Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Svein-Håkon Lorentsen

2013

Barrett, R. & Lorentsen, S.-H. 2013. Årets Fugl 2013: Lomvi, vår neste geirfugl?. - Vår fuglefauna : medlemstidsskrift for Norsk ornitologisk forening 1-2013: 8-15. Vis detaljer
*Dalby, L., Söderquist, P., Christensen, T.K., Clausen, P., Einarsson, Á., Elmberg, J., Fox, A.D., Holmqvist, N., Langendoen, T., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Lorentsen, S.-H., Nilsson, L., Pöysä, H., Rintala, J., Sigfússon, A.Þ. & Svenning, J.-C. In press. The status of the Nordic populations of the Mallard (Anas platyrhynchos in a changing world. - Ornis Fennica 90 Vis detaljer
Request for publication
Lorentsen, S.-H. 2013. The breeding population of the Great Cormorant (P. c. sinensis) in Norway in 2012. Publisert på nett, http://www.cormocount.eu/results/norway-2012 pr 05.02.2013. 2 pp. Vis detaljer


2012

*Fort, J., Pettex, E., Tremblay, Y., Lorentsen, S.-H., Garthe, S., Votier, S., Pons, J.B., Siorat, F., Furness, R.W., Grecian, W.J., Bearhop, S., Montevecchi, W.A. & Grémillet, D. 2012. Meta-population evidence of oriented chain migration in northern gannets (Morus bassanus). - Frontiers in Ecology and the Environment 10(5): 237-242. Vis detaljer
Request for publication
*Lorentsen, S.-H. & May, R. 2012. Inter-breeding movements of common guillemots (Uria aalge) suggest the Barents Sea is an important autumn staging and wintering area. - Polar Biology 35. 1713–1719. Vis detaljer
Request for publication
Lorentsen, S.-H. (ed.), Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Langset, M., May, R., Dahl, E.L. & Hamre, Ø. 2012. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl. - NINA Rapport 825. 175 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Pettex, E., Lorentsen, S.-H., Grémillet, D., Gimenez, O., Barrett, R., Pons, J.B., Le Bohec, C. & Bonadonna, F. 2012. Multi-scale foraging variability in northern gannet (Morus bassanus) fuels potential fooraging plasticity. - Marine Biology 159(12): 2743-2756. Vis detaljer
Request for publication


2011

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Fossum, P., Holte, B., Lindström, U., Lorentsen, S.-H., Pedersen, T., Strøm, H., Systad, G.H. & Vikebø, F. 2011. Perspektiver for nasjonalt samarbeid mellom sjøfugløkologer, fiskeribiologer og oseanografer. Sammendrag og anbefalinger fra en tverrfaglig workshop på Polarmiljøsenteret i Tromsø, februar 2010. - NINA Minirapport 356. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Hanssen, F. & Systad, G.H. 2011. Offshore vindenergianlegg og sjøfugl. Oppdatert screening av potensielle konfliktområder på nasjonal skala. - NINA Rapport 616. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2011. Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. - NINA Rapport 716. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Frederiksen, M., Moe, B., Daunt, F., Phillips, R.A., Barrett, R.T., Bogdanova, M.I., Boulinier, T., Chardine, J.W., Chastel, O., Chivers, L.S., Christensen-Dalsgaard, S., Clement-Chastel, C., Colhoun, K., Freeman, R., Gaston, A.J., Gonzáles-Solís, J., Goutte, A., Grémillet, D., Guilford, T., Jensen, G.H., Krasnov, Y., Lorentsen, S.-H., Mallory, M.L., Newell, M., Olsen, B., Shaw, D., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H., Thorarinsson, T.L. & Anker-Nilssen, T. 2011. Where do kittiwakes winter in the Atlantic? Simultaneous tracking of breeders from 18 colonies. Abstract. - p. 35 in Anon. The Seabird Group : 11th International Conference, 2-4 September 2011, University of Plymouth. Conference Handbook and Book of Abstracts. University of Plymouth, Plymouth. Vis detaljer
*Frederiksen, M., Moe, B., Daunt, F., Phillips, R.A., Barrett, R.T., Bogdanova, M.I., Boulinier, T., Chardine, J.W., Chastel, O., Chivers, L.S., Christensen-Dalsgaard, S., Clement-Chastel, C., Colhoun, K., Freeman, R., Gaston, A.J., Gonzáles-Solís, J., Goutte, A., Grémillet, D., Guilford, T., Jensen, G.H., Krasnov, Y., Lorentsen, S.-H., Mallory, M.L., Newell, M., Olsen, B., Shaw, D., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H., Thorarinsson, T.L. & Anker-Nilssen, T. In press. Multicolony tracking reveals the winter distribution of a pelagic seabird on an ocean basin scale. - Diversity and Distributions Vis detaljer
Request for publication
Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jones, K. 2011. Dverggåsas farlige ferd. - p. 14-16 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer
Jones, K. 2011. Naturindeks for Norge - et samlet bilde av utviklingstrender i naturen. - p. 6-7 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer
Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. - DN rapport 3-2011. 75 pp. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2011. Sjøfugl. - p. 18 in Mortensen, S. (ed.) Miljøundersøkelsene etter Full City-forliset. Framdriftsrapport per desember 2010. Planer for 2011. Havforskningsinstituttet, Bergen. Vis detaljer
Rønning, O. 2011. Genene snakker sant. - p. 12-13 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F. & Jones, K. 2011. Yrende liv i sanden. - p. 10-11 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer


2010

Anker-Nilssen, T., Barrett, R., Erikstad, K.E., Lorentsen, S.-H. & Strøm, H. 2010. The Norwegian way to seabird monitoring. [Oral presentation]. - p. 19 in Anon. 1st World Seabird Conference. Seabirds: Linking the Global Oceans.Victoria, Canada 7-11 September 2010. Abstracts of invited presentations. [s.n.], [s.l]. Vis detaljer
Barrett, R., Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H. & Systad, G.H. 2010. SEAPOP: Norway's long-term seabird mapping and monitoring programme. Abstract. [Poster]. - p. 12-13 in Anon. 1st World Seabird Conference. Seabirds: Linking the Global Oceans. Victoria, Canada 7-11 September 2010. Poster session 1. Abstracts. [s.n.], [s.l]. Vis detaljer
*Bustnes, J.O., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2010. Local and large-scale climatic variables as predictors of the breeding numbers of endangered Lesser Black-backed Gulls on the Norwegian Coast. - Journal of Ornithology 151: 19-26. Vis detaljer
Request for publication
Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E.L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G.H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder. - NINA Rapport 557. 100 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gjershaug, J.O., Lorentsen, S.-H., Pedersen, H.C., Nygård, T., Strann, K.B., Thingstad, P.G., Husby, M. & Dale, S. 2010. Fugl. - p.20-24 in Nybø, S. (ed.) Datagrunnlag for "Naturindeks i Norge 2010". DN Utredning 4-2010. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2010. Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. - NINA Rapport 629. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. & Strøm, H. 2010. Status for sjøfuglene i Norge. - Ottar 5-2010: 28-35. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H. 2010. Bestandsutvikling hos sjøfugl. - p. 38-46 in Sunnanå, K., Fossheim, M. & Olseng, C.D. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2010. Fisken og Havet Særnr. 1b-2010. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Bakken, V., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Røv, N. & Winnem, A. 2010. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forliset. - NINA Rapport 548. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Lorentsen, S.-H., Sjøtun, K. & Grémillet, D. 2010. Multi-trophic consequences of kelp harvest. - Biological Conservation 143: 2054-2062. Vis detaljer
Request for publication
Næss, C., Rønning, O. (eds.), Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tovmo, M., Brøseth, H., Nyvoll, O.T., Rustan, J., Øien, I.J., Tombre, I., Framstad, E., Aarrestad, P.A., Økland, T., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Eide, N.E., Øien, D.-I., Moen, A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Holten, J.I., Røer, J.E., Fiske, P., Sandlund, O.T., Larsen, B.M., Schartau, A.K., Johnsen, S.I., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Gulliksen, B., Velvin, R., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2010. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. - DN rapport 2-2010. 62 pp. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer
Oug, E., Christie, H., Eikrem, W., van der Meeren, G., Nilssen, K.T. & Lorentsen, S.-H. 2010. Kystvann (bunn og pelagisk). - p. 46-59 in Nybø, S. (ed.) Naturindeks for Norge 2010. DN Utredning 3-2010. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer
van der Meeren, G., Lorentsen, S.-H. & Skjoldal, H.R. 2010. Hav (bunn og pelagisk). - p. 25-45 in Nybø, S. (ed.) Naturindeks for Norge 2010. DN Utredning 3-2010. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer


2009

Arneberg, P., van der Meeren, G., Lorentsen, S.-H. & Fossheim, M. 2009. Dominoeffekter i Barentshavet; prosessene rundt svingningene i loddebestanden. - Naturen 133(5): 252-258. Vis detaljer
*Erikstad, K.E., Bustnes, J.O., Lorentsen, S.-H. & Reiertsen, T.K. 2009. Sex ratio in lesser black-backed gull in relation to environmental pollutants. - Behavioral Ecology and Sociobiology 63: 931-938. Vis detaljer
Request for publication
Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. - NINA Rapport 439. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H. 2009. Bestandsutvikling hos sjøfugl. - p. 57-63 in Sunnanå, K., Fossheim, M. & van der Meeren, G.I. (eds.) Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2009. Fisken og Havet Særnr. 1b-2009. Vis detaljer


2008

Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2008. SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007. - NINA Rapport 363. 92 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Anker-Nilssen, T., Butler, A., Barrett, R., Becker, P., Burfield, I., Cadiou, B., Deceuninck, B., Frederiksen, M., Gardarsson, A., Geraldes, P., Hüppop, O., Lorentsen, S.-H., Mitchell, I., Neves, V., Newton, S., Nilsson, L., Olsen, B., Parsons, M., Ramirez, I., Ratcliffe, N., Reid, J., Stienen, E. & Tasker, M. (eds.) 2008. Report of the workingshop on seabird ecological quality indicator (WKSEQUIN) 8-9 March 2008, Lisboa, Portugal. - ICES CM 2008/LRC:06. 56 pp. ICES, København. Vis detaljer
*Bustnes, J.O., Borgå, K., Erikstad, K.E., Lorentsen, S.-H. & Herzke, D. 2008. Perfluorinated, brominated, and chlorinated contaminants in a population of lesser black-backed gulls (Larus fuscus). - Environmental Toxicology and Chemistry 27(6): 1383-1392. Vis detaljer
Request for publication
*Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Lorentsen, S.-H. & Herzke, D. 2008. Perfluorinated and chlorinated pollutants as predictors of demographic parameters in an endangered seabird. - Environmental Pollution 156: 417-424. Vis detaljer
Request for publication
Christensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad, G.H., Mittet Eriksen, J., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2008. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. - NINA Rapport 338. 161pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gjershaug, J.O., Anker-Nilssen, T., Fauchald, P. & Lorentsen, S.-H. 2008. Biologiske akseptkriterier for olje-på-vann-øvelser. - NINA Minirapport 226. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Lorentsen, S.-H. (ed.), Byrkjeland, S., Flagstad, Ø., Heggberget, T.M., Larsen, T., Røv, N., Balstad, T., Haugland, T. & Østborg, G.M. 2008. Etterkantundersøkelser sjøfugl og oter etter MS Server-forliset januar 2007. - NINA Rapport 336. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Egevang, C., Kadin, M., Labansen, A.L., Merkel, F., Olsen, B., Petersen, Æ. & Petersen, I.K. 2008. Status for sjøfugl i vest-nordiske farvann. - p. 21-31 in Ekker, M. (ed.) Vest-nordiske sjøfugler i et presset havmiljø. Hva er status for sjøfuglbestandene i Norden? Hvilke påvirkningsfaktorer truer? Hvilke tiltak kan settes inn?. Rapport fra en nordisk workshop, Tórshavn, Færøyene, 26.-29. september 2007. TemaNord 573-2008. Nordisk Ministerråd, København. Vis detaljer


2007

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. - NINA Rapport 249. 63 pp. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Anker-Nilssen, T., Høyland, T., Barrett, R., Lorentsen, S.-H. & Strøm, H. 2007. Dramatic breeding failure among Norwegian seabirds. Research News. - The Seabird Group Newsletter 106(Oct. 2007): 7-8. The Seabird Group, Sandy, Bedfordshire. Vis detaljer
*Enstipp, M.R., Jones, D.R., Lorentsen, S.-H. & Grémillet, D. 2007. Energetic costs of diving and prey-capture capabilities in cormorants and shags (Phalacrocoracidae) underline their unique adaptation to the aquatic environment. - Journal of Ornithology 148: S593-S600. Vis detaljer
Request for publication
Erikstad, K.E., Reiertsen, T.K., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H. & Systad, G.H. 2007. Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander.. - NINA Rapport 240. 25 pp. Vis detaljer
Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2007. Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl. - NINA Rapport 270. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2007. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2007. - NINA Rapport 313. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2007. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl. - NINA Rapport 247. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T. & Strøm, H. 2007. 4.7 Sjøfugl og sjøpattedyr. - p. 23-27 in Sunnanå, K. (ed.) Forvaltningsplan Barentshavet - 1. rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og Havet Særnr.1b-2007. Havforskningsinstituttet, Bergen. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Strøm, H., Måge, A., Julshamn, K. & Braathen, O.-A. 2007. 6.2 Revisjon av indikatorer. - p. 40-43 in Sunnanå, K. (ed.) Forvaltningsplan Barentshavet - 1. rapport fra overvåkingsgruppen. Fisken og Havet Særnr.1b-2007. Havforskningsinstituttet, Bergen. Vis detaljer
Systad, G.H., Hanssen, S.A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2007. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet. - NINA Rapport 230. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer


2006

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. The SEAPOP programme - a milestone for the mapping and monitoring of seabirds in Norway. Poster. 9th International Conference of the Seabird Group, Aberdeen, 1-3 September 2006. Vis detaljer
*Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. The SEAPOP programme - a milestone for the mapping and monitoring of seabirds in Norway. - The Seabird Group Newsletter 103: 11-12. Vis detaljer
Request for publication
Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA Rapport 127. 38 pp. Vis detaljer
*Barrett, R., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. - Atlantic Seabirds 8(3): 97-125. The Seabird group og the Dutch Seabird group, Bedfordshire. Vis detaljer
Request for publication
Enstipp, M.R., Grémillet, D., Lorentsen, S.-H. & Jones, D.R. 2006. Diving energetics and foraging behaviour in Cormorants and Shags. Oral presentation. 24th International Ornitological Congress, Hamburg, 13-20 August 2006. Vis detaljer
Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. Utbredelsen av sjøfugl i Skagerrak, Kattegat og Nordsjøen. - NINA Rapport 171. 54 pp. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2006. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2006. - NINA Rapport 203. 53 pp. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2006. Hvordan er utviklingen i de norske ternebestandene?. - Vår fuglefauna : medlemstidsskrift for Norsk ornitologisk forening 29(1): 22-26. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. (ed.) 2006. Seabird research in NINA. Some highlights. Infoark. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Zydelis, R., Lorentsen, S.-H., Fox, A.D., Kuresoo, A., Krasnov, Y., Goryaev, Y., Bustnes, J.O., Hario, M., Nilsson, L. & Stipniece, A. 2006. Recent changes in the status of Steller’s Eider Polysticta stelleri wintering in Europe: a decline or redistribution?. - Bird Conservation International 16: 217-236. Vis detaljer
Request for publication


2005

Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R. 2005. SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. - NINA Rapport 1. 66 pp. Vis detaljer
Enstipp, M.R., Grémillet, D. & Lorentsen, S.-H. 2005. Energetic costs of diving and thermal status in European shags (Phalacrocorax aristotelis). - Journal of Experimental Biology 208: 3451-3461. Vis detaljer
Request for publication
Lorentsen, S.-H. 2005. 2. Tarestråling påvirker forekomsten av fisk, men hva skjer med storskarven?. - p. 19-23 in Svenning, M.A. & Jonsson, B. (eds.) Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 31. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2005. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005. - NINA Rapport 97. 49pp. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. & Auran, J.A. 2005. Foreløpige resultater fra prosjekt ”Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra” 2005. - NINA Minirapport 120. 9 pp.
Røv, N. & Lorentsen, S.-H. 2005. Norway. - p. 250-256 in Carss, D. & Marzano, M. Reducing the conflict between Cormorants and fisheries on a pan-European scale. REDCAFE Summary and National Overviews. Centre for Ecology and Hydrology, Scotland. Vis detaljer


2004

Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2004. Seabirds in the Norwegian Sea. - p. 435-446 in Skjoldal, H.R., Sætre, R., Færnö, A., Misund, O.A. & Røttingen, I. (eds.) The Norwegian Sea Ecosystem. Tapir Academic Press, Trondheim. Vis detaljer
Barrett, R.T., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2004. The status of seabirds breeding in mainland Norway. - p. 12 in Anon. (ed.) North Atlantic Seabird Populations. 8th International Conference of the Seabird Group 2-4 April 2004, Aberdeen, Scotland. Vis detaljer
Barrett, R.T., Anker-Nilssen, T., Erikstad, K.E., Lorentsen, S.-H. & Strøm, H. 2004. Initiating SEAPOP in the Lofoten and Barents Sea area?. Report from the OLF study in 2004. - NINA Minirapport 86. 11 pp.
Grémillet, D., Kuntz, G., Delbart, F., Mellet, M., Kato, A., Robin, J.-P., Chaillon, P.-E., Gendner, J.-P., Lorentsen, S.-H. & Le Maho, Y. 2004. Linking the foraging performance of a marine predator to local prey abundance. - Functional Ecology 18: 793-801. Vis detaljer
Request for publication
Lorentsen, S.-H. 2004. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2004. - NINA Oppdragsmelding 852. 46 pp. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. & Auran, J.A. 2004. Foreløpige resultater fra prosjekt "Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra" 2004. - NINA Minirapport 83. 8 pp.
Lorentsen, S.-H. & Espelien, A. 2004. The Norwegian web-based breeding bird atlas. 16th International Conferance of the European Bird Census Council, "Bird numbers 2004. Monitoring in a changing Europe". 6.-11. september 2004, Erciyes University, Kayseri, Turkey. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Grémillet, D. & Nymoen, G.H. 2004. Annual variation in diet of breeding Great Cormorants: Does it reflect varying stock recruitment of Gadoids?. - Waterbirds 27(2): 161-169. Vis detaljer
Request for publication


2003

Auran, J.A. & Lorentsen, S.-H. 2003. Foreløpige resultater fra Prosjekt ”Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra” 2003. - NINA Minirapport 23. 8 pp.
Lorentsen, S.-H. 2003. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl : resultater til og med hekkesesongen 2003. - NINA Oppdragsmelding 803. 34pp. Vis detaljer
Røv, N., Lorentsen, S.-H. & Nygård, T. 2003. Status and trends in Great Cormorant Phalacrocorax carbo carbo populations in Norway and the Barents Sea Region. - Die Vogelwelt : Zeitschrift für Vogelkunde und Vogelschutz 124, Suppl.: 71-75. Vis detaljer
Request for publication
Røv, N., Lorentsen, S.-H. & Nygård, T. 2003. Status and trends in Great Cormorant Phalacrocorax carbo carbo populations in Norway and the Barents Sea Region. - Die Vogelwelt : Zeitschrift für Vogelkunde und Vogelschutz 124(Suppl.): 71-75. Vis detaljer
Request for publication
Sjøtun, K. & Lorentsen, S.-H. 2003. Kelp forest (Laminaria hyperborea) as habitat for juvenile gadoids. Poster presented at 3rd European Phycological Congress, Belfast, North-Irland, 21-26 July 2003. Vis detaljer


2002

Desholm, M., Christensen, T.K., Scheiffarth, G., Hario, M., Andersson, Å., Ens, B., Camphuysen, C.J., Nilsson, L., Waltho, C.M., Lorentsen, S.-H., Kuresoo, A., Kats, R.K.H., Fleet, D.M. & Fox, A.D. 2002. Status of the Baltic/Wadden Sea population of the Common Eider Somateria m. mollissima. - Wildfowl 53: 167-203. Vis detaljer
Request for publication
Lorentsen, S.-H. 2002. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2002. - NINA Oppdragsmelding 766. 33pp. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Asper, H. & Hustrulid, S. 2002. Taretråling og storskarv. - Trøndersk Natur 29(1): 4-8. Vis detaljer
Aarvak, T., Lorentsen, S.-H. & Øien, I.J. 2002. Status for Norsk hekkefuglatlas – hvor går vi?. - Vår fuglefauna : medlemstidsskrift for Norsk ornitologisk forening 25(3): 145-147. Vis detaljer


2001

Lorentsen, S.-H. 2001. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2001.. - NINA Oppdragsmelding 726. 36pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2001. Kartlegging av tareforekomster og storskarvkolonier ved Sula, Frøya kommune, Sør-trøndelag fylke - et forprosjekt sommeren 2000.. - NINA Oppdragsmelding 683 Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2001. Effekter av oljesøl på sjøfugl og sjøpattedyr. - Konferanse om "Transport av farlig gods langs kysten - Sikkerhet og beredskap". Bodø november 2001. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2001. Effects of kelp trawling on seabirds. CNRS/CEPE Strasbourg, November 2001. Vis detaljer
Request for publication
Lorentsen, S.-H. 2001. Taretråling og sjøfugl. - Seminar om forvaltning av tare. Haugesund, september 2001. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2001. Kartlegging av tareforekomster og storskarvkolonier ved Sula, Frøya kommune, Sør-Trøndelag fylke - et forprosjekt sommeren 2000.. - NINA Oppdragsmelding 683. På CD/On CD. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. & Nygård, T. 2001. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra overvåking av overvintrende sjøfugl fram til 2000.. - NINA Oppdragsmelding 717. 62pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Smiseth, P.T. & Lorentsen, S.-H. 2001. Begging and parent-offspring conflict in grey seals. - Animal Behaviour 62(2): 273-279. Vis detaljer
Request for publication


Andre publikasjoner

Vitenskapelige arbeider (sortert kronologisk)

Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 1990. Distribution of Puffins Fratercula arctica feeding off Røst, N Norway during the breeding season, compared to chick growth, prey, and oceanographic parameters. Polar Research 8: 67 -76.

Lorentsen, S.-H. & Spjøtvoll, A.1990. Notes on the food choice of breeding Lesser White-fronted Goose Anser erythropus. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 13: 87-88.

Ekker, M., Lorentsen, S.-H. & Røv, N. 1992. Chronic oil-fouling of grey seal pups at the Froan breeding ground, Norway. Marine Pollution Bulletin 24: 92-93.

Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 1993. Behaviour and oil vulnerability of Fulmars Fulmarus glacialis during an oil spill experiment in the Norwegian Sea. Marine Pollution Bulletin 26:144-146.

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R.T. & Østnes, J. 1993. Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsvirksomhet i norsk del av Skagerak. - NINA Forskringsrapport 39: 1-84.

Bakke, Ø. & Lorentsen, S.-H.1994. Estimation of Grey seal Halichoerus grypus pup production from two censuses. International symposium on the biology of marine mammals in the Northeast Atlantic. Tromsø 29. November-1 December 1994. p 80.

Lorentsen, S.-H. & Røv, N. 1994. Sex determination of Antarctic Petrels Thalassoica antarctica by discriminant analysis of morphometric characters. Polar Biol. 14: 143-145.

Lorentsen, S.-H. & Sæther, B.-E. 1994. Factors affecting reproductive success of the Antarctic petrel. SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) Sixth Biology Symposium. Antarctic Communities: Species, structure and survival. Venice 30 May-3 June. 1994. p 170.

Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 1995. Size variation of Common Guillemots Uria aalge wintering in the northern Skagerrak. Seabird11:64-73.

Lorentsen, S.-H. 1995. Reproductive effort in the Antarctic petrel Thalassoica antarctica; the effect of parental body size and condition. Dr. Scient thesis, University of Trondheim. 41 pp + 6 papers.

Lorentsen, S.-H. & Bakke, A. 1995. Estimation of grey seal Halichoerus grypus pup production from one or more censues. In A.S. Blix, L. Walløe and Ø. Ulltang (eds.). Whales, seals, fish and man. Elsevier Science B.V., Amsterdam. p. 47-51.

Lorentsen, S.-H.& Røv, N. 1995. Incubation and brooding performance of the Antarctic Petrel Thalassoica Antarctica at Svarthamaren, Dronning Maud Land. Ibis 137:345-351.

Smiseth, P.T. & Lorentsen, S.-H. 1995. Evidence of equal maternal investment in the sexes in the polygynous and sexually dimorphic grey seal (Halichoerus grypus). Behavioural Ecology and Sociobiology 36: 145-150.

Smiseth, P.T. & Lorentsen, S.-H. 1995. Behaviour of female and pup grey seals Halichoerus grypus during the breeding period at Froan, Norway. J Zool., Lond. 236:11-16.

Amundsen, T., Lorentsen, S.-H. & Tveraa, T. 1996. Effects of egg size and parental quality on early nestling growth: an experiment with the Antarctic petrel. Journal of Animal Ecology 65: 545-555.

Anker-Nilssen, T., Erikstad, K.E. & Lorentsen, S.-H. 1996. Aims and effort in seabird monitoring; an assessment based on Norwegian data. Wildlife Biology 2: 17 -26.

Lorentsen, S.-H.1996. Regulation of food provisioning in the Antarctic petrel Thalassoica antarctica. Journal of Animal Ecology 65: 381-388.

Lorentsen, S.-H. 1996. Regulation of food provisioning in the Antarctic petrel Thalassoica Antarctica (vol 65, pg 381, 1996). Correction, addition. Journal of Animal Ecology 64: 673.

Jenssen, B.M., Skaare, J.U., Nordløkken, H., Ekker, M., Vongraven, D. & Lorentsen, S.-H. 1996. Levels of organochlorine compounds in Grey seal pups at Froan, Norway. Chemosphere 32: 2115-2125.

Øien, I.J., Aarvak, T., Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1996. Use of individual differences in belly patches in population monitoring of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus at a staging ground. Fauna Norv, Ser. C, Cinclus. 19: 69-76

Sæther, B.-E., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Andersen, R. & Pedersen, H.C. 1997. Size-dependent variation in the reproductive success of a long-lived seabird, the Antarctic petrel Thalassoica Antarctica. The Auk 114: 333-340.

Tveraa, T., Lorentsen, S.-H. & Sæther, B.-E.1997. Regulation of foraging trips and the costs of incubation shifts in the Antarctic petrel Thalassoica Antarctica: an experiment. Behavioral Ecology 8: 465-469.

Lorentsen, S.-H., Klages, N. & Røv, N. 1997. Diet and prey consumption of Antarctic petrels Thalassoica Antarctica at Svarthamaren, Dronning Maud Land, and at sea outside the colony. CCAMLR Scientific Abstracts 1997, CCAMLR Hobart, Tasmania. s. 24.

Røv, N., Lorentsen, S.-H. & Tveraa, T. 1997. Summary of monitoring and research activities at Svarthamaren, Dronning Maud Land. CCAMLR Scientific Abstracts 1997, CCAMLR Hobart, Tasmania. s.29.

Lorentsen, S.-H., Øien, I.J. & Aarvak, T. 1998. Migration of Fennoscandian lesser with-fronted goose anser erythropus mapped by satellite telemetry. Biological Conservation. 84: 47 52.

Lorentsen, S--H., Klages, N. & Røv, N. 1998. Diet and prey consumption of Antarctic petrels Thalassoica antarctica at Svarthamaren, Dronning Maud Land, and at sea outside the colony. Polar Biology 19: 414-420.

Bakke, Ø & Lorentsen, S-H. 1999. Estimation of offspring production from a limited number of stage structured censuses. Biometrics 55: 321-325.

Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T.1999. Diet of Common Murres (Uria aalge.) wintering in the northern Skagerrak 1988-1990 and the importance of sex, age and season. Waterbirds 22: 80-89.

Lorentsen, S.-H. & Røv, N. 1999. Close overlap between feeding areas for Great Cormorants and kelp forests. Poster Waterbird Society 23 annual meeting, Grado, Italy.

Lorentsen, S.-H., Amundsen, T., Anthonisen, K. & Lifjeld, J. T. 2000. Molecular evidence for extrapair paternity and female-female pairs in the Antarctic Petrel. The Auk 117: 1042-1047.

Populærvitenskapelige artikler (sortert kronologisk)

Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1979. Rapport fra forundersøkelsen av mytebestanden av ærfugl i Trondheimsfjorden, august 1979. - Trøndersk Natur 6: 117-122.

Lorentsen, S.-H. 1981. Sibirspurv på Slettnes. - Lappmeisa s. 24-25.

Ekker,T. E. & Lorentsen, S.-H.1982. Snåsavatnet fuglestasjon. - Vår Fuglefauna 3: 200 202.

Lorentsen, S.-H. 1982. Hekket alkekongen i Norge i 1981? - Vår Fuglefauna 4: 271.

Lorentsen, S.-H. 1983. Hekkebestanden av ærfugl og gravand i Trondheimsfjorden. - Trøndersk Natur 10: 44-52.

Lorentsen, S.-H. 1983. Sjelden reirplassering for dvergfalk. - Vår Fuglefauna 6: 48-49.

Frengen, O., Furunes, K.A., Lorentsen, S- H., Nygård, T. & Røv, N. 1983. Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1979-1988. - Trøndersk Natur 15: 84-97.

Lorentsen, S.-H. I988. Rapport fra ringmerkingsgruppe Sør-Trøndelag. - Trøndersk Natur. 15: 13-15.

Lorentsen, S.-H 1988. Sør-Trøndelag ringmerkingsgruppe. Ringmerkaren 1: 92.

Lorentsen, S.-H. 1989. Status for sjøfuglbestandene i Norge. I Aall, C. red. Miljøårboka 1989. Det norske samlaget 1989.s. 165-167.

Lorentsen, S.-H 1990. Ringmerkingsgruppe Sør-Trøndelag. Ringmerkaren 2: 26-28.

Lorentsen, S.-H. 1990. Sjøfugl. I Aall, C. red. Miljøårboka 1989. Det norske samlaget 1990.s. 180-182.

Lorentsen, S.-H.1991. Ringmerkingsgruppe Sør-Trøndelag. Ringmerkaren 3: 39-41.

Lorentsen, S.-H. 1991. Sjøfugl. I Aall, C. red. Miljøårboka 1991. Det norske samlaget 1991. s. 174-176.

Lorentsen, S.-H., Bangjord, G. & Røv, N. 1992. Rapport fra Sydpolen. Ringmerkaren 4: 218-219.

Lorentsen, S.-H. 1992. Sjøfugl. I Aall, C & Solheim, E. red. Miljøårboka 1992. Det norske samlaget 1992. s. 190-191.

Lorentsen, S.-H. 1993. Sør-Trøndelag RG. Ringmerkaren 5:35-37.

Lorentsen, S.-H. 1994. Dverggås Anser erythropus. s. 60-61. I Gjershaug, J.O, Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk ornitologisk forening. Klæbu.

Lorentsen, S.-H. 1994. Tjeld Haematopus ostralegus. s. 166-167. I Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red): Norsk fugleatlas. Norsk ornitologisk forening, Klæbu.

Lorentsen, S.-H. 1994. Fiskemåke Larus canus. s. 234-235. I Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red): Norsk fugleatlas. Norsk ornitologisk forening, Klæbu.

Lorentsen, S.-H. 1994. Gråmåke Larus argentatus. s. 238-239. I Gjershaug, J.O, Thingstad, P.C., Eldøy, S. & Byrkjeland, S.(red): Norsk fugleatlas. Norsk ornitologisk forening, Klæbu.

Lorentsen, S.-H. 1994. Svartbak Larus marinus s. 240-241. I Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S.(red): Norsk fugleatlas. Norsk ornitologisk forening, Klæbu.

Lorentsen, S.-H. 1994. Antarktis - den siste villmark. NINA-Nytt, Mai 1994: 6-9.

Lorentsen, S.-H. 1995. Antarktispetrellen - Sydishavets miljøbarometer. l. Brox, K.B. (red.). Natur 1995. Tapir, s.179-188.

Øien, I.J., Aarvak, T. & Lorentsen, S.-H. 1995. Trekkruta til dverggåsa avsløres - nå! - Vår Fuglefauna 18:154-156.

Øien, I.J, Lorentsen, S.-H. & Aarvak, T. 1995. Skremmende tapsprosent for satelitt-merkede dverggjess. Den farlige veien mot vinterlandet. Vår Fuglefauna 18: 244-246.

Lorentsen, S.-H. 1996. Sør-Trøndelag RG. Ringmerkaren 8: 88-90.

Aarvak, T., Øien, I. & Lorentsen, S.-H. 1996. Ringmerking av dverggås Anser erythropus i Norge. Ringmerkaren 8: 199 201.

Lorentsen, S-H., Øien, I.J., Aarvak, T., von Essen, L., Farago, S., Markkola, J., Morozov, V.,
Syroechkovski, E. Jr. & Tolvanen, P. 1999. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus. In. Madsen, J. Cracknell, C., & Fox, T. (eds.) Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. Wetlands International Publication No. 48.

Lorentsen, S.-H. 1997. The globally threatened Lesser White-fronted Goose. WWVF Arctic Bulletin. No 3-97: 16-17

Husby, M., & Lorentsen, S-H. 1999. Sjøfugl i fjordbassenget. I Sakshaug, E. & Sneli, J.- A. (red)
Trondheimsfjorden. Tapir forlag, Trondheim. s.185-199.

Lorentsen, S-H. 1999. Sør - Trøndelag RG. Ringmerkaren 11: 27-28.

Lorentsen, S.-H. 1999. NERD Ressursdatabase for u-land. NINA•NIKU. Årsmelding 1998.s. 14.

Øien, I.J. & Lorentsen, S.-H. 2000. Landsdekkende telling av sjøfugl og vannfugl. Vår Fuglefauna 23:114-115.

Krasnov,J.V. & Lorentsen, S-H. 2000. Arctic Skua Stercorarius parasiticus. I. Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Strøm, H., Golovkin, A.N., Bianki, V.V., & Tatarinkova, I.P. (red.).The status of marine birds breeding in the Barents Sea Region. s. 76-78.

Krasnov,J.V. & Lorentsen, S-H. 2000. Great Skua Catharacta skua. I. Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Strøm, H., Golovkin, A.N., Bianki, V.V., & Tatarinkova, I.P.(red.).The status of marine birds breeding in the Barents Sea Region. s. 79-81.

Lorentsen, S.- H. & Tatarinkova, I.P. 2000. Herring Gull, Larus argentatus. I. Anker Nilssen, T., Bakken, V., Strøm, H., Golovkin, A.N., Bianki, V.V., & Tatarinkova, I.P.(red.). The status of marine birds breeding in the Barents Sea Region. s. 91-93.

Lorentsen, S.- H. & Tatarinkova, I.P. 2000. Great Black-backed Gull, Larus marinus. I. Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Strøm, H., Golovkin, A.N., Bianki, V.V., & Tatarinkova, I.P. (red.).The status of marine birds breeding in the Barents Sea Region. s. 97-99.

Lorentsen, S.- H. & Pokrovskaya, I.V. 2000. Black Guillemot Cepphus grylle. I. Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Strøm, H., Golovkin, A.N., Bianki, V.V., & Tatarinkova, I.P. (red.).The status of marine birds breeding in the Barents Sea Region. s. 128-130.

Lorentsen, S.-H. 2000. Sør-Trøndelag Ringmerkingsgruppe. Ringmerkaren 3: 69-71.

Rapporter (sortert kronologisk)

Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1982. Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, 1975-1981. - Trøndersk Natur supplement 1-1982.43 s.

Lorentsen, S.-H. & Rofstad, G. 1982. Registreringer av hekkende ærfugl i Trondheimsfjorden våren 1982. Stensil 38s.

Bangjord, G. & Lorentsen, S.-H. 1983. Rapport fra befaring i noen vassdrag i samla plan, juni 1983. NOF Rapport. 37 s.

Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1983. Ornitologiske registreringer i Grilstadfjæra, Trondheim. - Trøndersk Natur supplement 1-1983. 39 s.

Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1983. Ornitologiske forhold angående prøve-vindkraft-aggregat på Vest-Frøya, forprosjekt høsten 1983. - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 30 s.

Lorentsen, S.-H & Bangjord, G. 1984. Fuglelivet i Frøya kommune. Norsk Ornitologisk forening Rapport 70s.

Lorentsen, S.-H. 1984. Rapport fra ærfugltellinger på strekningen Steinvikholmen-Laberget, Frosta 25.4.1984. Stensil.

Lorentsen, S.-H. 1986. Sjøfuglressursene i Sør-Trøndelag Fylke. - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag rapport 10-1986. 153 s.

Lorentsen, S.-H. 1986. Hekke- og myteregistreringer av sjøfugl i Værøy kommune 1985. Stensil 36 s.

Lorentsen, S.-H., Meyer, K. & Spjøtvoll, Ø. 1987. Dverggås i Nordland og Finmark fylker i 1987. Rapport nr. 1 fra Norsk Ornitologisk Forening Prosjekt Dverggås. 33 s.

Lorentsen, S.-H. & Larsen, B.H. 1988. Opptelling av hekkende ærfugl og teist på Tarva, Været, Tristein og Melstein i Bjugn kommune og Froan i Frøya kommune, Sør-Trøndelag mai 1988. - Feltrapport. DN, Viltforskningen 16s.

Larsen, B. H., Lorentsen, S.-H. & Sæther, S. A. 1989. Hekkebiologi og døgnrytmikk hos teist i en koloni på Halten i Sør Trøndelag, 1988. 18 s.

Loen, J. & Lorentsen, S.-H. 1989. Hekkesuksess og spreiing av ærfuglkull Somateria mollissima i to områder på Skagerrakkysten. NINA Oppdragsmelding 10, 14s.

Lorentsen, S.-H. 1989. Bestands, reproduksjons- og miljøgiftovervåkning av alkefugl i Norden. NINA utredning 4, 28 s.

Lorentsen, S.-H. 1989. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Takseringsmanual. NINA oppdragsmelding 16, 27 s.

Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 1989. Seabird studies during the experimental oilspjll at Haltenbanken July 1989. ln. Sørstrøm, S.E. The experimental oilspill at Haltenbanken, Norway 1989. Data report. Oceanor, Oceanographic Company of Norway a/s. 12pp.

Lorentsen, S- H. 1990. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1988 og 1989. NINA Oppdragsmelding 34, 72 s.

Lorentsen, S.-H., & Røstad, O.W. 1990. Tellinger av mytende ærfugl Somateria mollissima langs Skagerakkysten i 1987. NINA Oppdragsmelding 44, 15 s.

Røv, N., Christie, H., Fredriksen, S., Leinaas, H.P. & Lorentsen, S.-H. 1990. Biologiske forundersøkelser i forbindelse med planer om taretråling i Sør-Trøndelag. NINA Oppdragsmelding 52, 20 s.

Røv, N., Lorentsen, S.-H. & Ekker, M. 1990. Havertundersøkelser i Froan, Sør-Trøndelag, høsten 1989. NINA oppdragsmelding 38, 9 s.

Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 1991. Undersøkelser av sjøfugl og havert i forbindelse med leteboring på "Møre I" høsten 1990. NINA Oppdragsmelding 60, 29 s

Lorentsen, S.-H. 1991. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hekkende sjøfugl Resultater fra 1990. NINA Oppdragsmelding 66, 40 s.

Lorentsen, S- H. 1991. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1991. NINA Oppdragsmelding 95: 1-52.

Lorentsen, S.-H. 1992. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra I992. NINA Oppdragsmelding 166: 1-60.

Lorentsen, S.-H., Røv, N. & Bangjord, G 1993. Documentation of the demography and population monitoring systems for Antarctic Petrels at Svarthamaren, Dronning Maud Land. NINA Oppdragsmelding 240: 1 -71.

Østnes, J., Lorentsen, S.-H., Heggberget, T M., Follestad, A & Kroglund, R.T. 1993 Avgrenset konsekvensanalyse i forbindelse med leteboring på Møre I, blokk 6204/11 NINA Rapport 1-55.

Lorentsen, S.-H. 1994. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1994. NINA Oppdragsmelding 314:1-69

Røv, N., Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1994 Seabird studies at Svarthamaren, Dronning Maud Land. Norsk Polarinst. Medd. 124: 9-20.

Follestad, A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H 1995. Mulige konsekvenser for sjøfugl og kystsel ved petroleumsvirksomhet på Åsgård, Midt-norsk sokkel. - NINA Oppdragsmelding 384: 1-74.

Lorentsen, S.-H. 1995. Observasjoner av sjøfugl i forbindelse med eksperimentelt oljeutslipp Friggfeltet august1995. NINA Oppdragsmelding 372: 1-11.

Lorentsen, S.-H. 1995. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1995. NINA Oppdragsmelding 374:1-67.

Lorentsen, S.-H. & Madsen, J. 1995. Recomendations on urgent action for the conservation of the Lesser White-fronted Goose. Unpubl. report of the Wetlands International Goose Research Group.

Aarvak, T., Øien, I.J., Lorentsen, S.-H. & Brøseth, H. 1995. The Lesser White-fronted goose monitoring programme. Norwegian Ornithological Society. Report no. 4-1995. 16s.

Lorentsen, S-H., Amundsen, T., Røv, N. & Tveraa, T. 1996. Seabird research at Svarthamaren during Nare 1993/94. Norsk Polarinst. Medd. 140: 33-43.

Lorentsen., S.-H. & Bakke, Ø. 1996. Estimering av antall fødte havertunger ut i fra en eller flere tellinger. NINA Oppdragsmelding 409: 1-12.

Lorentsen, S.-H. 1996. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1996. NINA Oppdragsmelding 450: 1-62.

Wisborg, P., Khan, F.M., Lorentsen, S.-H., Saksgård, L. & Shahjehan, I. 1996. Satpara Dam Multipurpose Project. Pre-appraisal. NODE/EDC Report. 57 p.

Bustnes, J.O., Christie, H. & Lorentsen, S.-H. 1997. Sjøfugl, tareskog og taretråling: en kunnskapsstatus. - NINA Oppdragsmelding 472: 1-43.

Lorentsen, S.-H. 1997. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1997. - NINA Oppdragsmelding 516: 1-83.

Lorentsen, S.-H. 1998. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1998. - NINA Oppdragsmelding 565: 1 75.

Moe, K.A., Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Brude, O.W., Fossum P., Lorentsen, S.-H. & Skeie, G.M. 1999. Spesielt miljøfølsomme områder (SMO) og petroleumsvirksomhet. Implementering og kriterier for identifikasjon av SMO i norske forvann med fokus på akutt oljeforurensning. Rapport + WEB-Atlas. Alpha Miljørådgiving 1007-1: 1-51.

Moe, K. A., Andersen, O.K., Anker-Nilssen, T., Bakke, T., Berge, J.A., Bjørge, A., Brandvik, P.J., Christie, H., Daling, P.S., Finstad, B., Lorentsen, S.-H., Lund, E., Melbye, A.G.,Moum, T, Ramstad, S., Serigstad, B., Skeie, G.M. & Stabbetorp, O. 1999. Veiledning for etterkantundersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø. Alpha Miljørådgiving 1023-1: 1-105.

Lorentsen, S.-H. 1999. Det nasjonale overvekningsprogrammet for sjøfugl. Resultater hekkesesongen 1999. - NINA Oppdragsmelding 626: 1 28.

Lorentsen, S.-H. 1999. NERD - Ressursdatabase for u-land. - NINA•NIKU Årsmelding I998: 14.

Lorentsen, S.-H. & Øien. l.2000. Årtusentelling av sjøfugl og vannfugl; en utredning gitt til Direktoratet for naturforvaltning. 95 s.

Lorentsen, S.-H.2000. Bestandsovervåking av sjøfugl i NINA. NINA•NIKU Årsmelding 1999: http://ninaniku.no/1999.

Lorentsen, S.-H. 2000. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2000. - NINA Oppdragsmelding 670: 1-30.