NINAs styre

NINAs styre

Etter innstilling fra en valgkomite (Inge Ryan, leder, Lene Lyngby, Ketil Rønning og Siri Parmann) oppnevner styret i NINA nye styremedlemmer og styreleder.

Fra og med 29.11.2017 er følgende styre oppnevnt i NINA:

Leder:
Kari Øvrelid, regionsjef NVE region midt - for en periode på 3 år

Styremedlem:
Alf Jostein Skjærvik, samfunnskontakt SalMar - for en periode på 2 år

Styremedlem:
Hilde Bjørkhaug, seniorforsker Ruralis - for en periode på 1 år

Styremedlem:
Lasse Heimdal, generalsekretær Norsk Friluftsliv - for en periode på 3 år

Styremedlem:
Per Gunnar Skorge, generalsekretær Norges Bondelag - for en periode på 2 år
  

De ansattes representanter i styret i perioden 1.1.2017 - 31.12.2018 er følgende:

Styremedlemmer:
Margrethe K. Tingstad, Avdelingskonsulent / Rådgiver NINA Lillehammer 
Line E. Sundt-Hansen, Forsker I NINA Trondheim 

Observatører:
Tycho Anker-Nilssen,  Seniorforsker NINA Trondheim
Nina E. Eide, Seniorforsker NINA Trondheim/Oslo

Varamedlemmer:
1. vara -  Frank Hanssen, GIS-konsulent NINA Trondheim 
2. vara - Torkild Tveraa, Seniorforsker NINA Tromsø
3. vara - Ketil Skogen, Seniorforsker NINA Oslo
4. vara - Erlend B. Nilsen, Seniorforsker NINA Trondheim

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema