Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

I 2018 ble seks av totalt 40 overvåkningslokaliteter for elvemusling undersøkt. Hver av lokalitetene skal undersøkes på nytt hvert sjette år, slik at vi kan følge med på hvordan det går med elvemuslingen og tilstanden i elvene. Her gjøres det klart for lengdemåling av elvemusling i Kampåa. Foto: Bjørn Mejdell Larsen / NINA.
20.09.2019

Ny, nasjonal overvåkning av elvemusling i gang

Elvemuslingen kan fortelle oss mye om tilstanden i elvene. Nå er første runde av et nytt og utvidet overvåkningsprogram for elvemusling i Norge gjenn...
Les mer...
Det nye modelleringsverktøyet kan bidra til gode avgjørelser om hvor utbygging skal skje eller hvor det er gunstig å bevare eller restaurere naturområder. Foto: Manuela Panzacchi.
11.09.2019

Modellerer grønn infrastruktur for å støtte bærekraftig arealplanlegging

Nytt modelleringsverktøy gjør det lettere å se hvilke deler av landskapet som er viktigst for å bevare artene som lever der. 
Les mer...