Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Tor Fredrik Næsje

2014

Næsje, T.F. & Ugedal, O. 2014. Status og undersøkelser av laksebestanden i Sautso i Altaelva. - NINA Minirapport 486. 24 pp. Norsk instuttt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Saksgård, L., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2013. - NINA Minirapport 500. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2013

*Becher, A., Whitfield, A.K., Cowley, P.D., Järnegren, J. & Næsje, T.F. 2013. Potential effects of artificial light associated with anthropogenic infrastructure on the abundance andforaging behaviour of estuary-associated fishes. - Journal of Applied Ecology 50: 43-50. Vis detaljer
Request for publication
Næsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Fiske, P., Moe, K., Sandnes, T., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2013. Fangster av villlaks og rømt oppdrettslaks gjennom sesongen under forsøksfiske med kilenøter i Namsfjorden. Foreløpige resultater fra 2013. - NINA Minirapport 467. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Fiske, P., Jensen, J., Jørrestol, A., Krogdahl, R., Rognes, T. & Økland, F. 2013. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks. Innvandring og fangst av villaks og oppdrettslaks fanget og merket ved Ytre Agdenes Merke- og Overvåkningsstasjon. - NINA Minirapport 465. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, L. & Thorstad, E.B. 2013. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2011. - NINA Minirapport 449. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2012

Linnell, J.D.C., Næsje, T.F., Rønning, O., Sandlund, O.T. & Thomassen, J. (eds.) 2012. Norwegian institute for nature research : a research institute with an international profile. [Brosjyre]. - Norsk institute for naturforskning (NINA), Trondheim. 11 pp. Vis detaljer
*Mitamura, H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Arai, N. 2012. Movements of lumpsucker females in a northern Norwegian fjord during the spawning season. - Environmental Biology of Fishes 93. 475–481. Vis detaljer
Request for publication
*Næsje, T.F., Cowley, P.D., Diserud, O.H., Childs, A.R., Kerwath, S.E. & Thorstad, E.B. 2012. Riding the tide: estuarine movements of a sciaenid fish, Argyrosomus japonicus. - Marine Ecology Progress Series 460: 221-232. Vis detaljer
Request for publication
Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Sandnes, T., Jensen, J.L., Stalvik, F., Holm, R., Landstad, J.A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T.G., Thorstad, E.B. & Hindar, K. 2012. Verifisering av innslag av rømt oppdrettslaks i midtnorske elver. Sammenligning av vill- og oppdrettslaksens adferd ved hjelp av radiotelemetri. Fremdriftsrapport september 2012. - NINA Minirapport 394. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Rice, J., Moksness, E., Attwood, C., Brown, S.K., Dahle, G., Gjerde, K.M., Grefsrud, E.S., Kenchington, R., Kleiven, A.R., McConney, P., Ngoile, M.A.K., Næsje, T.F., Olsen, E., Olsen, E.M., Sanders, J., Sharma, C., Vestergaard, O. & Westlund, L. 2012. The role of MPAs in reconciling fisheries management with conservationof biological diversity. - Ocean & Coastal Management 69: 217-230. Vis detaljer
Request for publication
*Sandlund, O.T., Diserud, O.H. & Næsje, T.F. 2012. Lessons to Learn from 123 Years of Catch Data from a Small Scale Whitefish Fishery. - Advanc. Limnol. 63. 371–382. Vis detaljer
Request for publication
Sandlund, O.T., Museth, J., Næsje, T.F., Qvenild, T., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2012. Storauren i Femund og Isteren. Utvikling i bestandene over de siste 30 år. - NINA Rapport 853. 54 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Hay, C.J., Økland, F. & Næsje, T.F. 2012. Radio tracking of African cichlids in a large floodplain river: challenges and results from the Zambezi River in Namibia. - p. 221-235 in Adams, N.S., Beeman, J.W. & Eiler, J.H. (eds.) Telemetry techniques: a user guide for fisheries research. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, L., Thorstad, E.B., Jensen, J.L.A. & Cowley, P.D. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2011. - NINA Minirapport 378. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2011

*Becker, A., Cowley, P.D., Whitfield, A.K., Järnegren, J. & Næsje, T.F. 2011. Diel fish movements in the littoral zone of a temporarily closed South African estuary. - Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 406(1-2): 63-70. Vis detaljer
Request for publication
*Becker, A., Whitfield, A.K., Cowley, P.D., Järnegren, J. & Næsje, T.F. 2011. An assessment of the size structure, distribution and behaviour of fish populations within a temporarily closed estuary using dual frequency identification sonar (DIDSON). - Journal of Fish Biology 79(3): 761-775. Vis detaljer
Request for publication
*Bennett, R.H., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2011. First assessment of estuarine space use and home range of juvenile white steenbras, Lithognathus lithognathus. - African Zoology 46(1): 32-38. Vis detaljer
Request for publication
*Childs, A.R., Næsje, T.F. & Cowley, P.D. 2011. Long-term effects of different-sized surgically implanted acoustic transmitters on the sciaenid Arygyrosomus japonicus: breaking the 2% tag-to-body mass rule. - Marine and Freshwater Research 62(5): 432-438. Vis detaljer
Request for publication
*Jensen, A.J., Fiske, P., Hansen, L.P., Johnsen, B.O., Mork, K.A. & Næsje, T.F. 2011. Synchrony in marine growth among Atlantic salmon (Salmo salar) populations. - Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68: 444-457. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Larsen, B.M., Finstad, B., Hesthagen, T., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Næsje, T.F. & Sandlund, O.T. 2011. Kunnskapsoppsummering om ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag. - NINA Rapport 661. 69 pp. Norsk instiutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, L., Thorstad, E.B., Jensen, J.L.A., Chittenden, C.M., Cowley, P.D. & Rikardsen, A. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2010. - NINA Rapport 728. 59 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2010

*Attwood, C.G., Næsje, T.F., Fairhurst, L. & Kerwath, S.E. 2010. Life-history parameters of white stumpnose Rhabdosargus globiceps (Pisces: Sparidae) in Saldanha Bay, South Africa, with evidence of stock separation. - African Journal of Marine Science 32: 23-35. Vis detaljer
Request for publication
*Finstad, A.G., Berg, O.K., Forseth, T., Ugedal, O. & Næsje, T.F. 2010. Adaptive winter survival strategies: defended energy levels in juvenile Atlantic salmon along a latitudinal gradient. - Proceedings of the Royal Society B 277(1684): 1113-1120. Vis detaljer
Request for publication
*Halttunen, E., Rikardsen, A., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Jensen, J.L.A. & Aas, Ø. 2010. Impact of catch-and-release practices on behavior and mortality of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts. - Fisheries Research 105. 141–147. Vis detaljer
Request for publication
*Hedger, R., Næsje, T.F., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Attwood, C., Økland, F., Wilke, C.G. & Kerwath, S. 2010. Residency and migratory behaviour by adult Pomatomus saltatrix in a South African coastal embayment. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 89: 12-20. Vis detaljer
Request for publication
*Jensen, J.L.A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Næsje, T.F. & Rikardsen, A. 2010. Does catch-and-release angling alter the migratory behaviour of Atlantic salmon?. - Fisheries Research 106(3). 550–554. Vis detaljer
Request for publication
Jensen, J.L.A., Rikardsen, A., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Halttunen, E., Suhr, A.H. & Leinan, I. 2010. Fangstrater, oppvandring og fordeling av laks i Altaelva. - NINA Rapport 595. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Johansen, M., Thorstad, E.B., Rikardsen, A., Koksvik, J.I., Ugedal, O., Jensen, A.J., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2010. Prey availability and juvenile Atlantic salmon feeding during winter in a regulated subarctic river subject to loss of ice cover. - Hydrobiologia 644: 217-229. Vis detaljer
Request for publication
*Johnsen, B.O., Arnekleiv, J.V., Asplin, L., Barlaup, B.T., Næsje, T.F., Rosseland, B.O., Saltveit, S.J. & Tvede, A. 2010. Hydropower development - ecological effects. - p. 352-385 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Vis detaljer
*Sandlund, O.T., Museth, J., Næsje, T.F., Rognerud, S., Saksgård, R., Hesthagen, T. & Borgstrøm, R. 2010. Habitat use and diet of sympatric Arctic charr (Salvelinus alpinus) and whitefish (Coregonus lavaretus) in five lakes in southern Norway: not only interspecific populationdominance?. - Hydrobiologia 650: 27-41. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B. (ed.), Larsen, B.M., Hesthagen, T., Næsje, T.F., Poole, R., Aarestrup, K., Pedersen, M.I., Hanssen, F., Østborg, G.M., Økland, F., Aasestad, I. & Sandlund, O.T. 2010. Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging. - en kunnskapsoppsummering. - Miljøbasert Vannføring 1-2010. 136 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Larsen, B.M. & Næsje, T.F. 2010. Vurdering av effekter på ål ved eventuell bygging av Håfoss kraftverk i Fjæraelva i Etne. - NINA Rapport 529. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Saksgård, L., Jensen, J.L.A., Chittenden, C., Cowley, P. & Rikardsen, A. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2009. - NINA Rapport 585. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2009

Davidsen, J.G., Rikardsen, A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Økland, F., Letcher, B.-H., Skardhamar, J. & Næsje, T.F. 2009. Migratory behavior and survival rates of northern Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts: effects of environmental factors. Poster. The Eight Conference on Fish Telemetry held in Europe, Umeå, Sweden, 14-18 September 2009. Vis detaljer
*Davidsen, J.G., Rikardsen, A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Økland, F., Letcher, B.-H., Skardhamar, J. & Næsje, T.F. 2009. Migratory behaviour and survival rates of wild northern Atlantic salmon Salmo salar post-smolts: effects of environmental factors. - Journal of Fish Biology 75: 1700-1718. Vis detaljer
Request for publication
Forsgren, E., Christensen-Dalsgaard, S., Fauchald, P., Järnegren, J. & Næsje, T.F. 2009. Norwegian marine ecosystems - are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones?. - NINA Rapport 514. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Kerwath, S.E., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Cowley, P.D., Økland, F., Wilke, C. & Attwood, C.G. 2009. Crossing invisible boundaries: the effectiveness of the langebaan lagoon marine protected area asa harvest refuge for a migratory fish species in South Africa. - Conservation Biology 23(3): 653-661. Vis detaljer
Request for publication
*Thorstad, E.B., Kerwath, S.E., Attwood, C.G., Økland, F., Wilke, C.G., Cowley, P.D. & Næsje, T.F. 2009. Long-term effects of two sizes of surgically implanted acoustic transmitters on a predatory marine fish(Pomatomus saltatrix). - Marine and Freshwater Research 60: 183-186. Vis detaljer
Request for publication
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2009. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2008. - NINA Rapport 478. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2008

*Childs, A.-R., Booth, A.J., Cowley, P.D., Potts, W.M., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Home range of an estuarine-dependent fish species Pomadasys commersonnii in a South African estuary. - Fisheries Management and Ecology 15: 441-448. Vis detaljer
Request for publication
*Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Do environmental factors influence the movement of estuarine fish? A case study using acoustic telemetry. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 78(1): 227-236. Vis detaljer
Request for publication
*Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Estuarine use by spotted grunter Pomadasys commersonnii in a South African estuary, as determined by acoustic telemetry. - African Journal of Marine Science 30(2): 123-132. Vis detaljer
Request for publication
*Cowley, P.D., Kerwath, S.E., Childs, A.-R., Thorstad, E.B., Økland, F. & Næsje, T.F. 2008. Estuarine habitat use by juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus (Sciaenidae), with implications for management. - African Journal of Marine Science 30(2): 247-253. Vis detaljer
Request for publication
Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2008. Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Kunene River, Namibia. - NINA Rapport 325. 98 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Næsje, T.F. (ed.) 2008. Cooperation and expertise for a sustainable future. Infoark. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. 12 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F. (ed.) 2008. Årsmelding 2007 : Norsk institutt for naturforskning. 11 pp. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Mawle, G.W. & Policansky, D. 2008. The Atlantic salmon C&R story. - p. 219-222 in Aas, Ø. (ed.) Global challenges in recreational fisheries. Blackwell Publishing, Oxford. Vis detaljer
*Ugedal, O., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Forseth, T., Saksgård, L. & Heggberget, T.G. 2008. Twenty years of hydropower regulation in the River Alta: long-term changes in abundance of juvenile and adult Atlantic salmon. - Hydrobiologia 609(1): 9-23. Vis detaljer
Request for publication
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2007. - NINA Rapport 370. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2007

*Abbott, J., Campell, L.M., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Purvis, J. 2007. Market-resource links and fish vendor livelihoods in the Upper Zambezi River Floodplains. - Human Ecology 35(5): 559-574. Vis detaljer
Request for publication
*Abbott, J., Campell, L.M., Hay, C.J., Næsje, T.F., Ndumba, A. & Purvis, J. 2007. Rivers as resources, rivers as borders : community and transboundary management of fisheries in the Upper Zambezi River floodplains. - The Canadian Geographer 51(3): 280-302. Vis detaljer
Request for publication
*Attwood, C.G., Cowley, P.D., Kerwath, S.E., Næsje, T.F., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2007. First tracking of white stumpnose Rhabdosargus globiceps (Sparidae) in a South African marine protected area. - African Journal of Aquatic Science 29(1): 147-151. Vis detaljer
Request for publication
Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2007. Factors influencing residency of spotted grunter Pomadasys commersonnii in the Great Fish Estuary, South Africa. Poster. The Seventh Conference on Fish Telemetry held in Europe, Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. Vis detaljer
*Finstad, A.G., Forseth, T., Ugedal, O. & Næsje, T.F. 2007. Metabolic rate, behaviour and winter performance in juvenile Atlantic salmon. - Functional Ecology 21: 905-912. Vis detaljer
Request for publication
Mitamura, H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Nobuaki, A. 2007. Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period.. - NINA Rapport 288. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Mitamura, H., Uglem, I., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Næsje, T.F., Økland, F., Dempster, T. & Arai, N. 2007. Movements of acoustically tagged lumpsucker Cyclopterus lumpus during the spawning period. Poster. The Seventh Conference on Fish Telemetry held in Europe, Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. 1 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F. (ed.) 2007. Cooperation and expertise for a sustainable future. Infoark. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Næsje, T.F., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2007. Movements of undersized spotted grunter (Pomadasys commersonnii) in the Great Fish Estuary, South Africa: implications for fisheries management. - Hydrobiologia 582: 25-34. Vis detaljer
Request for publication
Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. 2007. Fish populastions, gill net catches and gill net selectivity in the Lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. - NINA Rapport 231. 81 pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Clinton, J.H., Økland, F., Nickandor, N. & Næsje, T.F. 2007. Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia.. - NINA Rapport 287. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Finstad, A.G., Jensen, A.J., Museth, J., Næsje, T.F. & Saksgård, L. 2007. To what extent does ethanol and freezing preservation cause shrinkage of juvenile Atlanticsalmon and European minnow?. - Fisheries Management and Ecology 14: 295-298. Vis detaljer
Request for publication
*Thorstad, E.B., Næsje, T.F. & Leinan, I. 2007. Long-term effects of catch-and-release angling on ascending Atlantic salmon during different stages of spawning migration. - Fisheries Research 85: 330-334. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N. & Økland, F. 2007. Greenhead tilapia and fisheries management in the Upper Zambezi River in Namibia. Poster. 7th Conference on Fish Telemetry held in Europe. Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim; Ministry of Fisheries and Marine Resources, Namibia. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Finstad, A.G., Fiske, P., Forseth, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2007. Biologiske undersøkelser i Altaelva 1981-2006. Oppsummering av kraftreguleringens konsekvenser for laksebestanden. - NINA Rapport 281. 106 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Thorstad, E.B. 2007. Movements of, and habitat utilisation by, threespot tilapia Oreochromis andersonii (Teleostei: Cichlidae) in the Upper Zambezi River, Namibia. - African Journal of Aquatic Science 32(1): 35-38. Vis detaljer
Request for publication


2006

Cowley, P.D., Kerwath, S., Næsje, T.F., Childs, A.-R., Gillespie, L.D., Leggitt, C., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2006. Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicusin the Great Fish Estuary (South Africa): implications for management. - NINA Rapport 119. 32 pp. Vis detaljer
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. 2006. Landscape ecology. - 6-7 in Sandlund, O.T. & Næsje, T.F. (eds.) Annual report 2005. Norwegian institute for nature research, Trondheim. Vis detaljer
Jonsson, B. & Yoccoz, N. 2006. Ecosystems: structure and function. - p. 8-9 in Sandlund, O.T. & Næsje, T.F. (eds.) Annual report 2005. Norwegian institute for nature research, Trondheim. Vis detaljer
Næsje, T.F. 2006. Impacts of MPAs on coastal fisheries in South Africa. - p.11 in Sandlund, O.T. & Næsje, T.F. (eds.) Annual report 2005. Norwegian institute for nature research, Trondheim. Vis detaljer
Næsje, T.F. & Sandlund, O.T. 2006. Pungreke Mysis relicta. Fremmed art. - Artsdatabanken faktaark (30). 2 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F. & Uglem, I. (eds.) 2006. Norwegian institute for nature research. An international centre for aquatic research : Marine, coastal, freshwater. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim. 8 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F. (ed.) 2006. Cooperation and expertise for a sustainable future. Infoark. Vis detaljer
Næsje, T.F. (ed.) 2006. Cooperation and expertise for a sustainable future. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim. 12 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F. (ed.) 2006. Biotelemetry - a versatile tool for aquatic management and research. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim. 12 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Hay, C.J., Thorstad, E.B., Økland, F., Chanda, B. & Nickanor, N. 2006. Management of African riverine fish species in Namibia. Vis detaljer
*Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Forseth, T., Aursand, M., Saksgård, R. & Finstad, A.G. 2006. Lipid class content as an indicator of critical periods for survival in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar). - Ecology of Freshwater Fish 15: 572-577. Vis detaljer
Request for publication
Rikardsen, A., Johansen, M., Thorstad, E.B., Koksvik, J.I., Ugedal, O., Jensen, A.J., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2006. Does loss of ice cover during winter in a regulated Arctic river affect drift of potential prey for juvenile Atlantic salmon?. Poster. European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) Symposium: Hydropower, Flood Control and Water Abstraction: Implications for Fish and Fisheries, Mondsee, Austria 14-17 June 2006. Vis detaljer
Sandlund, O.T. & Næsje, T.F. (eds.) 2006. Annual report 2005. - Norwegian institute for nature research, Trondheim. 11 pp. Vis detaljer
Svenning, M.A. & Jonsson, B. 2006. Coastal ecology: ecosystem processes and human impacts. - p. 4-5 in Sandlund, O.T. & Næsje, T.F. (eds.) Annual report 2005. Norwegian institute for nature research, Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J. & Kaltenborn, B.P. 2006. National park management in Indonesia. - p.10 in Sandlund, O.T. & Næsje, T.F. (eds.) Annual report 2005. Norwegian institute for nature research, Trondheim. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Arnekleiv, J.V., Forseth, T., Sandlund, O.T., Jensen, A.J. & Næsje, T.F. 2006. Kapittel 8: Fisk. Fiskevandring og effekter av endringer i vannføring. - p. 100-118 in Saltveit, S.J. (ed.) Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, L., Reinertsen, H.R., Fiske, P., Hvidsten, N.A. & Blom, H.H. 2006. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2005. - NINA Rapport 177. 52 pp. Vis detaljer
*Østbye, K., Amundsen, P.-A., Bernatchez, L., Klemetsen, A., Knudsen, R., Kristoffersen, R., Næsje, T.F. & Hindar, K. 2006. Parallel evolution of ecomorphological traits in the European whitefish Coregonus lavaretus (L.) species complex during postglacial times. - Molecular Ecology 15: 3983-4001. Vis detaljer
Request for publication


2005

Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Home range parameters of Pomadasys commersonnii (Haemulidae) in a dynamic estuarine environment. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Finstad, A.G., Forseth, T., Næsje, T.F. & Ugedal, O. 2005. Effekter av isdekke på vinteroverlevelse til laksunger i Altaelva. - NINA Rapport 57. 23 pp. Vis detaljer
Kerwath, S.E., Attwood, C.G., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Movements of Rhabdosargus globiceps (Sparidae) in South Africa’s West coast national park in relation to protected area boundaries: a preliminary investigation. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Næsje, T.F., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Økland, F., Weerts, S. & Buthelezi, P. 2005. Movements and area use by small spotted grunter Pomadasys commersonnii in the Great Fish Estuary (South Africa): implication for management. - NINA Rapport 55. 46 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Cowley, P.D., Childs, A.-R., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Area use of fish and fisherfolk in a South African estuary: important knowledge for management fisheries. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Næsje, T.F., Fiske, P., Forseth, T., Thorstad, E.B., Ugedal, O., Finstad, A.G., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J. & Saksgård, L. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva. Faglig oppsummering og kommentarer til forslag om varig manøvreringsreglement. - NINA Rapport 80. 99 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Hay, C.J., Thorstad, E.B., Økland, F., Chanda, B. & Nickanor, N. 2005. Consequences of different movement patterns and habitat use for management of African riverine fish species. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Potts, W.M., Cowley, P.D., Corroyer, B. & Næsje, T.F. 2005. Trends in fishery resource utilisation of the Great Fish Estuary. - NINA Rapport 50. 34 pp. Vis detaljer
Sandlund, O.T., Stang, Y.G., Kjellberg, G., Næsje, T.F. & Hambo, M.U. 2005. European smelt (Osmerus eperlanus) eats all; eaten by all: Is it a key species in lakes?. - Verhandlungen - Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie 29: 432-436. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2005. Movements and habitat utilization of nembwe, Serranochromis robustus (Günther, 1864), in the Upper Zambezi River. - African Zoology 40(2): 253-259. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P., Finstad, B., Leinan, I., Leinan, T. & Arnesen, S.O. 2005. Long-term effects of catch-and-release angling on Atlantic salmon. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Leinan, I., Hay, C.J., Finstad, B., Fiske, P. & Økland, F. 2005. Effects of catch-and-release angling of Atlantic salmon in the River Alta (70 °N) and cichlids in the River Zambezi (18 °S). Oral presentation. American Fisheries Society 135th Annual meeting, Anchorage, Alaska, September 11-15, 2005. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Leinan, I., Hay, C.J., Leinan, T., Arnesen, S.O., Finstad, B., Fiske, P. & Økland, F. 2005. Effects of catch-and-release angling at 70 ºN and 18 ºS. Oral presentation. 4th World Recreational Fishing Conference, Trondheim, Norway, 12-16 June 2005. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Forseth, T. 2005. Population effects of catch-and-release angling for Atlantic salmon in a Norwegian river. Oral presentation. 4th World Recreational Fishing Conference, Trondheim, Norway, 12-16 June 2005. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Reinertsen, H.R., Koksvik, J.I., Saksgård, L., Hvidsten, N.A., Blom, H.H., Fiske, P. & Jensen, A.J. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004. - NINA Rapport 43. 98 pp. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Chanda, B. 2005. Patterns of movement and habitat use by tigerfish (Hydrocynus vittatus) in the Upper Zambezi River (Namibia). - Ecology of Freshwater Fish 14: 79-86. Vis detaljer
Request for publication
Østbye, K., Bernatchez, L., Næsje, T.F., Himberg, J.M. & Hindar, K. 2005. Evolutionary history of the European whitefish Coregonus lavaretus (L.) species complex as inferred from mtDNA phylogeography and gill-raker numbers. - Molecular Ecology 14: 4371-4387. Vis detaljer
Request for publication
Østbye, K., Næsje, T.F., Bernatchez, L., Sandlund, O.T. & Hindar, K. 2005. Morphological divergence and origin of sympatric populations of European whitefish (Coregonus lavaretus L.) in Lake Femund, Norway. - Journal of Evolutionary Biology 18: 683-702. Vis detaljer
Request for publication


2004

Finstad, A.G., Forseth, T., Næsje, T.F. & Ugedal, O. 2004. The importance of ice cover for energy turnover in juvenile Atlantic salmon. - Journal of Animal Ecology 73: 959-966. Vis detaljer
Request for publication
Finstad, A.G., Næsje, T.F. & Forseth, T. 2004. Seasonal variation in the thermal performance of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar). - Freshwater Biology 49: 1459-1467. Vis detaljer
Request for publication
Finstad, A.G., Ugedal, O., Forseth, T. & Næsje, T.F. 2004. Energy-related juvenile winter mortality in a northern population of Atlantic salmon (Salmo salar). - Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 61: 2358-2368. Vis detaljer
Request for publication
Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. 2004. Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Kwando River, Namibia. - NINA Project report 27. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Næsje, T.F., Vuorinen, J.A. & Sandlund, O.T. 2004. Genetic and morphometric differentiation among sympatric spawning stocks of whitefish (Coregonus lavaretus L.) in Lake Femund, Norway. - Journal of Limnology 63(2): 233-243. Vis detaljer
Request for publication
Potts, W.M., Cowley, P.D., Corroyer, B. & Næsje, T.F. 2004. Preliminary report: Trends in fishery resource utilisation on the Great Fish Estuary. Interim report: October 2003 - March 2004. - NINA Project report 28. 26 pp. Vis detaljer
Sandlund, O.T., Berge, E., Flø, B.E., Næsje, T.F., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2004. Whitefish fisheries in mountainous Southeastern Norway. Abundant resources, but scarce fishermen. - Mountain Research and Development 24(1): 67-74. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2004. Effects of catch-and-release-angling on large cichlids in the subtropical Zambezi River. - Fisheries Research 69: 141-144. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F. & Økland, F. 2004. Effects of catch-and-release angling from 70 ºN to 18 ºS. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America Umeå, Sweden, 6 -10 December 2004. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Ugedal, O. & Saksgård, L. 2004. Altaelva 17 år etter. - Jakt & Fiske 133(11): 34-37. Norges Jeger og Fiskerforbund, Hvalstad. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Forseth, T., Saksgård, L. & Thorstad, E.B. 2004. Mr. Altalaks - Hvordan står det til?. Foredrag holdt på Fiskesymposiet 2004, Eidfjord i Hardanger 26. - 28. april 2004. Vis detaljer
Ugedal, O., Saksgård, L., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Næsje, T.F., Jensen, A.J., Saksgård, R. & Blom, H.H. 2004. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2003. - NINA Oppdragsmelding 833. 74 pp. Vis detaljer
Økland, F., Cowley, P., Næsje, T.F., Childs, A. & Thorstad, E.B. 2004. Movement behaviour and management of important estuarine fishery species in South Africa. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America, Umeå, Sweden, 6.-10 December. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2004. Is Atlantic salmon production limited by number of territories?. - Journal of Fish Biology 65: 1047-1055. Vis detaljer
Request for publication


2003

Cowley, P.D., Childs, A.-R., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2003. Behaviour and management of important estuarine fishery species in South Africa. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
Næsje, T.F., Saksgård, R., Jensen, A.J. & Sandlund, O.T. 2003. Life history, habitat utilisation, and biomass of introduced Mysis relicta. - Limnologica 33(4): 244-257. Gustav Fisher, Berlin. Vis detaljer
Request for publication
Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Økland, F., Hay, C. & Chanda, B. 2003. Consequences of different movement patterns and habitat utilisation of an African cichlid and tigerfish for fisheries management. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2003. Shared resource management in the Upper Zambezi River, Namibia. - NINA Årsrapport: pp.4-5. Vis detaljer
Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2003. Fisken overlever. - Jakt & Fiske (11): 76-79. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hay, C., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2003. Space use and habitat utilisation of tigerfish and the two cichlid species nembwe and threespot tilapia in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management.. - NINA Project report 24. 23pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2003. Movements and habitat utilisation of threespot tilapia in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management. - NINA Project report (23). 22pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P. & Finstad, B. 2003. Effects of catch and release on Atlantic salmon in the River Alta, northern Norway. - Fisheries Research (60): 293-307. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P. & Finstad, B. 2003. Effects of hook and release on Atlantic salmon in the River Alta, northern Norway. - Fisheries Research 60: 293-307. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Økland, F., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 2003. Migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar) in relation to release of water diverted through a power station. - Fisheries Management and Ecology (10): 13-22. Vis detaljer
Request for publication
Ugedal, O., Næsje, T.F., Forseth, T. & Thorstad, E.B. 2003. Ice cover: an important habitat factor for survival of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)?. Foredrag holdt på American Fisheries Society 133rd Annual meeting, Quebéc City, Canada, August 10-14, 2003. Vis detaljer
Ugedal, O., Saksgård, L., Reinertsen, H., Koksvik, J.I., Jensen, A.J., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, R. & Blom, H.H. 2003. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2002. - NINA Oppdragsmelding 791. 63pp. Vis detaljer
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Nickandor, N. & Thorstad, E.B. 2003. Learning from unsuccesful radio tagging of common carp in a Namibian reservoir. - Journal of Fish Biology (62): 735-739. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2003. Habitat utilisation and movements of Atlantic salmon parr. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Berger, H.M. & Lamberg, A. 2003. Forflytninger og habitatbruk hos laksunger i Altaelva. - NINA Oppdragsmelding 786. 24pp. Vis detaljer


2002

Einum, S., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2002. Growth rate correlations across life-stages in female Atlantic salmon. - Journal of Fish Biology 60: 780-784. Vis detaljer
Request for publication
Forseth, T., Ugedal, O., Næsje, T.F., Jonsson, N., Hårsaker, K., Saksgård, R., Jonsson, B. & Sandlund, O.T. 2002. Storørreten - vår mest attraktive innlandsfisk. - 32-34 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander. Sluttrapport fra NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. NINA Temahefte 18. NINA/NIKU, Trondheim. Vis detaljer
Hay, C.J., Næsje, T.F., Kapirika, S., Koekemoer, J., Strand, R., Thorstad, E.B. & Hårsaker, K. 2002. Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Zambezi and Chobe Rivers, Namibia, from 1997 to 2000. - NINA Project report 17. 88pp. Vis detaljer
Hay, C.J., Næsje, T.F., Sandlund, O.T., Thorstad, E.B., Kolding, J. & Zyl, B.V. 2002. Exploitation and management of the fish resources in the Okavango River, Namibia. - Environmental monitoring of tropical and subtropical wetlands. An International Conference. 4-8 December 2002, the Okavango Delta Maun, Botswana. Vis detaljer
Hay, C.J., Næsje, T.F., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2002. Radio telemetry tracking of fish in the Zambezi River. - Tight Lines May 2002: 26-29. South Africa. Vis detaljer
Jensen, A.J., Fiske, P., Zubchenko, A., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 2002. Har bestandssammensetningen hos laks i Nordområdene endret seg?. - 40-42 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander. Sluttrapport. NINA Temahefte 18. Vis detaljer
Næsje, T.F., Hay, C., Purvis, J., Hamukuaya, H., Kapirika, S. & Abbott, J. 2002. Shared resource management on the Zambesi/Chobe systems in northeast Namibia: Current practices and future opportunities. Report of first river survey and collection of information from fish markets, including survey manuals and forms. - NINA Project report 18. 72pp. Vis detaljer
Saksgård, R., Næsje, T.F., Sandlund, O.T. & Ugedal, O. 2002. The effect of fish predators on European whitefish (Coregonus lavaretus L.) habitat use in Lake Femund, a deep Norwegian lake. - Archiv für Hydrobiologie. Special Issues 57: 537-552. Vis detaljer
Request for publication
Sandlund, O.T., Næsje, T.F., Saksgård, R. & Østbye, K. 2002. Gillraker development in juvenile polymorphic European whitefish ( Coregonus lavaretus L.) in Lake Femund , Norway. - Archiv für Hydrobiologie. Special Issues 57: 553-562. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Fleming, I.A. & Næsje, T.F. 2002. Introduction. - Hydrobiologia 483: ix-xii. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Fleming, I.A. & Næsje, T.F. (eds.) 2002. Aquatic telemetry. Proceedings of the Fourth Conference on Fish Telemetry held in Europe. - Dev. Hydrobiol. 165. 292pp. Kluwer Academic Publishers. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2002. Movements and habitat utilisation of tigerfish (Hydrocynus vittatus) in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management. - NINA Project report 19. 28pp. Vis detaljer
Ugedal, O., Forseth, T., Jensen, A.J., Koksvik, J.I., Næsje, T.F., Reinertsen, H., Saksgård, L. & Thorstad, E.B. 2002. Effekter av kraftutbyggingen på laksebestanden i Altaelva: Undersøkelser i perioden 1981-2001. - Altaelva-rapport 22. 166pp. Høvik, Statkraft Grøner. Vis detaljer
Ugedal, O., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, L. & Blom, H.H. 2002. Biologiske undersøkelser i Altaelva, 2001. - Altaelva-rapport 20. 74pp. Høvik, Statkraft Grøner. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Forseth, T., Saksgård, R., Thorstad, E.B. & Aursand, M. 2002. Fysiologisk kondisjon hos laksunger fra Altaelva vintrene 2000-2001. - Altaelva-rapport 21. 35pp. Høvik, Statkraft Grøner. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, R., Sandlund, O.T. & Østbye, K. 2002. Do commercial gill-net fisheries impact polymorphic European whitefish in Lake Femund, Norway?. - Archiv für Hydrobiologie. Special Issues 57: 563-576. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Thorstad, E.B. 2002. Movements and habitat utilisation of nembwe Serranochromis robustus in Upper Zambesi River. - NINA Project report 20. 25pp. Vis detaljer


2001

Fiske, P., Hansen, L.P. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Hvor mye gytefisk trengs for at bestandene skal opprettholdes?. - NINA Temahefte 20: 29-31. Vis detaljer
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Biologiske hovedtrekk ved laks, sjøaure og sjørøye. - NINA Temahefte 20: 22-29. Vis detaljer
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K., Lund, R.A., Næsje, T.F., Sandhaugen, A.I. & Thorstad, E.B. 2001. Beskatning og selektiv fangst. - NINA Temahefte 20: 39-62. Vis detaljer
Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Sjøaure og sjørøye - overbeskyttede og uutnyttede ressurser?. - NINA Temahefte 20: 63-70. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Hårsaker, K., Ugedal, O., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, L. & Forseth, T. 2001. Biologiske undersøkelser i Altaelva. - Altaelva-rapport 17. 81pp. Vis detaljer
Jonsson, B., Forseth, T., Jensen, A.J. & Næsje, T.F. 2001. Thermal performance in juvenile Atlantic salmon, Salmo salar L. - Functional Ecology 15: 701-711. Vis detaljer
Request for publication
Næsje, T.F., Hay, C.J., Kapirika, S., Sandlund, O.T. & Thorstad, E.B. 2001. Some ecological and socio-economic impacts of an angling competition in the Zambezi River, Namibia.. - NINA - NIKU project report 14. 31pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Næsje, T.F., Økland, F., Hay, C.J. & Thorstad, E.B. 2001. Effects of telemetry transmitters on African tilapia and catfish. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Vis detaljer
Saksgård, R., Næsje, T.F., Olsen, R.A., Stenbro, R., Koksvik, J.I. & Ugedal, O. 2001. Biologiske undersøkelser i Sautsovann, Altaelva. - Altaelva-rapport nr. 18. 37pp. Vis detaljer
Saksgård, R., Næsje, T.F., Sandlund, O.T. & Ugedal, O. 2001. The effect of potential predators on European whitefish (Coregonus lavaretus) habitat use in Lake Femund, a deep Norwegian lake. - Archiv für Hydrobiologie. Special Issues 57: 537-552. Vis detaljer
Request for publication
Sandlund, O.T., Berge, E., Flø, B.E., Næsje, T.F., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2001. Utnytting av innlandsfiskeressurser: Mye fisk, men få fiskere?. - s. 13-24 in Borgstrøm, R. (ed.) Vilt og ferskvannsfisk. Delrapport 1 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Norges Forskningsråd. Vis detaljer
Sandlund, O.T., Næsje, T.F., Saksgård, R. & Østbye, K. 2001. Gillraker development in juvenile polymorphic European whitefish in Lake Femund, Norway. - Archiv für Hydrobiologie 57: 553-562. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Økland, F. 2001. Movements and habitat utilisation of three cichlid species in the Zambesi River, Namibia. - Ecology of Freshwater Fish 10(4): 238-246. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P. & Finstad, B. 2001. Effects of catch and release on Atlantic salmon. - The Fourth Conference on Fish Telemtry in Europe, Trondheim, June 2001. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Fiske, P., Leinan, I., Leinan, T. & Berger, H.M. 2001. Effekter av fang og slipp fiske – undersøkelser av radiomerket laks i Altaelva 1999 og 2000.. - NINA Oppdragsmelding 713. 19pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, R., Sandlund, O.T. & Østbye, K. 2001. Do commercial gill-net fisheries impact polymorphic European whitefish in Lake Femund, Norway ?. - Archiv für Hydrobiologie. Special Issues 57: 563-576. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2001. Movements and habitat utilisation of cichlids in the Zambezi River, Namibia. A radio telemetry study in 1999-2000. - The Fourth Conference on FISH Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. - NINA - NIKU project report 011. 18pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Nickandor, N. 2001. Movements and habitat utilisation of radio tagged carp (Cyprinus carpio) in a reservoir in the Fish River, Namibia. - NINA - NIKU project report 013. 28pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer


Andre publikasjoner

M Sc Thesis

Næsje, T.F. 1984. The life history and habitat utilization of whitefish in Furnesfjorden and Ringsakerfjorden, Lake Mjøsa. Cand. real. thesis, University of Oslo, 82 pp. (ln Norwegian)

Dr Sc Thesis

Næsje, T.F. 1992. Habitat shifts in coregonids. University of Trondheim.

Scientific Papers

1985

Sandlund, O.T., L. Klyve and T.F. Næsje, 1985. Growth, habitat and food of burbot, Lota lota, in Lake Mjøsa. Fauna, Oslo 38: 37-43.(ln Norwegian)

1986

Hansen, L.P., T.F. Næsje, and E. Garnås, 1986. A note on the exploitation of Atlantic salmon in River Drammen, southern Norway 1985. lnternational Council for the Exploration of the sea. North Atlantic Salmon Working Group. 5pp.

Hansen,L.P., T.F. Næsje, and I. Nordhus, 1986. Fin size as a possible factor to discriminate between wild and farmed Atlantic salmon; a pilot study. International Council for the Exploration of the Sea. North Atlantic Salmon Working Group - 1986. 12 pp.

Næsje, T.F., B. Jonsson, and O.T. Sandlund, 1986. Drift of cisco and whitefish larvae in a Norwegian river. Trans. Am. Fish. Soc. 115: 89-93.

Næsje, T.F., B. Jonsson, and O.T. Sandlund, 1986. Habitat use and growth of age-0 whitefish, Coregonus lavaretus and cisco, C. albula. Env. Biol. Fishes 15: 309-314.

O.T. Sandlund, T.F. Næsje, L. Klyve and T. Lindem, 1986. The vertical distribution of fish species in Lake Mjøsa, Norway, as shown by gill net catches and echo sounder. Rep lnst. Freshwat. Res.Drottningholm 62: 137-149.

Vøllestad, L.A., B. Jonsson, N.A. Hvidsten, T.F. Næsje, Ø. Haraldstad, and J. Ruud-Hansen, 1986. Environmental factors regulating the seaward migration of European silver eels Anguilla anguilla. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 43: 1909-1916.

Hansen, L.P.,T.F. Næsje, and E. Garnås, 1986.Stock assessment and exploitation of Atlantic salmon Salmo salar L. in River Drammenselv. Fauna Norv. Serie A 7: 23-26.

1987

Næsje. T.F., B. Jonsson, L. Klyve, and O.T. Sandlund, 1987.Food and growth of age-0 smelts, Osmerus eperlanus, in a Norwegian fjord lake. J. Fish. Biol. 30: 119-126.

Sandlund, O.T., T.F. Næsje and G. Kjellberg, 1987. The size selection of Bosmina longispina and Daphnia galeata by co-occuring cisco (Coregonus albula), whitefish (C. lavaretus) and smelt (Osmerus eperlanus). Arch. Hydrobiol. 110: 357-363.

1988

Heggberget, T.G., L.P. Hansen, and T.F. Næsje, 1988. Within river spawning migration of Atlantic salmon (Salmo salar). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 45: 1691-1698.

Næsje, T.F.,and B. Jonsson. 1988, lmpacted stress: a causal agent of reduced whitefish (Coregonus lavaretus) egg incubation time. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 45: 27-31.

Næsje, T.F., L.P. Hansen, and T. Jærvi, 1988. Sexual dimorphism in the adipose fin of Atlantic salmon. J. Fish. Biol. 33: 955-956.

Vøllestad, L.A., and T. F. Næsje, 1988. Reading otoliths of eels Anguilla anguilla of known age from Kolderveen, the Netherlands. Aquaculture and Fisheries Management 19: 387-391.

1989

O.T. Sandlund and T. F. Næsje, 1989. lmpact of a pelagic gill net fishery on the polymorphic whitefish (Coregorus lavaretus L. s.l.) population in Lake Femund, Norway Fish Res 7:85-97.

Yongson, A.F., L.P. Hansen, B. Jonsson and T.F. Næsje, 1989. Effects of exogenous thyroxin or prior exposure to raised water flow on the downstream movement of hatchery-reared Atlantic salmon srnolts. J. Fish. Biol. 34: 791-797

L'Abbe-Lund, J.H., B. Jonsson, A.J. Jensen, L.M. Sættem, T.G. Heggberget, B. O. Johnsen and T.F. Næsje, 1989. Latitudinal variation in life history characteristics of sea-run migrant brown trout Salmo trutta. J. Anim Ecol. 58: 525-542.

1991

Jonsson, B., J.H. L'Abbe-Lund, T.G. Heggberget, A.J. Jensen, B.O. Johnsen, T.F. Næsje and L.M. Sættem, 1991. Longevity, body size and growth in anadromous brown trout. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 48: 1838-1845.

Næsje, T.F., A.J. Jensen, V. Moen and R. Saksgård 1991. Habitat utilization of zooplankton, Mysis relicta and Arctic char in lake Jonsvatn, Norway. Mysids in Fisheries: Hard Lesson from Headlong Introductions. Am. Fish. Soc. Symp.9: 75-87.

Næsje, T.F., B. Jonsson, O.T. Sandlund and G. Kjellberg, 1991. Habitat switch and niche overlap in coregonid fishes: effects of zooplankton abundance. Can. J. Fish, Aquat. Sci. 48: 2347-2315.

Sandlund,O.T., B. Jonsson, T.F. Næsje and P. Aass, 1991. Year-class fluctuations in vendace Coregonus albula (Linnaeus): Who's got the upper hand in intraspecific competition? J. Fish. Biol. 38: 873-885.

Vuorinen, J., T.F. Næsje and O.T. Sandlund, 1991. Genetic changes in a vendace (Coreganus albula) population 92 years after introduction. J. Fish Biol. 39 (Sup. A): 193-201.

1992

Sandlund, O.T., T.F. Næsje and B. Jonsson, 1992. Ontogenetic changes in habitat use by whitefish, Coregonus lavaretus. Env. Biol. Fishes 33: 341-349.

1993

Grossnickle, N.E. and T.F. Næsje.1993. Predation by the glacial relicts Mysis relicta and Heterocope appendiculata in Norwegian Lakes. Verh. Internat. Vefein. Limnol 25: 470-473.

1994

Vøllestad, L.A., B. Jonsson, N.-A. Hvidsten and T.F. Næsje. 1994. Experimental test of environmental factors influencing the migrational motivation of European silver eels. J. Fish Bioi.45: 641-651.

Luberda, Z., J. Strzezek, M. Luczynski and T.F. Næsje. 1994. Catalytic properties of hatching enzyme of several salmonid species. Arch. Hydrobiol. 131: 503-511.

1995

Sandlund, O.T., T.F. Næsje and R. Saksgård. 1995. Ecological diversity in whitefish Coregonus lavaretus: ontogenetic niche shifts and polymorphism. Arch. Hydrobiol. Spec. lssues Advanc. Limnol. 46: 49-59.

Næsje, T.F. 1995. Effects of introduced Mysis relicta on habitat utilisation and feeding of Arctic charr. Nordic J. Freshwat. Res. 71: 359-371.

Næsje, T.F., B. Jonsson and J. Skurdal. 1995. Spring flood: a primary cue for hatching of river spawning Coregoninae. Can.J. Fish. Aquat. Sci. 52: 2190-2196.

1996

Sandlund, O.T. and T. F. Næsje.1996. A successful small-scale fishery cooperative in a high-cost country - a case study. Pp 49 -57 ln: Neal, R.A. (ed.). International Development. Proceedings of the World Fishery Congress. Theme 6. Oxford & IBH Publishing Co.pvt. Ltd., NewDelhi.

1997

Næsje, T.F., O.T. Sandlund and R. Saksgård. 1997. Selective predation of piscivorous brown trout (Salmo trutta) on polymorphic whitefish (Coregonus lavaretus). Arc. Hydroblol. Spec. Advanc. Limnol. 50: 283 -294.

Næsje, T. F. and L. Saksgård. 1997. Yearly catches of Atlantic salmon in River Alta, North Norway. lnternational Council for the Exploration of the sea. Working group on North Atlantic salmon 1997. 4pp.

1998

Jensen, A.J.,Zubchenko, A., Hvidsten, N.A, Johnsen, B.O., Kashin, E. & Næsje, T.F. 1998. A five year study of Atlantic salmon in two Russian and two Norwegian rivers. -NINA,/NIKU Project Report 008, 38 pp.

1999

Forseth, T., O. Ugedal, T.F. Næsje and B. Johnson. 1999. Radiocaesium elimination in fishes: varation among and within species. J. Applied Ecol. 35: 847-856.

Forseth, T., Næsje, T.F.& B. Jonsson and K. Hårsaker. 1999. Juvenile migration in brown trout: a consequence of energetic state.Journal of Animal Ecology 68: 783 793.

Jensen, A.J., A.V. Zubchenko, T.G.Heggberget, N.A. Hvidsten, B.O. Jonsen, O. Kuzmin, A.A. Loenko, R.A. Lund, V.G. Martynov, T.F. Næsje A.F. Sharov and F. Økland. 1999. Trends in Atlantic salmon populations in Norway and northern Russia after the ban of the Norwegian drift net fishery. ICES J. Mar, Sci. 56: 84-95.

Jonsson, N., T.F. Næsje, B.Jonsson, R. Saksgård and O.T. Sandlund. 1999. The influence of piscivory on life history traits of brown trout. J. Fish. Biol. 55: 1129-1141.

Scientific reports and unpublished thesis

1980

Sandlund, O.T., H. Hagen, L. Klyve and T. F. Næsje. 1980. Test fishing in Lake Mjøsa. DVF-Mjøsundersøkelsen. Rep. no. 1, 48 pp. (ln Norwegian)

Sandlund, O.T.,L. Klyve, H. Hagen and T.F. Næsje. 1980. The smelt in Lake Mjøsa. Age, growth and food. DVF-Mjøsundersøkelsen. Rep. no.2, 70 pp. (ln Norwegian)

1981

Sandlund, O.T., T.F. Næsje, H. Hagen og L. Klyve. 1981. The vendace in Lake Mjøsa. Age, growth and food. DVF-Mjøsundersøkelsen. Rep. no.3, 58 pp. (ln Norwegian)

Sandlund, O.T., T. F. Næsje, L. Klyve and H. Hagen. 1981. The whitefish in Lake Mjøsa. Age, growth and food. DVF-Mjøsundersøkelsen. Rep. no. 5, 54 pp. (ln Norwegian)

1983

Næsje, T.F., T. Fjeldseth and O. Nashaug. 1983.The fish species in Lake Einavatn 1981 - 82. Mjøsutvalget, 76 pp. (ln Norwegian)

Sandlund, O.T and T.F. Næsje. 1983. The brown trout in Lake Osensjøen. Test fishing and mark-recapture experiments. Rep. no. 11, 23 pp. (ln Norwegian)

1984

Sandlund, O.T., L. Klyve and T.F. Næsje. 1984. The ecology of burbot (Lota lota) in Mjøsa. DvF-Mjøsundersøkelsen. Rep. no. 7, 13 pp. (ln Norwegian)

Sandlund, O.T. and T.F. Næsje. 1984. The predatory trout in Lake Mjøsa: Age, growth and diet. Norwegian Society for Rural Development, mimeogr. 7 pp. (ln Norwegian)

1985

Næsje, T.F, Ø, Haraldstad, T. Quenild and N. Yndesdal. 1985. Introductions of brook charr in Njardarheimen. County Govenor of Vest-Agder, 35pp. (ln Norwegian)

1986

Sandlund, O.T. and T.F. Næsje. 1986. The whitefish in Lake Femund. Results 1982-1984. Rep. DN-Fiskeforskningen no. 2, 51 pp. (ln Norwegian)

1987

Næsje, T.F. and E. Garnås. 1987. Consequence analysis of hydroelectric developments in River Kjela, Vinje in Telemark, Rep. DN-Reguleringsundersøkelsene no. 7, 65 pp.(ln Norwegian)

1989

Næsje, T., B. Jonsson and J. Skurdal. 1989. The effect of spring flooding on outdrift of whitefish and vendace larvae in Gudbrandsdalslågen. NINA-Oppdragsmelding 9 pp. (ln Norwegian)

1990

Larsen, B.M. and T.F. Næsje. 1990. Anadromous brown trout in costal rivers. Hurum and Røyken, Buskerud county. NINA-Oppdragsmelding, 80 pp. (ln Norwegian)

Næsje, T.F., A. Langeland, T. Nøst, O.T. Sandlund and K. Aagaard. 1990. Changes in productivity , distribution and dominance of the freshwater fauna, pp.39-52 In: J. Holten (ed.) Biological and ecological consequences of climate change in Norway. NINA-Utredning 11. (ln Norwegian)

1991

Larsen,B.M. and T.F. Næsje. 1991. Consequences of the regulation of Lake Glomfjord. Tysfjord. N|NA-oppdragsmelding 58, 37 pp.(ln Norwegian)

1992

Sandlund, O.T., T.F. Næsje. and T. Lindem. 1992. Hydroacoustic stock assessment of the pelagic fish in Mjøsa 1990-91. NINA-Oppdragsmelding 138, 15 pp. (ln Norwegian)

Næsje, T.F., O.T. Sandlund and R. Saksgård. 1992. The (Coregonus lavaretus) in Lake Femund: effects and recommendations after ten years of commercial fishery. NINA-Oppdragsmelding 145, 24 pp. (ln Norwegian)

Næsje, T.F., O.T. Sandlund and R, Saksgård. 1992. The brown trout in Lake Femund: growth and diet. NINA-Oppdragsmelding 153, 15 pp. (ln Norwegian)

Sandlund, O.T. and T.F. Næsje. 1992. The role of predatory brown trout in the lake ecosystem, pp. 6-17. In: T. Taugbøl, J. Skurdal and P. Nyberg (eds.). DN-report, 4, 145 pp. (ln Norwegian)

1993

Sandlund, O.T. and Næsje, T.F. 1993. Feasibility study of fish stock assessment program in Okavango. NINA-Oppdragsmelding 234, 24pp.(ln Norwegian)

1994

Næsje, T.F., J.l. Koksvik and L. Saksgård.1994. Study of Atlantic salmon and invertebrates in River Alta in 1993. NINA -Report, 20pp. (ln Norwegian)

Hesthagen, T., O.T. Sandlund and T.F. Næsje. 1994. The Zimbabwe SADC fisheries project on Lake Kariba: Report from a study trip. NINA-Oppdragsmelding 279, 17pp. (ln Norwegian)

Koksvik, J. I , T.F. Næsje and N. Grossnickle. 1994. Interactions between fish, Mysis zooplankton and phytoplankton, pp.174-183 In: Borgstrøm, R. B. Jonsson and J.H. L'Abbe-Lund (eds.) Freshwater fish, ecology, cultivation and utilization. The Norwegian Research Council for Natural Sciences and Humanities. Final report from the research project Dynamics and Enhancement of Freshwater Fish Production. (ln Norwegian)

Thomassen, J. and T. Næsje. 1994. Lithuania, power and district heating rehabilitation project. Kruonis hydro pumped storage station forth unit. Environmental assessment. NINA and Nordconsult report to the World Bank.

1995

Saksgård, L. og T.F. Næsje. 1995. Study of Atlantic salmon in River Alta in 1994. Annual report, 9 pp. (ln Norwegian)

Government of Namibia. 1995. White paper on freshwater fish policies for Namibia. Ministry of Fisheries and Marine Resources, Windhoek, Namibia. Contribution from T.F. Næsje.

1996

Næsje, T.., T. Forseth, R. Saksgard, K. Hårsaker and O.T. Sandlund. 1996. Production and management of large predatory brown trout in Lake Femund. NINA-Oppdragsmelding 436, 37pp.

Forseth,T., T. Næsje, A. Jensen, L. Saksgård and N.A. Hvidsten. 1996. New diversion valve in Alta Hydropower station effects on the salmon population. NINA-oppdragsmelding 392, 26 pp. (ln Norwegian)

1997

Taugbøl,T., Ø. Fjeldseth, E. Garnås, O. Hegge, B. Kristensen, T, Næsje, T. Quenild, J. Skurdal, and B. Veie-Rossvoll. 1996. Managemental plan for large predatory brown trout in Norway. - Utredning for DN nr 1997 2, 41 pp. (ln Norwegian)

Saksgård, L, T.F. Næsje, T. Forseth and N.A. Hvidsten 1997. Juveniles, smoltification. and adult salmon in River Alta. Annual Report 1997. NINA, 19 pp. (ln Norwegian)

Jensen, A.J, A. Zubchenko, N.A. Hvidsten, B.O.Johnsen, O. Kuzmin and T.F. Næsje.1997. A comparative study of Atlantic salmon in two Norwegian and two Russian Rivers. NINA Fagrapport.

Sandlund, O.T., T.F. Næsje T. Forseth , J. Breistein and R. Saksgård. 1997. Browntrout as predator. In:Langeland, A. and B. Jonsson (eds.) NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Lake productivity. Final report. NINA Temahefte 6: 49pp. (ln Norwegian)

1998

Thorstad, E.B., F. Økland, B.O.Johnsen and T.F. Næsje. 1998. Do the Hylen power station influence the homeward migration of salmon to to River Suldalslågen? A study of the migration patterns in the Sandsfjord system with the use of hydroacustic methods. Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen. Report no 45, 53 pp. (ln Norwegian)

Næsje, T.F, E.B. Thorstad and B. Finstad. 1998. Catch and release in the River Alta. Annual report, NINA, 37 pp. (ln Norwegian)

Saksgård, R. T. F. Næsje & J.I Koksvik. 1998. A study of Arctic grayling in running water in Sautso, Altaelva 1996. -Statkraft Engineering Altaelva-rapport nr 2, 20 pp.(ln Norwegian)

Næsje, T.F., J.-H. Haukland, A. Lamberg og L.M. Sættem. 1998.Spawning reds and spawning salmon in River Alta in 1996: Population size and exploitation. Statkraft Engineering Altaelva-rapport nr. 3, 28 pp. (ln Norwegian)

Næsje, T.F. & S.T. Nilsen. 1998. Spawning reds and spawning salmon in River Alta in 1997. Statkraft Engineering Altaelva-rapport nr. 5, 14 pp. (ln Norwegian)

Saksgård, L., T.F. Næsje & T. Forseth. 1998. Density of juvenile Atlantic salmon, catch in sport fishery, and life-history of salmon in the River Altaelva. Annual report 1997. Statkraft Engineering Altaelva-rapport nr. 6, 33 pp. (ln Norwegian)

Næsje, T.F.. R. Olsen & R. Stenbro. 1998. The fish communities in Lake Sautsovann. Results from an experimental gillnet fishery 1997. Statkraft Engineering Altaelva-rapport nr. 7, 24 pp. (In Norwegian)

Næsje, T.F., R. Saksgård, T. Forseth, M. Aursand & R Strand. 1998. The physiologic condition of juvenile Atlantic salmon in the River Altaelva. Statkraft Engineering Altaelva-rapport nr. 8, 32 pp.(ln Norwrgian)

Næsje, T.F., Finstad, B., Jensen, A.J., Koksvik, J.I., Reinertsen, H. Saksgård, L., Aursand, M., Forseth,T., Heggberget, T.G., Hvidsten, N. A. & Saksgård, R. 1998. Studies of the Atlantic salmon in the River Altaelva in the period 1981-1998. Statkraft Engineering Altaelva. Rapport nr. 9, 159 pp.(ln Norwegian)

1999

Ugedal,O., T.F. Næsje & T. Forseth 1999. Criteria for classification of populations of large brown trout. Notat til DN, 39 pp.(ln Norwegian)

Hårsaker, K., T. F. Næsje, J.I. Koksvik, H. Reinertsen, T. Forseth & L. Saksgård 1999. Biological studies in the River Altaelva,1998. Statkraft Engineering. Altaelva-rapport nr. 11 69 pp. (ln Norwegian)

Næsje, T.F., R. Saksgård, T. Forseth, M. Aursand & J.-H Haukland 1999. The physiologic condition of juvenile Atlantic salmon in the River Altaelva, 1998. Statkraft Engineering Altaelva-rapport nr 10. 44 pp. (ln Norwegian)

Næsje,T. F., K. Hårsaker & R. Strand 1999. Performance of the sport fishery in the River Eibyelva. NINA notat. 21 pp. (ln Norwegian)

Næsje,T.F., J. Breistein, C. Hay, B. Oelofsen, O.T.Sandlund & S. Wessels 1999. Mitigating malaria in Namibia by biological control of mosquitoes. Workshop report. Ministry of Fisheries Resources Namibia and Norwegian institute for Nature Research 35 pp.

Fiske. P. et al. 1999. Elvebeskatning av laksefisk. Framdriftsrapport til Statens Landbruksbank. 44pp.

2000

Hay, C.J., T.F. Næsje, J. Breistein K. Hårsaker, J. Kolding, O T Sandlund & B. c. Zyl 2000. Fish populations, gill net selectivity, and artisanal fisheries in the Okavango River, Namibia Recommendations for a sustainable fishery. NINA•NIKU Project Report 010: 1-105.

Økland, F., C.J. Hay, T.F. Næsje & E.B. Thorstad 2000. Movements and habitat utilisation of
cichlids in the Zambezi River, Namibia. A radio telemetry study in 1999-2000. NlNA•NIKU Project Report 011: 1-18.

Hay, C.J., T.F. Næsje, J. Breistein, K. Hårsaker, J Kolding, O.T Sandlund & B. v Zyl 2000. Fish populations, gill net selectivity, and artisanal fisheries in the Okavango River, Namibia Executive summary and recommendations. NINA•NIKU Project Report 012: 1-8.

Forseth,T., T.F. Næsje, R. Saksgård, O. Ugedal, M. Aursand, E.B Thorstad & K Hårsaker 2000. Fettforbrenning og fysiologisk kondisjon hos laksunger fra Altaelva Altaelva-rapport nr. 14. 37pp. (In Norwegian).

Brodtkorb, E., R.P. Asvall, T. Forseth, J.I. Koksvik, T.F.Næsje, E.B. Thorstad & H. Reinertsen. 2000. Vannslipp i Altaelva i april 2000: Effekter på vanntemperatur og isforhold, vannkvalitet, begroing, bunndyr og fisk i Sautso. Altaelva-rapport nr 16. 17 pp. (ln Norwegian).

Hårsaker, K., E.B. Thorstad, J.l. Koksvik, T F Næsje, H Reinertsen, O. Ugedal, T. Forseth & L. Saksgård 2000. Biologiske undersøkelser i Altaelva, 1999. Altaelva-rapport nr. 13, 77 pp. (ln Norwegian).

Thorstad, E.B., T.F. Næsje, B. Finstad & J. B. Breistein 2000. Effekter av fang og slipp fiske -

undersøkelser av laks i Altaelva 1998 og1999. - NINA Oppdragsmelding 656: 1-26.

Popular science articles

1988

Næsje, T. 1988. The commercial fishery in Lake Femund Naturnytt. Direktoratet for Naturforvaltning 1, 32-33. (ln Norwegian)

Næsje, T. 1988. Mysis relictas habitat, life history and function as food. Fiskesyrnposiet februar 1988. Vassdragsregulantenes forening: 87-100. (ln Norwegian)

Sandlund, O.T. & T.F. Næsje. 1988.The whitefish fishery in Lake Femund. Limnos 2: 6-10. (ln Norwegian)

1991

Sandlund, O.T. & T.F. Næsje. 1991. The role of predatory brown trout in the ecosystem. Storørret symposiet Lillehammer 1991. (ln Norwegian)

1992

Næsje, T.F. 1992.The smelt. In: B. Jonsson and Arne Semb-Johansson (eds.) Animals of Norway - Fishes I. J. W. Cappelens Publishers, Oslo pp. 142-144 (ln Norwegian)

Saksgård, R. & T.F. Næsje.1992. Habitat utilization of zooplankton, Mysis relicta and Arctic charr in Lake Jonsvatn. In: S.J. Saltveit (ed). Biomanipulation - a real possibility. Norsk Limnologforening, pp 29-30. (ln Norwegian)

1995

Sandlund, O.T.& T.F. Næsje. 1995. The smelt. In: Borgstrøm, A and L. P. Hansen. Freshwater fish. Ecology and resource utilization. Landbruksforlaget,. Oslo (ln Norwegian)

1998

Næsje, T.F. 1998.The River Alta power development. Effects on fish biology. Biologi: 2-7

Heggberget, T.G., T.F. Næsje & L. Saksgård. 1998. Karakteristiske trekk ved altalaksen. s. 72-83. In: Næsje, T.F. (ed.) Altalaksen, Kultur, kraftutbygging og livsmiljø. Alta kommune, Alta. (ln Norwegian)

Næsje, T.F., T. Forseth, A.J. Jensen & L. Saksgård. 1998.Hvorfor forsvinner ungfisken i Sautso? s.102-116. In: : Næsje, T F. (ed) Altalaksen, Kultur, kraftutbygging og livsmiljø. Alta kommune, Alta.(ln Norwegian)

Saksgård, L., T.F. Næsje. T. Forseth & T.G. Heggberget 1998. Er laksen i ferd med å forsvinne? s. 117-130. ln: Næsje, T. F. (ed.) Altalaksen, Kultur, kraftutbygging og livsmiljø. Alta kommune, Alta. (In Norwegian)

1999

Næsje, T. F. 1999. Vassdragsreguleringer: En trussel mot villaksen? Villaksseminaret 1999, Lærdal 29. og 30. mai 1999. (ln press). (ln Norwegian)

2000

Sandlund, O.T. & Næsje, T.F. Komplekse, laksefiskdominerte fiskesamfunn på Østlandet. Bokkapittel I: Borgstrøm, R. og L.P. Hanssen (ln press) (ln Norwegian)

Conferences

Næsje, T.F., B. Jonsson and O.T. Sandlund.19B7. Life history and habitat use of vendace and whiteflsh in Lake Mjøsa. International Symposium on Biology and Management of Coregonid Fishes. Joensuu, Finland. 24-28 August 1987.

Næsie, T.F., B. Jonsson and O.T. Sandlund.1987. Environmental factors regulating hatching of coregonid eggs. International Symposium on Biology and Management of Coregonid Fishes. Joensuu, Finland. 24-28 August 1987.

Sandlund, O.T. and T.F. Næsje. 1987. lrnpact of the pelagic gill net fishery on the polymorphic whitefish population of Lake Femund. International Symposium on Biology and Management of Coregonid Fishes. Joensuu, Finland. 24-28 August 1987.

Næsje, T.F. and A. Jensen. 1988. Habitat utilization and food selection of Mysis relicta and fish populations in Lake Jonsvatn, Norway. Mysids and Their impact on Fisheries ll. Conference - AFS/IAFWA, Toronto, Canada, 12-15 September 1988.

Næsje,T., R. Saksgård 1989. Zooplankton selection of Arctic char and Mysis relicta: A hypothesis to explain the decimation of cladocerans after introduction of M. relicta. 119th Annual Meeting American Fisheries Society. Anchorage, USA. 4-8 September 1989.

Næsje.T.F., B. Jonsson and O.T. Sandlund. 1990. Habitat switch in coregonids: an effect of zooplankton abundance. International Symposium on Biology and Management of Coregonid Fishes, Quebec, Canada, 19-23 August. 1990.

O.T. Sandlund and T.F. Næsje. 1990. Ecology and morphology of two monophyletic vendace (C. albula) populations 100 years after separation, International Symposium on Biology and Management of Coregonid Fishes. Quebec, Canada, 19-23 August 1990.

Næsje, T.F. and J.L Koksvik. 1991. Experimental studies of food intake of Mysis relicta. Framdriftsseminar, Fiskeforsterkningstiltak i Norske Vassdrag, NAVF, Røros, Norway. 20-21 March 1991.

Koksvik, J.l. and T.F. Næsje, 1991. Interactions between fish, Mysis relicta and phytoplankton. Framdriftsseminar, Fiskeforsterkningstiltak i Norske Vassdrag, NAVF, Røros, Norway. 20-21 March 1991.

Grossnickle,N.E., and T.F. Næsje, 1991. Predation by glacial relicts Mysis relicta and Heterocope appendiculata in Norwegian lakes. Zooplankton Ecology Syrnposium ln Appleton, Wisconsin. 24-29 August 1991.

Vuorinen, J., T.F. Næsje and O.T. Sandlund, 1991.Genetic changes in a vendace (Coregonus albula) population 92 years after introduction. Biochemical Genetics and Taxonomy of Fish, Belfast, lrland. July 1991.

Sandlund, O.T. and T. Næsje, 1991. Predatory brown role in the ecosystem. Nordic Syrnposium on Predatory Browntrout. Lillehammer, Norway.1-3 October 1991.

Næsje, T.F. and B. Jonsson, 1992. The effects of increased water discharge and impacted stress on the hatching of coregonid eggs

O.T. Sandlund and T.F. Næsje, 1992. A successfulI small-scale fishery cooperative in a high-cost country - a case study. World Fisheries Congress. Athens, Greece. 3-8 May 1992.

Næsje, F. and B. Jonsson. 1993. The effects of increased water discharge and impacted stress on hatching
of coregonid eggs. International Symposium on Biology and Management of Coregonid fishes in Olsztyn, Poland.

Grossnickle, N., J.l. Koksvik and T. Næsje. 1993. Functional responses of the opossum shrimp, Mysis relicta: Relationship of predator size vs. prey number and biomass. 3. meeting of Ecological Society of America, July-August, 1993.

Næsje, T. 1994. Effects of introduced Mysis relicta upon juvenile Arctic charr: competitor or food resource. International charr symposium. Trondheim, 13-18 June 1994.

Sandlund,O.T., T. Næsje and R. Saksgård. 1994. Brown trout as a selective predator on Arctic charr. International charr svmposium. Trondheim, 13-18 June 1994.

Næsje, T. and O.T Sandlund. 1995. Recruitment and growth dynamics of an opportunist: The smelt (Osmerus eperlanus). Biology and systematics of fishers from high latitudes. Annual meeting in the American Society of lchtyologists and Herpetologjst, Alberta, 15-19 June 1995.

Næsje, T F. 1998. The River Alta power development. Effects on fish biology. BIO konferansen 11.- 12. 1998. lnvited speaker.

Næsje, T.F. 1998. Effects of the commercial whiterfish fishery on the fishpopulations in Lake Femund. Annual meeting in Norsk Innlandsfiskelag. Røros Hotell. 5.-7. June 1998. lnvited speaker.

Næsje, T.F., J.A. Vuorinen and O.T. Sandlund 1999. Morphomentric and genetic differentiation between sympatric stocks of whitefish, Coregonus lavaretus, ,in Lake Femund, Norway. Vll International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes. 9-12 August 1999 Ann Arbor, Mitchigan, USA.

Ugedal, O.,T.F. Næsje, R. Saksgård, O.T. Sandlund and K. Østby 1999. Impact of commercial gjll net fishery on the polymorphic whitefish in Lake Femund, Norway. Vll International Symposium on the Biology and Management og Coregonid Fishes. 9 -12 August 1999 Ann Arbor, Mitchigan, USA.

Saksgård, R.,T.F. Næsje, O.T. Sandlund and O. Ugedal 1999.Habitat segregation beteen different size groups of whitefjsh, Coregonus lavaretus, in a large and deep Norwegian lake Vll lnternational Symposium on the Biology and Management og Coregonid Fishes. 9 -12 August 1999 Ann Arbor, Mitchigan, USA.

Sandlund, O.T., T.F. Næsje, R. Saksgård and K. Østby 1999. Gillraker development in juvenile polymorphic whitefish jn Lake Femund, Vll lnternational Symposium on the Biology and Management og Coregonid Fishes. 9-12 August 1999 Ann Arbor, Mitchigan, USA

K. Østby, O.T. Sandlund, K. Hindar and T.F. Næsje 1999. Gill-raker distributions in Scandinavian whitefish, Coregonus lavaretus: Limiting similarity of coexisting competitors? Vll International Symposium on the Biology and Management og Coregonid Fishes. 9-12 August 1999 Ann Arbor, Mitchigan, USA.

Næsje, T. F. 1999. Vassdragsreguleringer: En trussel mot villaksen? Villaksseminaret 1999, Lærdal 29. og 30. rnai 1999

Næsje,T. F. 1999. Villaks og vannkraftutbygging. Hva kan læres av Altautbyggingen? Bærekraftig forvaltning av villaks i Beiern og Saltdal. Høgskolen i Bodø, Beiern 18. juni 1999.

Næsje, T. F., F. Økland, C.J. Hay & E.B. Thorstad 2001. Effects of telemetry transmitters on African tilapia and catfish. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, Norway, 26-30 June 2001.

Thorstad, E.B., T. F. Næsje, P. Fiske & B. Finstad 2001.Effects of catch and release on Atlantic salmon. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, Norway, 26-30 June 2001.

Økland, F., C.J. Hay, T.F. Næsje & E.B. Thorstad 2001. Movements and habitat utilisation of cichlids in the Zambezi River, Namibia. A radio telemetry study in 1999-2000. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, Norway, 23-30 June 2001.

Editor

Næsje, T.F. (1998) Editor of the book “The River Alta salmon. Culture, power developement and life history. Alta commune, Alta. (In Norwegian)