Terrestrisk naturmangfold

NINAs avdeling for terrestrisk naturmangfold er lokalisert i Trondheim og består av over 30 medarbeidere, de fleste økologer.

Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA
Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA

Vi forsker på naturmangfold på land og forholdet mellom naturlige økosystemer og mennesker. Vi bidrar til å sammenstille kunnskap om natur og å utvikle forslag til forvaltningsverktøy for bruk, vern og restaurering av natur, samt å forske på hvordan naturen fungerer . Effekter av klimaendringer på natur inngår i fagfeltene og vi jobber med naturmangfold på alle nivå fra gener og arter til naturtyper. Flere av våre medarbeidere arbeider med arktiske problemstillinger og vi har et internasjonalt engasjement gjennom arbeid i Naturpanelet, EUs forskning og bistandsprosjekter.

Fagkompetansen er bred og omfatter blant annet: 

 • Trua og fremmede arter med vekt på insekter og planter
 • Pollinerende insekter og overvåking av insekter
 • Hovedansvar for utarbeidelse av Naturindeks 
 • Økologisk tilstand
 • Sameksistens mellom større pattedyr og mennesker, inkludert sameksistens med rovvilt
 • Naturgoder – hvordan menneskene er avhengig av økosystemtjenester
 • Bærekraftig utvikling med fokus på natur
 • Sårbarhetsanalyser. Hvordan kombinere bruk og vern i verneområder?
 • Infrastruktur for data om natur (LivingNorway)
 • Bruk av folkeforskning (citizen science) for å vurdere tilstand og utvikling av bestander
 • Forskning på småvilt, inkludert ansvar for Hønsefuglportalen 
 • Overvåking og kartlegging av vegetasjon og naturtyper
 • Restaurering, inklusive utvikling av metoder for tilbakeføring av degradert natur
 • Samla belastning av arealinngrep og grønnstruktur

Terrestrisk naturmangfold

Signe Nybø

Forskningssjef Terrestrisk naturmangfold

Telefon: +47 906 79 782
E-post: signe.nybo@nina.no
Vis detaljer
 

Jørgen Rosvold

Ass. forskningssjef Terrestrisk naturmangfold

Telefon: +47 952 79 789
E-post: jorgen.rosvold@nina.no
Vis detaljer
 

Jesamine Bartlett

Forsker

Telefon: +447811051066
E-post: jesamine.bartlett@nina.no
Vis detaljer
 

Kjetil Bevanger

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 934 66 767
E-post: kjetil.bevanger@nina.no
Vis detaljer
 

Sondre Dahle

Overingeniør

Telefon: +47 909 90 690
E-post: sondre.dahle@nina.no
Vis detaljer
 

Lasse Frost Eriksen

Stipendiat

Telefon: +47 971 73 246
E-post: lasse.eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Matthew Grainger

Postdoktor

Telefon: +47 413 64 729
E-post: matthew.grainger@nina.no
Vis detaljer
 

Dagmar Hagen

Seniorforsker

Telefon: +47 992 64 856
E-post: dagmar.hagen@nina.no
Vis detaljer
 

Duncan John Halley

Forsker

Telefon: +47 404 78 261
E-post: duncan.halley@nina.no
Vis detaljer
 

Oddvar Hanssen

Overingeniør

Telefon: +47 948 88 331
E-post: oddvar.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Annika Hofgaard

Seniorforsker

Telefon: +47 924 52 740
E-post: annika.hofgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Simon Jakobsson

Forsker

Telefon: +47 413 46 335
E-post: simon.jakobsson@nina.no
Vis detaljer
 

Petra Kaczensky

Forsker

Telefon: +47 922 32 560
E-post: petra.kaczensky@nina.no
Vis detaljer
 

Magni Olsen Kyrkjeeide

Forsker

Telefon: +47 996 21 068
E-post: magni.kyrkjeeide@nina.no
Vis detaljer
 

Elizabeth Law

Postdoktor

Telefon: +47 413 78 069
E-post: elizabeth.law@nina.no
Vis detaljer
 

John Durrus Linnell

Seniorforsker

Telefon: +47 900 12 533
E-post: john.linnell@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Catriona Mehlhoop

Stipendiat

Telefon: +47 921 18 846
E-post: anne.mehlhoop@nina.no
Vis detaljer
 

Heidi Elin Myklebost

Overingeniør

Telefon: +47 930 28 204
E-post: heidi.myklebost@nina.no
Vis detaljer
 

Erlend Birkeland Nilsen

Seniorforsker

Telefon: +47 414 25 684
E-post: erlend.nilsen@nina.no
Vis detaljer
 

Hans Christian Pedersen

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 774
E-post: hans.pedersen@nina.no
Vis detaljer
 

Bård Pedersen

Forsker

Telefon: +47 906 03 468
E-post: bard.pedersen@nina.no
Vis detaljer
 

Graciela Monica Rusch

Seniorforsker

Telefon: +47 930 08 503
E-post: graciela.rusch@nina.no
Vis detaljer
 

Trine Hay Setsaas

Rådgiver

Telefon: +47 951 51 654
E-post: trine.hay.setsaas@nina.no
Vis detaljer
 

Arnstein Staverløkk

Overingeniør

Telefon: +47 911 14 140
E-post: arnstein.staverlokk@nina.no
Vis detaljer
 

Håkon Stokland

Forsker

Telefon: +47 988 37 099
E-post: hakon.stokland@nina.no
Vis detaljer
 

Lise Tingstad

Forsker

Telefon: +47 909 90 942
E-post: lise.tingstad@nina.no
Vis detaljer
 

Jiska Joanneke Van Dijk

Forsker

Telefon: +47 993 93 148
E-post: jiska.van.dijk@nina.no
Vis detaljer
 

Bram Van Moorter

Forsker

Telefon: +47 903 68 664
E-post: bram.van.moorter@nina.no
Vis detaljer
 

Kristine Bakke Westergaard

Forsker

Telefon: +47 980 72 974
E-post: kristine.westergaard@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Ødegaard

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 994 09 578
E-post: frode.odegaard@ntnu.no
Vis detaljer
 

Sandra Charlotte Helene Åström

Forsker

Telefon: +47 412 07 869
E-post: sandra.astrom@nina.no
Vis detaljer
 

Jens Åström

Forsker

Telefon: +47 406 34 121
E-post: jens.astrom@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01