Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

International scientific publications (peer reviewed)

Solberg, E. J. & B-E. Sæther. 1993. Fluctuating asymmetry in the antlers of moose (Alces alces): does it signal male quality? Proc. R. Soc. Lond. B 254, 251-255.

Solberg, E. J. & B-E. Sæther. 1994. Male traits as life-history variables: annual variation in body mass and antler size in moose (Alces alces). J. Mammal. 75, 1069-1079.

Krogstad, S., B-E. Sæther & E. J. Solberg. 1996. Environmental and genetical determinants of reproduction in the house sparrow (Passer domesticus): A transplant experiment. J. Evol. Biol. 9, 979-991.

Solberg, E. J. & T. H. Ringsby. 1996. Hybridisation between House sparrow (Passer domesticus) and Tree sparrow (Passer montanus). J. Orn. 137, 525-528.

Solberg, E. J. & T. H. Ringsby. 1997. Does male badge size signal status in small island populations of house sparrow (Passer domesticus). Ethology, 103, 177-186.

Stewart, I. R. K., T. H. Ringsby & E. J. Solberg. 1997. Absence of haematozoa in passerines from a Norwegian archipelago. Ornis Fennica, 74: 201-203.

Tufto, J., E. J. Solberg & T. H. Ringsby. 1998. Stochastic models of transitive and intransitive dominance structures. Anim. Behav., 55: 1489-1498.

Ringsby, T. H., B-E. Sæther & E. J. Solberg. 1998. Factors affecting juvenile survival in house sparrow Passer domesticus. J. Avian Biol. 29: 241-47.

Solberg, E. J., B-E. Sæther, O. Strand & A. Loison. 1999. Dynamics of a harvested moose population in a variable environment. J. Anim. Ecol. 68: 186-204.

Loison, A., R. Langvatn & E. J. Solberg. 1999. Body mass and winter mortality in red deer calves: disentangling sex and climate effects. Ecography, 22: 20-30.

Sæther, B-E., T. H. Ringsby, Ø. Bakke & E. J. Solberg. 1999. Spatial and temporal variation in demography of a house sparrow population. J. Anim. Ecol. 68: 628-637.

Ringsby, T. H., B-E. Sæther, A. Altwegg, & E. J. Solberg. 1999. Temporal and spatial variation in survival rates of a House sparrow (Passer domesticus) metapopulation. Oikos 85: 419-425.

Solberg, E. J. & B-E. Sæther 1999. Hunter observations of moose Alces alces as a management tool. Wildlife Biology 5: 43-53.

Solberg, E. J., T. H. Ringsby, A. Altwegg & B-E. Sæther. 2000. Fertile House Sparrow X Tree Sparrow (Passer domesticus X Passer montanus) hybrids? J. Orn. 141: 102-104.

Solberg, E. J., A. Loison, B-E. Sæther & O. Strand. 2000. Age-specific harvest mortality in a Norwegian moose Alces alces population. Wildlife Biology 6: 41-52.

Stubsjøen, T, B-E. Sæther, E. J. Solberg, M. Heim & C. Rolandsen. 2000. Moose (Alces alces) survival in three populations in northern Norway. Can. J. Zool. 78: 1822-1830.

Technical reports in Norwegian and English

Solberg, E. J., M. Heim, B-E Sæther & F. Holmstrøm. 1997. Oppsummeringsrapport, overvåkningsprogrammet for hjortevilt - elgdelen 1991-95. NINA-fagrapport.

Strand, O., A. Landa, & E. J. Solberg. 1998. Fjellrevens bestandsdynamikk; betydningen av asynkrone bestandsfluktuasjoner. I Sluttrapport; Store rovdyrs økologi i Norge, NINA Temahefte.

Strand, O., E. J. Solberg, P. Jordhøy, C. Nelleman, & Ø. Mølmen. 1998. Villrein og kraftledninger. Rapport til STATNETT's forprosjekt på effekter av kraftledninger. NINA Oppdragsmelding 511.

Solberg, E. J. & B-E. Sæther. 1999. Betydningen av klima, bestandsstørrelse og kjønnsforholdet for årsvariasjon i størrelsen til elgen i Vefsn-dalføret. I Sluttrapport; Bevaring av genressurser, NINA Temahefte 9.

Sæther, B-E. S. Krogstad & E. J. Solberg. 1999. Effekter av introduksjon av fremmed genetisk materiale; et transplantasjonseksperiment med gråspurv. I Sluttrapport; Bevaring av genressurser, NINA Temahefte 9.

Sæther, B-E. T. H. Ringsby & E. J. Solberg. 1999. Populasjonsbiologi i en metapopulasjon av gråspurv. I Sluttrapport; Bevaring av genressurser, NINA Temahefte 9.

Linnell, J. D. C., Strand, O., Loison, A., Solberg, E. J. & Jordhøy, P. 1999. Har fjellreven ei framtid i Norge? En status rapport og forslag til forvaltningsplan. NINA Oppdragsmelding 575.

Linnell, J. D. C., Strand, O., Loison, A., Solberg, E. J. & Jordhøy, P. 1999. A future for arctic foxes in Norway? A status report and action plan. NINA Oppdragsmelding 576.

Solberg, E. J., B-E. Sæther, M. Heim & T. Stubsjøen. 1999. Elgbeiteregistreringer i Bardu og Målselv vinteren 1997/98. NINA Oppdragsmelding 590.

Brøseth, H., Pedersen, H. C. & Solberg, E. J. 2000. Utvikling og anvendelse av GIS-basert beslutningsverktøy i forvaltning av store rovdyr. NINA Oppdragsmelding 627.

Rolandsen, C. & Solberg, E. J. 2000. Elg-beite interaksjoner i Telemark. Uspesifikk rapport til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Telemark.

Popular science

Solberg, E. J. 1992. Årlige variasjoner i kroppsvekt og gevirstørrelse hos elg; En følge av klimasvingninger, bestandstetthet og kjønnsforhold. Elgen, 2: 56-60. (in Norwegian).

Solberg, E. J. 1997. Status etter fem år med hjorteviltovervåkning i Norge: Elgdelen 1991-95. Elgen 7: 42-47 (in Norwegian).

Danielsen, J. & E. J. Solberg. 1998. Elgen - ikke et husdyr. Elgen 8: 92-94 (in Norwegian).

Solberg, E. J. & M. Heim, 1998. Moose harvest in Norway. The Moose Call, 2.

Solberg, E. J & B-E. Sæther 1999. 'Sett-elg': Et hjelpemiddel i elgforvaltningen eller en kilde til total forvirring? Elgen 9: 63-67 (in Norwegian).

Storaas, T., K. Nicolaysen, H. P. Andreassen, H. Gundersen, P. Wabakken, O. K. Steinset, J. M. Arnemo, H. T., F. Aalbu & E. J. Solberg. 2000. Gløym elgjakt i ulverevir? Hjorteviltet, 10: 91-93. (in Norwegian).

Strand, O., J. Swnsons, P. Jordhøy, C. Nellemann, E. J. Solberg, J. Linnell, & Ø. Holand. 2000. Villrein som naturressurs; utnyttelse og bevaring. Villreinen, 34-43. (in Norwegian).