Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

03.07.2020

Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign

Mandalselva gikk fra å være ei "død" elv til å bli ei populær lakseelv.  Les suksesshistorien om hvordan vassdraget ble gjenopplivet!
Les mer...
Foto: Bengt Finstad/NINA
02.07.2020

De første tallene fra årets luseovervåking er klar

De foreløpige resultatene fra årets overvåking av lakselus på villfisk viser at utvandrende laksesmolt trolig ble negativt påvirket av lakselus i Bok...
Les mer...