NINAs styre

NINAs styre

Fra og med 28.11.2018 er følgende styre oppnevnt i NINA:

Leder:
Kari Øvrelid, regionsjef NVE region midt 

Styremedlem:
Alf Jostein Skjærvik, samfunnskontakt SalMar 

Styremedlem:
Iselin Marstrander,  administrerende direktør i Nordlandsforskning AS

Styremedlem:
Lasse Heimdal, generalsekretær Norsk Friluftsliv 

Styremedlem:
Per Gunnar Skorge, generalsekretær Norges Bondelag 
  

De ansattes representanter i styret i perioden 1.1.2017 - 31.12.2018 er følgende:

Styremedlemmer:
Margrethe K. Tingstad, Avdelingskonsulent / Rådgiver NINA Lillehammer 
Line E. Sundt-Hansen, Forsker I NINA Trondheim 

Observatører:
Tycho Anker-Nilssen,  Seniorforsker NINA Trondheim
Nina E. Eide, Seniorforsker NINA Trondheim/Oslo

Varamedlemmer:
1. vara -  Frank Hanssen, GIS-konsulent NINA Trondheim 
2. vara - Torkild Tveraa, Seniorforsker NINA Tromsø
3. vara - Ketil Skogen, Seniorforsker NINA Oslo
4. vara - Erlend B. Nilsen, Seniorforsker NINA Trondheim