Samarbeid

Om NINA

Samarbeid

Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika. 

CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, MetNo, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

Sammen utgjør vi Norges, og et av Europas, største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn. Samarbeidet vil utnytte denne brede felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for framtiden.

NINA er fagansvarlig for innsamlingen av fugl og pattedyr til Miljøprøvebanken. Miljøprøvebanken eies av Klima - og Miljødepartementet og styres av Miljødirektoratet. Den daglige driften er tillagt CIENS som nasjonal oppgave.

Framsenteret 

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning
Framsenteret består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. 

CEDREN

Centre for Environmental Design of Renewable Energy - Fornybar energi på lag med naturen.

Miljøalliansen

Miljøalliansen representerer et strategisk samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene i Norge.

CeBes

ALTER-Net

ALTER-Net brings together leading institutes from 18 European countries. They share the goal of integrating their research capability to: assess changes in biodiversity, analyse the effect of those changes on ecosystem services and inform the public and policy makers about this at a European scale. Originally funded by the European Union’s Framework VI program to stimulate a collaborative approach, ALTER-Net is now operating independently.