Sentrale dokumenter og nøkkeltall

NINAs nøkkeltall og sentrale dokumenter

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: