Rovdata

Rovdata

Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Vi er en selvstendig enhet i NINA med egen leder og stab.

Rovdata ble etablert 1. oktober 2010 og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Ved vårt kontor i Trondheim jobber sju ansatte med å levere robuste bestandstall og overvåkingsdata til forvaltningen og det norske folk.

Kontakt

www.rovdata.no

Post- og besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 16 00

 rovdata@rovdata.no

Forskningsleder: 
Jonas Kindberg

Ansatte

Jonas Kindberg

Leder, Rovdata
Telefon: +47 404 51 540

Henrik Brøseth

Seniorforsker
Telefon: +47 934 66 773

Øystein Flagstad

Seniorforsker
Telefon: +47 917 18 309

Frode Holmstrøm

Overingeniør
Telefon: +47 934 29 591

Oddmund Kleven

Forsker
Telefon: +47 416 69 452

Alexander Kopatz

Forsker
Telefon: +47 451 32 514

Jan Arne Stokmo

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: +47 905 99 670

Mari Tovmo

Overingeniør
Telefon: +47 977 31 679

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: