Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Anders Often

2013

Bratli, H. & Often, A. 2013. Botanisk undersøkelse av kulturmark i Skardsfjella - Hyllingsdalen området, Røros kommune, Sør-Trøndelag. - NINA Minirapport 477. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2013. Botanisk befaring av eiendommen: Klyveren 1 (Gnr 59. brn. 207), Frogn kommune. - NINA Minirapport 460. 6 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2013. Ikke Borrefri - dikt. - Listera 1-2013. p. 29. Vis detaljer


2012

Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2012. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter». - NINA Rapport 915. 76 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Often, A. 2012. Urskog, naturskog, kulturskog og gammelskog. Bokomtale. Biolog nr 1 2012.: p. 59-60. Vis detaljer
Often, A. 2012. Blomstereng i Slottsparken?. Hentet 31.05.2012 fra http://www.magasinetkote.no/home/2012/5/8/blomstereng-i-slottsparken.html. - Tidsskriftet KOTE Vis detaljer
Often, A. 2012. Nabolagets tamme vekster: Thuja – du planteslave – du. - Listera 1-2012: 32-34. Vis detaljer
Often, A. 2012. Nabolagets ville vekster: Åkrene, byens og tunets ørkesløse rapp. - Listera 1-2012: 6-9. Vis detaljer
Often, A. 2012. Botanisering på Operataket. - Sopp og nyttevekster 1-2012: 20-21. Vis detaljer
Often, A. 2012. Kjempeindivid av mahaleb, Prunus mahaleb. - Sopp og nyttevekster 1-2012: 28-30. Vis detaljer
Often, A. 2012. Kort botanisk beskrivelse av furuskogsområde på Magnormoen, Eidskog kommune. - NINA Minirapport 379. 8 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2012. Bærplukk – struttenok. Dikt. - Sopp og nyttevekster 1-2012. p. 45. Vis detaljer
Often, A., Bruserud, A. & Stabbetorp, O.E. 2012. Floraen på Nes og Helgøya. Idar Lind-Jenssens registreringer på Helgøya somrene 1951-52 samt gamle plantefunn på Nes og Helglgøya utenom Blytt og Dahl. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift: 104-145. Vis detaljer
Svalheim, E., Bratli, H. & Often, A. 2012. Evaluering av utført einerrydding på Tromlingene og Jerken. Oppstartsrapport fra igangsatt overvåkning, 2011. - Bioforsk rapport 43(7). 31 pp. Bioforsk, Stjørdal. Vis detaljer
Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Erikstad, L., Evju, M., Fjellberg, A., Gjershaug, J.O. & Often, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark. - NINA Rapport 809. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Pedersen, B., Bjerke, J.W., Myklebost, H.E., Often, A. & Westergaard, K.B. 2012. 5 Overvåking av markvegetasjon. - 33-55 in Pedersen, B. & Aarrestad, P.A. (eds.) Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011. NINA Rapport 861. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2011

Bruserud, A. & Often, A. 2011. Botaniske turer. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift 2011: 145-164. Vis detaljer
*Endrestøl, A. & Often, A. 2011. Dragehode i blått, lilla, lyseblått og rosa. - Blyttia 69(1): 31-34. Vis detaljer
*Hammeraas, B. & Often, A. 2011. Slyngsøtvier Solanum dulcamara i Kristiansund. - Blyttia 69(4): 252-254. Vis detaljer
Often, A. 2011. Planter og vegetasjon innen planlagt hytteområde ved nordøstre del av Skjervangen, Eidskog kommune. - NINA Minirapport 333. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2011. Furua på Stikkvannskollen – Hurum. - Listera 2-2011: 22-23. Vis detaljer
Often, A. 2011. Nabolagets ville vekster: Ask – vår eksotiske tropeslektning. - Listera 2-2011: 8-12. Vis detaljer
Often, A. 2011. Planter i Slottsparken, Oslo. - NINA Rapport 751. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Often, A. 2011. Normaliteten speilvendes – selv for plantenavn. - Biolog 1-2011: 41-45. Vis detaljer
Often, A. 2011. Nabolagets ville vekster: Burot - styggen. - Listera 1-2011: 24-29. Vis detaljer
Often, A. 2011. Hvor vanstyrete er ordfører Alnes?. Debattinnlegg Ås Avis 06. januar 2011. p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2011. Oslo havn: Båt og kai – og springbrett for nye planteslag. - NINA Fakta 1-2011. 2 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Often, A. & Bruserud, A. 2011. Kjempeeika på Hoel – og litt mer om stor eik på Nes. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift 2011: 165-171. Vis detaljer
Often, A. & Færgestad, P.-W. 2011. Bergflette Hedera helix i Frogn. - Follominne 49-2011: 109-112. Vis detaljer
Rinde, E., Christie, H., Clemetsen, M., Guttu, J., Jean-Hansen, V., Kroglund, T., Lund-Iversen, M., Often, A. & Stokke, K.B. 2011. Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner. Kunnskapsstatus. - CIENS rapport 2-2011. 99 pp. Vis detaljer


2010

Alm, T. & Often, A. 2010. Løkurt Alliaria petiolata i Dyrøy –ny nordgrense i Troms. - Blyttia 68(1): p. 12-16. Vis detaljer
Erikstad, L., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2010. Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner. - NINA Rapport 552. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Often, A. 2010. Misteltein i Oslo & Akershus: kun 3 spontane individ i 2009. - Blyttia 68(1): 60-63. Vis detaljer
Often, A. 2010. Friområde? Truet til å forlate Breivoll. Debattinnlegg 04. mai 2010. - Østlandets Blad 103. p. 33. Vis detaljer
Often, A. 2010. Villroser i Norge. - Rosebladet 4-2010: 2-19. Vis detaljer
Often, A. 2010. DNT til Breivoll. Debattinnlegg. - Ås avis 4. nov. 2010. p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2010. Breivollsakens egentlige enkelthet. Debattinnlegg. - Østlandets Blad 18. nov. 2010. p. 49. Vis detaljer
Often, A. 2010. Proff- og smådyrkere, skøyerfanter og strøfunn av hamp Cannabis sativa. - Blyttia 68(4): 267-271. Vis detaljer
Often, A. 2010. Quiz: Hvem skal ut?. - Blyttia 68(4). p. 287. Vis detaljer
Often, A. 2010. Nabolagets ville vekster: Rips er trær. - Listera 2-2010: 41-46. Vis detaljer
Often, A. 2010. Stor eik i Bærum. - Nøttekråka 2-2010: 10-11. Vis detaljer
Often, A. 2010. Ås, Texas og Follo Futura. Debattinnlegg Østlandets Blad 14. april 2010. p. 29. Vis detaljer
Often, A. 2010. Tryvannsgrana – kongen av Nordmarka. - Grevlingen 1-2010. p. 12. Vis detaljer
Often, A. 2010. Rimtunge trær på kirkegården. Sørgebjørk og sørgealm på tilsammen to hundre år. - Ås avis 10(4). p. 23. Vis detaljer
Often, A. 2010. Gojibær eller bukketorn: verdens sunneste snack?. - Sopp og nyttevekster 1-2010: 45-47. Vis detaljer
Often, A. 2010. De vakre furuene i Ås sentrum. - Ås avis 5(19). p. 23. Vis detaljer
Often, A. 2010. Douglas. - Ås Nytt 2/3-2010: 12-13. Vis detaljer
Often, A. 2010. Et års tid med opppussing: Lag et annerledes folkebibliotek. Debatt Ås avis 8. april 2010. - Ås avis 5. p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2010. Til eikene på eikene. - Natur og miljø i Ås 1-2010. p. 7. Vis detaljer
Often, A. 2010. Bibliotek i Ås mens restaurering pågår. Østlandets Blad 30. mars 2010. p. 29. Vis detaljer
Often, A. 2010. Nabolagets ville vekster: Vassarve – din nellikspiker. - Listera 1-2010: 24-26. Vis detaljer
Often, A. 2010. Tre eksempler på kommunal sentrumsslapphet. Debattinnlegg 28. januar 2010. - Ås avis 5(4). p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2010. Ås : Kommunal ukultur. Debattinnlegg 27. januar 2010. - Østlandets Blad 103. p. 29. Vis detaljer
Often, A. & Bendiksen, E. 2010. Registrering av biologisk mangfold i naturområde ved Vestre Aker kirke, Oslo. Verdivurdering i forbindelse med forslag til omregulering. - NINA Rapport 604. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning. Vis detaljer
Often, A. & Bruserud, A. 2010. Kreke Prunus domestica ssp. insititia på Nes, Ringsaker. - Blyttia 68(2): 91-93. Vis detaljer
Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2010. Planter i Oslo havn. - NINA Rapport 637. 72 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Often, A., Kielland-Lund, J. & Bruserud, A. 2010. Tre funn av løkurt Alliaria petiolata på Hedemarken. - Blyttia 68(3): 198-199. Vis detaljer
Often, A., Stabbetorp, O.E. & Bruserud, A. 2010. Floraen på Nes og Helgøya. Busker og trær. - Årbok for Nes og Helgøya 2010: 138-179. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Often, A., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E., Tømmervik, H. & Økland, T. 2010. Karplanter. - p. 35-50 in Nybø, S. (ed.) Datagrunnlag for "Naturindeks i Norge 2010". DN Utredning 4-2010. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Vis detaljer


2009

Alm, T. & Often, A. 2009. Broddtelg Dryopteris carthusiana i Pasvik, Sør-Varanger – første funn i Finnmark. - Polarflokken 31(2): 95-98. Vis detaljer
*Alm, T. & Often, A. 2009. Om forekomstene av solbær Ribes nigrum i Pasvikdalen i Sør-Varanger (Finnmark). - Blyttia 67(1): 23-31. Vis detaljer
*Alm, T. & Often, A. 2009. Evjeblom Elatine i Troms – en avklaring. - Blyttia 67(4): 244-248. Vis detaljer
*Alm, T., Piirainen, M. & Often, A. 2009. Centaurea phrygia subsp. phrygia as a German polemochore in Sør-Varanger, NE Norway, with notes on other taxa of similar origin. - Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 127(4): 417-432. Vis detaljer
Request for publication
Andersen, O., Kraabøl, M., Often, A., Petrin, Z. & Larsen, B.M. 2009. Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold. - NINA Rapport 501. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
*Grøstad, T., Berg, T. & Often, A. 2009. Rynkesyre Rumex rugosus funnet i Larvik, Sandefjord, Tjøme og Bærum. - Blyttia 67(4): 265-268. Vis detaljer
Often, A. 2009. Flora og vegetasjon ved Skålvålenga mellom Leiraveien og kroksjøen Stilla, Skedsmo kommune. - NINA Minirapport 269. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo.
Often, A. 2009. Nabolagets ville vekster: Den vakre hvite veisen. - Listera 1-2009: 36-39. Vis detaljer
Often, A. 2009. Du grønne glitrende fjelledelgran. Debattinnlegg. 17. desember 2009. - Ås avis. p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2009. Nede på stasjonen. - Ås avis 4(46). p. 12. Vis detaljer
*Often, A. 2009. Mye Stellaria crassifolia var. crassifolia langs Glåma ved Telneset, Tynset. - Blyttia 67(3): 170-172. Vis detaljer
Often, A. 2009. Bestefar (1897-1975) på Glomstad, Alvdal. - Årbok for Nord-Østerdalen 2009: p. 32-38. Vis detaljer
*Often, A. 2009. Gjenfunn av vårsalat Valerianella locusta på Oscarsborg, Frogn kommune. - Blyttia 67(4): 286-287. Vis detaljer
Often, A. 2009. Frognerbekkdalens urbane villmark. Midt i byen. Bydelsdebatt. Aftenutgaven. - Aftenposten 16.12.2009. p. 16. Vis detaljer
Often, A. 2009. Fortærende knefall for forbrukssamfunnet. Debattinnlegg 20. november 2009. - Østlandets Blad 102. p. 33. Vis detaljer
Often, A. 2009. Har levd i minst TRE århundrer. - Ås avis 4(43). 3. Vis detaljer
Often, A. 2009. Plommehøst. - Ås avis 4(32). p. 23. Vis detaljer
Often, A. 2009. Vasshårbok for å bli vasshårklok. Bokanmeldelse. - Blyttia 67(3): 157-158. Vis detaljer
Often, A. 2009. Gjør Breivoll til aktivitetssted for oss alle. Debattinnlegg 29. oktober 2009. - Ås avis 4(40). p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2009. Nabolagets ville vekster: Vinterkarse, vinterkarse og atter vinterkarse. - Listera 2-2009: 6-8. Vis detaljer
Often, A. 2009. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. - NINA Minirapport 267 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2009. Flora og vegetasjon på ei tidligere gartneritomt sør for Skålvålenga, mellom Leiraveien og Stilla, Skedsmo kommune. - NINA Minirapport 268. 9 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2009. Biologiske registreringer langs Enebakkveien ved Gjersrudtjern, Oslo kommune. - NINA Minirapport 270. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2009. Blærerot. - Naturfag 1-2009: 82-83. Vis detaljer
Often, A. 2009. Gjør spisslønnrot til mental landskapsskulptur. - Tuntreet. p. 27. Vis detaljer
*Often, A. & Hammeraas, B. 2009. Potetåker på Tjøme infisert av vanlig svartsøtvier og fysalissøtvier. - Blyttia 67(4): 276-281. Vis detaljer
Often, A. & Mørch, F. 2009. Italiaoksetunge ved den gamle skiftestallen på Ski stasjon, samt litt andre planter på stasjonsområdet. - Follominne 47: 84-90. Vis detaljer
Often, A. & Aanderaa, R. 2009. Ei kjempeselje i Asker og tre halvstore på Ås. - Grevlingen 1-2009: 6-7. Vis detaljer
Often, A., Bruserud, A. & Stabbetorp, O.E. 2009. Floraen på Nes og Helgøya: Vannplanter. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift 2009: 78-100. Vis detaljer
*Often, A., Ruden, Ø. & Kornstad, T. 2009. Kjempeforekomst av vrangblærerot Utricularia australis i Skogsdammen, Ås. - Blyttia 67(1): 63-66. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Often, A., Stabbetorp, O.E. & Wilmann, B. 2009. Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen. - p. 16-42 in Framstad, E. (ed.) Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2008 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2008

*Alm, T. & Often, A. 2008. Fire nye funn av strandsvineblom Senecio pseudoarnica i Tromsø – og en revurdering av opphavet. - Blyttia 66(4): 245-251. Vis detaljer
Often, A. 2008. Botanisk beskrivelse av Klanderudlia og søndre del av Klanderudtjern, Eidskog kommune. - NINA Minirapport 233. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2008. Nabolagets ville vekster: Blåbær - superbæret. - Listera 1-2008(1): 43-46. Vis detaljer
Often, A. 2008. Strålende Engerdalsflora. Bokanmeldelse. - Blyttia 66(3): 192-194. Vis detaljer
*Often, A. 2008. Blåmunke Jasione montana funnet i sørskrenten ved Nebba, Ås. - Blyttia 66(4): 233-234. Vis detaljer
Often, A. 2008. Puslete Destinasjon med potensial som Samtidsruin og trappebasseng. - Ås avis 3(46). p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2008. Nabolagets ville vekster: Nesle - en brennende kjærlighet. - Listera 2-2008: 20-22. Vis detaljer
Often, A. 2008. Planter på Tynset stasjon. - Årbok for Nord-Østerdalen 2008: 44-48. Vis detaljer
Often, A. 2008. Fin furu i byggesonen i Oslo. - Trevennen 1-2008: 10-13. Vis detaljer
Often, A. 2008. Naturfaglig vurdering av eventuell ny kanal for Paurkvislas utløp i Glåma ved Telneset, Tynset kommune. - NINA Minirapport 239. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Often, A. 2008. Radbrekking av Vardåsen som friluft- og naturområde. Debattinnlegg. - Ås avis 3(24). p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2008. Radbrekking av Vardåsen som friluft- og naturområde. Debattinnlegg. - Østlandets Blad 101(135). p. 61. Vis detaljer
Often, A. 2008. Kjempebjørnekjeks gir seg ikke. - Ås Nytt 8-2008: 50-51. Vis detaljer
Often, A. 2008. Staut- og veikstarr på Åsmyra. - Ås Nytt 8-2008: 54-55. Vis detaljer
Often, A. 2008. Ås rådhusfontene: fra plaskedam til samtidsruin. Debattinnlegg 17. juli 2008. - Ås avis 3(28). p. 3. Vis detaljer
Often, A. 2008. Ryps i rapsodi. Dikt 17. juli 2008. - Ås avis 3(28). p. 2. Vis detaljer
Often, A. 2008. Blåbærplukking eller hogst på Vardåsen?. - Ås Nytt 6(6/7): 42-43. Vis detaljer
Often, A. 2008. Kartlegging og vurdering av biologiske verdier på hyttetomt (gnr. og bnr. 57/33) på Bjerkøya, Asker. - NINA Minirapport 227. 7 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. 2008. Gullstjernene i UMB-parken. - Ås Nytt 6(5): 10-11. Vis detaljer
Often, A. 2008. “Skogsbaer” og “Skogmose”. - Listera 1-2008: 28-30. Vis detaljer
Often, A. 2008. Douglas. - Ås Nytt 3-2008: 16-17. Vis detaljer
Often, A. 2008. "Trollalma" i Trollveien i østre Bærum. - Årbok for Asker og Bærum 48-2008: 40-44. Vis detaljer
*Often, A. & Bruserud, A. 2008. Vassveronika Veronica anagallis-aquatica – rødlistet under tvil?. - Blyttia 66(1): 63-67. Vis detaljer
*Often, A. & Kielland-Lund, J. 2008. Karplanter forsvunnet fra Nes og Stange, Hedemarken. - Blyttia 66(1): 29-47. Vis detaljer
Often, A., Bruserud, A. & Stabbetorp, O.E. 2008. Ugras. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift 2008: 38-68. Vis detaljer


2007

Often, A. 2007. Nabolagets ville vekster: Løvetann til begjær. - Listera 2-.2007: 32-35. Vis detaljer
Often, A. 2007. Berlinerpoplene. - Ås Nytt 5(12). p. 31. Vis detaljer
Often, A. 2007. Øyhopping i Ås. - Ås Nytt 5(12): 56-57. Vis detaljer
Often, A. 2007. To gamle eiketrær og deres historie. - Sopp og nyttevekster 3(4): 31-33. Vis detaljer
Often, A. 2007. "Stonehenge"-eika på Sogsti, samt annen stor og gammel eik i Follo. - Follominne 45: 151-175. Vis detaljer
Often, A. 2007. Fem forvillede løkvekster knapt nevnt i Lid & Lid (2005). - Listera 22(2): 12-15. Vis detaljer
Often, A. 2007. To gode kommentarer. - Firbladet 20(3): 8-10. Vis detaljer
Often, A. 2007. Laurbærrose, kjempepoppel og vestamerikansk hemlokk på Åsmyra, Ås i Akershus. - Blyttia 65(3): 187-194. Vis detaljer
Often, A. 2007. Stor rogn i Gammeldalen, Tynset. - Blyttia 65(3): 183-184. Vis detaljer
Often, A. 2007. "Dronningasken” på Klommestein. - Ås Nytt 4-2007: 14-15. Vis detaljer
Often, A. 2007. Fiolstein. - Ås Nytt 10-2007. p. 56. Vis detaljer
Often, A. 2007. Knollkjeks og giftkjeks. - Ås Nytt 9-2007: 58-59. Vis detaljer
Often, A. 2007. Ullmose – liten, søt og sjelden. - Ås Nytt 8-2007: 62-63. Vis detaljer
Often, A. 2007. Hestekastanjen på Haugerud vestre. - Ås Nytt 11-2007: 24-25. Vis detaljer
Often, A. & Bratli, H. 2007. Pimpernell Sanguisorba minor coll. på Snarøya, Bærum. - Blyttia 65(3): 185-186. Vis detaljer
Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2007. Do tall and mat-forming herbs deserve conservation priority in the agricultural landscape?. Poster. The 49th Annual Conference og the International Association for Vegetation Science, in Palmerston North, New Zealand 12-16 February 2007. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Often, A. & Svalastog, D. 2007. Forbygning og flytting av Lierelva. - NINA Minirapport 200. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Often, A. & Thomasgaard, J. 2007. Kiosken - alle barnas sparebøsse. - Årbok for Nord-Østerdalen 2007: 32-40. Vis detaljer
Often, A., Bruserud, A. & Stabbetorp, O.E. 2007. Floraen på Nes og Helgøya. Rødlista karplanter. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift 2007: 78-100. Vis detaljer
Risbøl, O., Norderhaug, A., Often, A. & Stornes, J.M. 2007. Skjøtselsplan for syv setervoller i Regionfelt Østlandet. - Forsvarsbygg. Rapport. 192 pp. Vis detaljer
Svalastog, D. & Often, A. 2007. Vurdering av barskog ved Hølvannet, Rømskog. - 92-96 in Bjar, G., Braathen, R., Eriksen, M., Haga, A., Hardeng, G., Karlsen, L.R., Lusteräng, U., Often, A., Olsen, K.M., Svalastog, D., Spikkeland, I. & Skulberg, O.M. Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. IV. Rapport nr. 8, 2007. Fylkesmannen i Østfold, Statens hus, Moss. Vis detaljer
Svalastog, D. & Often, A. 2007. Vurdering av barskog ved Søndre Boksjø vest / Hallerødåsen, Idd, Halden. - 9-11 in Bjar, G., Braathen, R., Eriksen, M., Haga, A., Hardeng, G., Karlsen, L.R., Lusteräng, U., Often, A., Olsen, K.M., Svalastog, D., Spikkeland, I. & Skulberg, O.M. Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. IV. Rapport nr. 8, 2007. Fylkesmannen i Østfold, Statens hus, Moss. Vis detaljer


2006

Alm, T. & Often, A. 2006. Tromsøpalmen og dens slektninger - et knippe pestplanter. - Ottar 261-2006: 10-17. Vis detaljer
Alm, T., Jensen, C. & Often, A. 2006. Tromsøpalmens historie. - Ottar 261-2006: 3-9. Vis detaljer
Alm, T., Often, A. & Wesenberg, J. 2006. Innførte planter: fra pryd til problem. - Ottar 261-2006: 10-17. Vis detaljer
Often, A. 2006. Planter i skolegården. Populærvitenskapelig artikkel på "Utdanning"s nettsted 9. februar 2007. Vis detaljer
Often, A. 2006. Planter på øya midt i Innerpollen. Artikkel i nettutgaven av Hallangsposten nr 3 2006. Vis detaljer
Often, A. 2006. Gamle bartrær. - Norsk Skogbruk 10-2006: 33-35. Vis detaljer
Often, A. 2006. Barlinden ble hugget. - Sopp og nyttevekster 1-2006. p. 7. Vis detaljer
Often, A. 2006. Åsmyra som nesten gikk opp i røyk - brukerhistorie og karplanter 1826-2006. - Follominne 44: 136-160. Vis detaljer
Often, A. 2006. Et unikt funn av blodtopp Sanguisorba officinalis på Tynset. - Årbok for Nord-Østerdalen 2006: 43-44. Vis detaljer
Often, A. 2006. Eikenes ent. - Ås Nytt 12-2006: 10-11. Vis detaljer
Often, A. 2006. Dragehodene på Nøstvet. - Ås Nytt 10-2006. p. 28. Vis detaljer
Often, A. 2006. Planter blant Ingebret Aas´ 84 midler mot tannsykdom. - Den norske tannlegeforenings tidende 116(8): 504-506. Vis detaljer
Often, A. 2006. Pussige opphav for massebestand av balkankuletistel Echinops exaltatus. - Blyttia 64(1): 2-3. Vis detaljer
Often, A. 2006. Litt mer om fiolstein. - Blyttia 64(3). p. 185. Vis detaljer
Often, A. 2006. Ranunculus cassubicus med ett frø ankommet Norge. - Blyttia 64(2): 134-135. Vis detaljer
Often, A. 2006. Planter på Danmark. - Firbladet 19(1): 6-11. Vis detaljer
Often, A. 2006. Skruehavgras Ruppia cirrhosa i Oslo og Akershus. - Firbladet 19(2): 8-10. Vis detaljer
Often, A. & Berg, N.E. 2006. Årungen som "spinatsuppe". - Ås Nytt 11-2006. p. 62. Vis detaljer
Often, A. & Berg, T. 2006. Strandplanter innerst i Bunnefjorden - aller innerst i Oslofjorden. - Firbladet 19(3): 4-7. Vis detaljer
Often, A. & Berg, T. 2006. Exit Oslos ferskenbusk. - Firbladet 19(3): 8-9. Vis detaljer
Often, A. & Bruserud, A. 2006. Den rare bjørka på Grimsrud, Helgøya. - Blyttia 64(4): 206-207. Vis detaljer
Often, A. & Ruden, Ø. 2006. Om de naturlige og forvillede vår- og høstblomstene i UMB-parken på Ås. - Jord og gjerning 2006: 79-94. Vis detaljer
Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2006. Planter og dyr som "blindpassasjerer" - eller globaliseringens pris. - Ottar 261-2006: 34-37. Vis detaljer
Often, A., Bruserud, A., Wischmann, F. & Stabbetorp, O.E. 2006. Floraen på Nes og Helgøya: orkidéer. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift 2006: 27-54. Vis detaljer
*Often, A., Stabbetorp, O.E. & Økland, B. 2006. The role of imported pulpwood for the influx of exotic plants to Norway. - Norwegian Journal of Geography 60: 295-302. Vis detaljer
Often, A., Wesenberg, J. & Bratli, H. 2006. Klarer hartmansstarr Carex hartmanii seg i Oslo og Akershus?. - Blyttia 64(3): 158-165. Vis detaljer
Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2006. Fremmede arter : et økende problem - også i Norge. - p. 18-19 in Hjorthol, E.M. (ed.) Årsmelding 2005. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2006. Changes in the neophyte flora in a rural Norwegian landscape 1960-2000. Poster. The conference “Neobiota - from ecology to conservation” , Vienna, Austria, 27-29 September 2006. Vis detaljer
Walseng, B., Jonsson, B., Often, A. & Reitan, O. 2006. Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS. - NINA Rapport 218. 45 pp. Vis detaljer
Økland, B., Often, A. & Grue, U.D. 2006. Hva fant Harald Sohlberg i Hogstvetdalen?. - Ås Nytt 2-2006: 42-43. Vis detaljer


2005

Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Stabbetorp, O.E., Eilertsen, O., Wilmann, B., Bendiksen, K. & Often, A. 2005. Miljøundersøkelser i Østmarka. Overvåking av vegetasjonen i influensområdet til Romeriksporten 1998-2003. - NINA Rapport 56. 44 pp. Vis detaljer
Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. & Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 pp. Vis detaljer
Bruserud, A. & Often, A. 2005. Fuglerede Neottia nidus-avis - ny innergrense på Østlandet. - Blyttia 63(2): 114-115. Vis detaljer
Bruserud, A. & Often, A. 2005. Vaniljerot på Nes, Ringsaker. - Blyttia 63(3): 138-146. Vis detaljer
Halvorsen, G., Often, A. & Svalastog, D. 2005. Engervannet og Øverlandselva - statusrapport 2005. - NINA Minirapport 136. 23 pp.
Often, A. 2005. Ikke bare blåbær - bærplukking i Nord-Østerdalen i 1980-årene. - Sopp og nyttevekster 2005(1): 16-18. Vis detaljer
Often, A. 2005. Oppfinnsom bruk av slyngsøtvier (Solanum dulcamara) som hageplante. - Sopp og nyttevekster 3: 14-16. Vis detaljer
Often, A. 2005. Misteltein i Oslo og Akershus. - Firbladet 18(2): 9-13. Vis detaljer
Often, A. 2005. Fra 2 til 8 individer misteltein (Viscum album) i Oslo og Akershus. - Firbladet 18(4): 7-8. Vis detaljer
Often, A. & Berg, T. 2005. Planter på Padda. - Firbladet 18(1): 10-14. Vis detaljer
Often, A. & Lande, J.F. (eds.) 2005. Fukt- og vannplanter i Eidskog. - Rapport. Fylkesmannen i Hedmark, Mijøvernavdelingen 3/2005. 42 pp. Vis detaljer
Often, A. & Ruden, Ø. 2005. Planter på Hvalskjær ytterst i Leangbukta, Asker kommune. - Firbladet 18(4): 11-13. Vis detaljer
Often, A. & Svalastog, D. 2005. Naturfaglige undersøkelser i området Sanddrettet-Holtberget, Frogn kommune. - NINA Minirapport 140. 15pp.
Often, A. & Wesenberg, J. 2005. Botaniske undersøkelser og verdivurdering av plantelivet i nedre del av Ekebergskråningen, grovt sett under 35 m.o.h. - NINA Minirapport 81. 9pp.
Often, A., Bruserud, A. & Stabbetorp, O.E. 2005. Planter som er vanskelig å registrere midt på sommeren. - Blyttia 63(1): 12 - 23. Vis detaljer
Often, A., Bruserud, A. & Stabbetorp, O.E. 2005. Floraen på Nes og Helgøya. Forvillede kulturplanter: Mye innsådde engplanter og nyere hageplanter samt trolig noen få klostertidsrelikter. - Nes og Helgøya Lokalhistorisk skrift 2005: 36-55. Vis detaljer
Often, A., Bruserud, A. & Stabbetorp, O.E. 2005. Spredningen av ”Holmboes (1900) neofytter” på Helgøya fra 1863 til 2005. - Listera 2005(2): 37-43. Vis detaljer
Svalastog, D., Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2005. Kartlegging av fire skogsområder i Østfold: Pernestangen, Søndre Haugstenåsen, Refsnes og Folkå. Delrapport : Notat fra NINA. - p. 85-100 in Abel, K., Båtvik, J.I., Olsen, K.M., Olsen, T.J., Often, A., Stabbetorp, O.E., Svalastog, D. & Ystrøm, M. Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. V. Rapport. Fylkesmannen i Østfold. Miljøvernavdelingen 1-2005. Vis detaljer


2004

Bendiksen, E., Often, A. & Erikstad, L. 2004. Befaring av eksisterende tunneler med lekkasjer. Vurdering av betydning for naturmiljø. - Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Vegteknisk avd. Intern rapp. 2004(2349). 54 pp. Vis detaljer
Often, A. 2004. Trollmorkel (Pseudorhizina sphaerospora) på gamle barkhauger på Tofte, Hurum. - Blekksoppen : medlemsblad for Norsk soppforening 32(95): 44-45. Norsk soppforening, Oslo. Vis detaljer
Often, A. 2004. En ensom alm i grenseland. - Blyttia 62(2): 79-81. Vis detaljer
Often, A. & Bjureke, K. 2004. Blomster i sporet. - Memento 1-2004(6). p. 17. Vis detaljer
Often, A. & Ruden, Ø. 2004. På øytur blant havre, hvete og tomat i jordbrukskommunen Ås. - Firbladet 17(4): 3-5. Vis detaljer
Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2004. Karplanter innkommet med importtømmer fra Estland. - p. 13-16 in Økland, B. (ed.) Sopp, insekter og karplanter innført til Norge ved tømmerimport fra Russland og Baltikum. Aktuelt fra skogforskningen 5/04. Vis detaljer
Often, A. & Wesenberg, J. 2004. Botaniske undersøkelser og verdivurdering av plantelivet i nedre del av Ekebergskråningen, grovt sett under 35 m o.h. - NINA Minirapport 81. 9 pp.
Often, A., Wischmann, F., Stabbetorp, O.E. & Bruserud, A. 2004. Floraen på Nes og Helgøya. De eldste botaniske undersøkelser av Helgøya. Axel Blytt 1863 og Ove Dahl 1903. - Årbok for Nes og Helgøya 2004: 34-70. Vis detaljer
Svalastog, D., Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2004. Kartlegging av fire skogsområder i Østfold: Pernestangen, Søndre Haugstenåsen, Refsnes og Folkå. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 16 pp. Vis detaljer
Walseng, B. & Often, A. 2004. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte inngrep i Innervatnet, Brønnøy kommune. - NINA Oppdragsmelding 845. 26 pp. Vis detaljer


2003

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2003. Engtoppklokke Campanula glomerata ssp. glomerata i Sør-Varanger, Finnmark - med noen kommentarer til toppklokkene i Nord-Norge. - Blyttia 61(1): 21-28. Vis detaljer
Often, A. 2003. Kystgrisøre Hypochoeris radicata vokste i Sandnessjøen i 1969. - Blyttia 61(4): 226-228. Vis detaljer
Often, A. 2003. Borrer - er det Fredrik som står bak?. - Blyttia 61(1): 33-34. Vis detaljer
Often, A. 2003. Bevisst spredning av planter - fantasien strekker ikke til. - Blyttia 61(2). p 80. Vis detaljer
Often, A. 2003. Botanisk vurdering av et 110 da stort utbyggingsområde for boliger på vestsiden av Hetåkermåsan, Nannestad kommune. - NINA Minirapport 12. 4 pp.
Often, A. & Bruserud, A. 2003. Vasspest Elodea canadensis i Mjøsa, Hedmark. - Blyttia 61(2): 81-82. Vis detaljer
Often, A., Arntsen, A. & Nettelbladt, M.G. 2003. Isolert forekomst av finnmarksfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. boreale i Saltdal, Nordland. - Blyttia 61(3): 142-145. Vis detaljer
Often, A., Berg, T. & Stabbetorp, O.E. 2003. Planteskoler er springbrett for nye ugrasarter. - Blyttia 61(1): 37-47. Vis detaljer
Often, A., Edvardsen, H., Vange, V. & Tveraabak, U. 2003. Verdifulle kulturlandskap i Nordland. Rapport fra registreringer i perioden 1992-1995. - [Fylkesmannen i Nordland], [Bodø]. 141 pp. Vis detaljer
Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2003. Landskapsendring og populasjonsdynamikk – en studie av enghaukeskjegg. - p.45-50 in Austad, I., Hamre, L.N. & Ådland, E. Gjengroing av kulturmark : rapport fra nordisk forskerseminar i Sogndal 15.-18. september 2001. Bergen Museums Skrifter 15. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2003. Kulturbetinget botanisk mangfold i grensetraktene i Sørøst-Norge (Culturally dependent botanical diversity in a region along the Swedish border in Southeastern Norway).. - NINA Oppdragsmelding 808. 148pp. Vis detaljer
Svalastog, D., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2003. Naturfaglige undersøkelser av skog i Hvaler kommune. (Inventory of forests in Hvaler municipality, Østfold county, Norway).. - NINA Oppdragsmelding 801. 39pp. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Øien, D.-I., Lyngstad, A., Moen, A. & Often, A. 2003. Kartlegging av truete vegetasjonstyper. Erfaringer fra Inderøy og Levanger. - NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2003(1): 1-53. Vis detaljer


2002

Erikstad, L., Bekkby, T. (ed.), Andersen, O., Bakkestuen, V., Hanssen, O., Jerpåsen, G.B., Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2002. Grenland - utvidelse av Breviksterminalen - delutredning om naturmiljø, kulturminner og friluftsliv.. - NINA Oppdragsmelding 721. 53 pp. Vis detaljer
Often, A. 2002. Hester i vinterkrig nær Litsa-fronten, Kola. - Blyttia 60(3): 182-183. Vis detaljer
Often, A. 2002. Isolert nordgrense for bunkestarr Carex elata på Nes, Ringsaker. - Blyttia 60(1). s.36. Vis detaljer
Often, A. 2002. Bittergrønn Chimaphila umbellata finnes fortsatt i Hedmark. - Blyttia 60(1): 30-31. Vis detaljer
Often, A. 2002. Vanlige arter er også sjeldne noen steder: burota Artemisia vulgaris på Blikkberget. - Blyttia 60(1): 35-36. Vis detaljer
Often, A. 2002. Klåved Myricaria germanica i lavfuruskog. - Blyttia 60(2): 56-57. Vis detaljer
Often, A. 2002. Solblom - den møkka som tar overhånd. - Blyttia 60(3): 183-184. Vis detaljer
Often, A. 2002. Vingersjøens nordøstende: våtmarker med 6 rødlistede karplanter. - Blyttia 60(3): 149-155. Vis detaljer
Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2002. Karplanter innført ved tømmerimport. - Aktuelt fra skogforskningen 2/02: 19-24. Vis detaljer
Skar, B., Jerpåsen, G., Bakkestuen, V., Fry, G., Stabbetorp, O.E., Sloreid, S.E., Haugen, E., Often, A. & Skarpaas, O. 2002. Forminner i skog. Landskapsanalyse basert på geografiske informasjonssystemer (GIS). - 34-45 in Skar, B. (ed.) Strategisk instituttprogram 1996-2001: Landskapet som kulturminne. NIKU publikasjoner 121. Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2002. Alien species with timber imports. - p7 in Norwegian Institute for Nature Research (NINA) 2001. NINA Årsrapport 2001. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2002. Changes in biodiversity during the last 40 years in a Norwegian agricultural landscape. - in The 20th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, arranged from August 25 - September 1, 2002 in Tartu and Otepää, Estonia. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E., Korsmo, H., Wold, O., Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Often, A. 2002. Regionfelt Østlandet - vegetasjon og planteliv. - NINA Oppdragsmelding 729. 56pp. Vis detaljer
Winsnes, S., Sjøvik, A.G., Gangdal, A., Winsnes, H., Often, A. & Stenslie, S. 2002. Visuell veileder for 4-felts E6 gjennom Østfold - utforming av veg og sidearealer. Statens vegvesen Østfold. E6-prosjektet v/Trond Berby med bidrag av Østfold fylkeskommune. Vis detaljer


2001

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2001. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus. - Blyttia 59: 7-14. Vis detaljer
Request for publication
Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2001. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides - med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster. - Blyttia 59: 147-151. Vis detaljer
Request for publication
Borgen, L. & Often, A. 2001. Stellaria borealis Bigelow, S. crassifolia Ehrh., S. humifusa Rottb., S. longifolia Willd. and S. longipes Goldie s.l. - in Flora Nordica Volume 2. Chenopodiaceae to Fumariaceae. Bergianska stiftelsen, Stockholm. Vis detaljer
Often, A. & Fløtten, F. 2001. Mer om tysk høyimport og bruk av hester under siste krig i Øst-Finnmark. - Polarflokken 25(1): 3-6. Vis detaljer
Often, A., Svalastog, D. & Stabbetorp, O.E. 2001. Kartlegging av biologiske verdier ved Sandbukta, Frogn kommune. Upublisert notat. Vis detaljer
Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2001. Landskapsendring og populasjonsdynamikk - en studie av enghaukeskjegg (Crepis praemorsa). - Nordisk forskerseminar om gjengroing av kulturmark, Sogndal, september 2001. Vis detaljer
Svalheim, E., Often, A. & Brandrud, T.E. 2001. Endringer i vannplantevegetasjonen i Vegå, Vegårshei kommune, Aust-Agder 1939-1989. - NIVA-rapport 4326-2001. 43pp. Vis detaljer


Andre publikasjoner

2000

Bakkestuen, V., Stabbetorp, O., Eilertsen, O., Often, A. & Brattbakk, I. 2000. Terrestrisk naturovervåkning. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørekskog i Øvre Dividal og Gutulia nasjonalparker - reanalyser 1998. NINA Oppdragsmelding 612: 1-58.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000a. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: stjernemarikåpe Alchemilla acutiloba - en oversett art? Polarflokken 24 (1): 91-97.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000c. Korsknapp (Glechoma hederacea) i Nord-Norge - med noen kommentarer til funn i nabolandene. Polarflokken 24 (1): 49-58.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, 2000a. M. Engknoppurt (Centaurea jacea) i Sør-Varanger (Finnmark) og Petsjenga (Russland), med en oversikt over øvrige nordnorske funn. Polarflokken 24(1): 29-36.

Alm, T., Piirainen, M. & Often, A. 2000. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: Vadderrot Phyteuma spicatum og svartvadderot P. nigrum. Blyttia 58 (1): 46-54.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: stor gjeldkarve Pimpinella major. Blyttia 58 (2): 120-124.

Often, A. 2000. Vanlig hunderot Ballota nigra ssp. nigra finnes fortsatt på Akershus festning. Blyttia 58 (3/4): 163-164.

Often, A. 2000. Lundalm med korkribber Ulmus minor cf. var. suberosa på Kjørbo i Bærum. Blyttia 58 (3/4): 164-165.

Stabbetorp, O. & Often, A. 2000. Fremmede karplanter introdusert i Norden som følge av tømmerimport. Side 33-35 i Økland, B. (red) Aktuelt fra skogforforskniungen 4/00: 33-35.

Often, A. 2000. Lodnefølblom (Leontodon hispidus) og ormrot (Bistorta major) krigsspredt til Sør-Varanger (Finnmark), samt litt om tysk høyimport til Kirkenes-området under siste krig. Polarflokken 24 (2): 189-192.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000c. Myrstjerneblom (Stellaria palustris) i Sør-Varanger - også en krigspredt art? Polarflokken 24 (2): 131-138.

1999

Often, A. 1999. Campanula cervicaria: Seed arresting mechanism and seed pools in winter stander and soil. Flora 194: 103-112.

Often, A. & Mjelde, M. 1999. Nyoppdaget masseforekomst av høstvasshår (Callitriche hermaphroditica) i Rendalen. Blyttia 57 (1): 30-35.

Often, A., Stabbetorp, O.E., Bratli, H., & Engan, G. (red. Kari Lobben Strand & Bård Ø. Bredesen. 1999. Botaniske registreringer langs kysten av Buskerud. “Oslofjord-verneplanen". Fylkesmannen i Buskerud. Rapport 4-1999: 1-64.

1998

Often, A. 1998. Radgras (Beckmannia syzigachne), stavklokke (Campanula cervicaria) og gulltvetann (Lamiastrum galeobdolon) i og ved hoppbakkene på Rena. Blyttia 56 (1): 23-24.

Often, A. 1998. Aktivert frøbank og innslepte arter langs en nybygd traktorveg i et sørberg. Blyttia 56 (1): 42-43.

Often, A., Berg, T. & Bjørndalen, J.E. 1998. Karplantefloraen på Langesundtangen, Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen. Fagrapport 01/98: 1-18, pluss 10 kart.

Often, A., Haugan, R., Røren, V. & Pedersen, O. 1998. Karplantefloraen i Hedmark: sjekkliste, plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr 6/1998: 1-261.

Often, A. 1998. Mariklokke (Campanula medium) i vegkant på Ås. Firbladet 11 (2): 4.

Often, A. & Røseng, O. 1998. Plantelivet på Fornebuhalvøya med vekt på Oksenøya. S. 20-28, 36-41 i: Bøhler, T. (red.). Fornebu's unike natur - dokumentasjon (med presentasjon av KEF's miljøalternativ) . KEF (Komite for Etterbruk av Fornebu), Bærum.

Kielland-Lund, J. & Often, A. 1998. Giftkjeks (Conium maculatum) på Hedemarken. Blyttia 56 (2): 92-93.

Often, A. & Staaland, H. 1998. Ferskvannsplanter: Rike på natrium (Na), og viktige for saltbalansen hos store beitedyr. Blyttia 56 (2): 120-125.

Often, A. 1998. Smalt dunkjevle (Typha angustifolia) som neofytt i Hedmark. Blyttia 56 (2): 94-95.

Alm, T. & Often, A. 1998. En masseforekomst av korsandmat (Lemna trisulca) i Deatnu/Tana, Finnmark. Blyttia 56 (2): 102-107.

Often, A. & Vange, V. 1998. Kransmynte (Clinopodium vulgare L.) i Nordland. Polarflokken 22: 45-50.

Bratli, H. & Often, A. 1998. Botaniske registreringer på Tronfjell, Alvdal kommune. NIJOS dokument 7/97: 1-7.

Often, A. 1998. Funn av vårveronika (Veronica verna) i Ås kommune, samt litt om artens økologi, morfologi og plantegeografi. Firbladet 11 (3): 2-3.

Alm, T. & Often, A. 1998. Hva er biologisk mangfold? Ottar 4-1998: 3-12.

Alm, T. & Often, A. 1998. Altaihaukeskjegg og polarflokk - eller artsvern på godt og vondt. Ottar 4-1998: 45-48.

Often, A. 1998. "Bevaringsbiologi": Et moderne syntesfag som kjemper for det biologiske mangfold. Ottar 4-1998: 13-14.

Grøstad, T. & Often, A. 1998. Begergullurt Amsinckia retrorsa Suksd.: "subtropisk" åkerugras etablert i Brunlanes, Larvik. Blyttia 56 (3): 151-153.

Piirainen, M., Alm, T. & Often, A. 1998. Storsyre Rumex thyrsiflorus - ny for Finnmark, med noen kommentarer til "kolastorsyre, ssp. haematinus. Blyttia 56 (3): 166-173.

Often, A. & Haugan, R. 1998. Toppstarr Carex paniculata på Vesterøy (Hvaler) og Storfosna (Ørland). Blyttia 56: 174-176.

Alm, T., Alsos, I.G., Often, A. & Piirainen, M. 1998. Botaniska intryk från Kolahalvön. Svensk Botanisk Tidskrift 92: 121-137.

Haugan, R. & Often, A. 1998. Status for truete arter i Hedmark. Karplanter. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen. Rapport nr 17/1998: 1-110.

Often, A. 1998. Bruk av rundbelg Anthyllis vulneraria s.l. i kunsteng og blomstereng i Norge, samt litt om andre utgåtte engvekster. Blyttia 56 (4): 208-219.

Bratli, H. & Often, A. 1998. Botaniske registreringer på Tronfjell, Alvdal kommune. NIJOS dokument 7/98: 1-7.

Stabbetorp, O.E., Auestad, I. Berg, T., Bratli, H. & Often, A. 1998. Botaniske undersøkelser i Telemark - “Verneplan for Oslofjorden". Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen. Rapport 4-1998: 1-89.

1997

Often, A. 1997. Et bittelite diversitetstap. Firbladet 10 (1): 17-18.

Often, A. 1997. "Der siges at stamme fra Lörenskoven" - en merkelig innsamling av klokkesøte. Blyttia 55 (2): 87-89.

Often, A. 1997. Dverggras (Coleanthus subtilis) - "meteoritten" som landet ved Kjellerholen. S. 29-30 i "Natur i Skedsmo. 25 år med Naturvernforbundet i Skedsmo". Naturvernforbundet i Skedsmo, Lillestrøm.

Often, A. 1997. Har sørberg- og tørrbakkefloraen i Kongsvinger-trakten innvandret fra Värmland langs mylonittsonen? Blyttia 55 (2): 61-69.

Often, A. 1997. Botanisk undersøkelse av 8 kulturlandskap i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 9/97: 1-17.

Often, A. 1997. Botanisk undersøkelse av sørberg i Østerdalene, Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 10/1997: 1-68 + vedlegg.

Often, A. Lye, K.A. 1997. Senecio cordatus Koch på Alteidet. Polarflokken 21 (1): 35-38.

Often, A. & Vange, V. 1997. "Jonas" (Fallopia japonica) i Storfjorden, Brønnøy kommune. Polarflokken 21 (1): 68.

Often, A. & Berg, T. 1997. Hvitsmyle og andre plantefunn langs Telemarkkysten, somrene 1993-94, og 1996. Listera 1-1997: 10-23.

Often, A. & Vange, V. 1997. Engstarr (Carex hostiana) i Grane og Hattfjelldal kommuner. Polarflokken 21 (2): 134-136.

Often, A. & Berg, T. 1997. "Trekkplante-elementet" ved Semsvann, Asker. Firbladet 10 (2): 5-8.

Often, A. 1997. Skrotemark i Oslo med nye korgplanter: Senecio inaequidens DC. og Solidago rugosa Mill. Blyttia 55 (3): 141-144.

Piirainen, M., Often, A. & Alm, T. 1997. Sammakonleinikki ja muita jätelietekuoppien kasveja Petsamossa 1995-1996. Lutukka 13: 51-54.

Alm, T. & Often, A. 1997. Species Conservation and Local People in E. Finnmark, Norway. Plant Talk 11: 30-31.

Alm, T., Alsos, I.G., Kostina, V.A. Often, A. & Piirainen, M. 1997. Cultural landscapes of some former Finnish farm sites in the Paaz/Pasvik/Paatsjoki area of Pechenga, Russia. Tromura, naturvitenskap 82: 1-48.

Often, A. & Alm, T. 1997. Russehøymol - Rumex confertus Willd. - i Norge og tilgrensende strøk av Russland. Blyttia 55 (4): 189-199.

Alm, T. & Often, A. 1997. Botaniske fabeldyr - eller finnes de i Finnmark? Blyttia 55 (3): 147-176.

Often, A. 1997. Isop (Hyssopus officinalis) på Store Herbern, Oslo. Firbladet 10 (4): 3-5.

Often, A. & Rydgren, K. 1997. Skogbingel (Mercurialis perennis) i Nordland. Polarflokken 21(3): 203-215.

Alm, T. & Often, A. 1997. Floraen på Store Ekkerøya i Vadsø, Finnmark. Polarflokken 21 (3): 261-268.

Alm, T. & Often, A. 1997. Funn av planter med avvikende blomsterfarge i Nord-Norge. Polarflokken 21 (3): 269-271.

1996

Alm, T., Engelskjøn, T., Often, A. & Sætra, H. 1996. Ekskursjonsrefferat. I. Ekskursjon til Vest-Kreta 16-23.05. Polarflokken 20 (2): 189-201.

Alm, T. & Often, A. 1996. Nordland. Bleik. Ottar 1-1996: 42.

Alm, T. & Often, A. 1996. Hvite ('albino') blomster i Nord-Norge - og noen fargevarianter. Polarflokken 20 (1): 89-92.

Alm, T. & Often, A. 1996. Ny funn av planter med avvikende blomsterfarge i Nord-Norge. Polarflokken 20 (2): 177-181.

Eriksen, M.-B. & Often, A. 1996. Troms. Finnesletta en stor beitebakke i Gratangen. Ottar 1-1996: 51.

Often, A. 1996. En blandet forekomst av glatt og hårete fjellskrinneblom (Arabis alpina var. alpina L. og var. glabrata A. Blytt). Polarflokken 20 (1): 72-74.

Often, A. 1996. Hvit form av vanlig lerkespore (Corydalis intermedia) funnet ved Ramfjordnes i Tromsø. Polarflokken 20 (1): 93-94.

Often, A. (1996): Vinterbotanisering i Bærums øyrike. Firbladet 9 (1): 11-12.

Often, A. 1996. Karplantefloraen langs et nedlangt jernbanespor på Loenga godsstasjon, Oslo. Firbladet 9 (3): 11-12.

Often, A. 1996. Kjempehøymol - Rumex hydrolaphatum Hudson - funnet i Kristiansand. Blyttia 54 (1): 12.

Often, A. 1996. Nordland. Landskap langs leia: Engeløya. Ottar 1-1996: 36-37.

Often, A. & Alm, T. 1996. Kryssliste for Nord-Norge. Polarflokken 20 (2): 165-168.

Often, A. & Berg, T. 1996. Arter sådd og plantet på Ola Narr sommeren 1989. Firbladet 9 (4): 9-10.

Often, A. & Ericsson, S. 1996. Tromsöloka, Heracleum 'laciniatum', naturaliserad i Sverige. Svensk Botanisk Tidsskrift 90: 17-19.

Often, A. & Vange, V. 1996. Nordland. Bleikvassli: gruvesamfunn og fjellbygd. Ottar 1-1996: 31-32.

Vange, V. & Often, A. 1996. Nordland. Dyrøya i Lurøy - den siste husmann under Husby gods. Ottar 1-1996: 33-35.

Often, A. & Sæbø, S. 1996. Botanikaren Ivar Aasen. Mål og Makt 26: 3-13.

1995

Often, A. 1995. Litt fenologi fra Semsvann landskapsvernområde, Asker. Firbladet 8 (1): 8-9.

Often, A. & Wesenberg, J. 1995. Det gåtefulle funnet av brudelys (Butomus umbellatus) i Aurskog. Firbladet 8 (1): 10-11.

Often, A. 1995. "Er det tromsøpalmen de mener?". Blyttia 53 (4): 197-198.

Often, A. 1995. Et knippe hageflyktninger fra Oslo/Akershus. Firbladet 8 (2): 9-11.

Often, A. 1995. På rosacé-slang i Botanisk hage. Firbladet 8 (4): 10-11.

Often, A. 1995. Et knippe adventivfunn i Oslo/Akershus. Firbladet 8 (4): 7-9.

Often, A. 1995. "Siste sjanse" for Nord-Norges største almeforekomst? Polarflokken 19 (1): 78.

Often, A. & Vange, V. 1995. Funn av maigull (Chrysosplenium alternifolium) i Nord-Norge. Polarflokken 19 (1): 11-17.

Often, A. & Wischmann, F. 1995. Trillingstarr (Carex tenuiflora Whalenb.) i Sør-Norge. Blyttia 53 (4): 191-196.

Alm, T., Often, A., Sommersel, G.-A. & Vange, V. 1995. To sørberg på Tjeldøya i Nordland. Polarflokken 19 (1): 69-80.

Alm, T., Bråthen, K.A. & Often, A. 1995. Skjørkrans (Chara delicatula) i Passvik - ny for Finnmark. Polarflokken 19 (1): 108.

Alm, T., Alsos, I.A., Iversen, M. & Often, A. 1995. Kosakkveronika (Veronica gentianoides) og noen andre kulturspredte arter i Finnmark. Polarflokken 19 (2): 141-150.

Alm, T., Alsos, I.G. & Often, A. 1995. Rike skoglier på Altenes i Alta, Finnmark. Polarflokken 19(2): 119-130.

Alm, T., Alsos, I.G., Bråthen, K.A & Often, A. 1995. Ta vare på polarflokken. Polarflokken 19 (2): 177-180.

Alm, T. & Often, A. 1995. Bær... og "bær". Ottar 3-1995: 37-44.

Often, A. og T. Berg 1995. Beskrivelse av karplantefloraen på Ola Narr, Oslo kommune. Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, rapport nr. 1: 1-7.

1994

Often, A. 1994. Mattestarr (Carex pediformis) i Hedmark. Firbladet 7 (1): 8-11.

Often, A. 1994. Rødsmelle (Silene armeria) på Telemarkstunet. Firbladet 7 (2): 4-5.

Often, A. 1994. Storfrytle (Luzula sylvatica) på Ekeberg ved Oslo. Firbladet 7 (2): 5-7.

Often, A. 1994. Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) funnet i Tromsø. Polarflokken 18 (1): 49-53.

Often, A. 1994. Historie og økologi som forklaring av mangfold - et eksempel fra et artsrikt, borealt sørberg i Tromsø. Polarflokken 18(1): 75-94.

Often, A. 1994. Kalksvartburkne (Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens) og andre godbiter i SØ-skrenten av Kista, Russeluft, Alta. Polarflokken 18 (2): 233-240.

Langangen, A., Often, A., Vange, V. 1994. Hårkrans (Chara canescens Lois.), en ny kransalge for Nordland. Polarflokken 18 (2): 227-232.

Eilertsen, O. & Often, A. 1994. Terrestrisk naturovervåkning. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia nasjonalpark. NINA Oppdragsmelding 285: 1-69.

Often, A. & Graff, G. 1994. Skillekarakterer for kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og tromsøpalme (H. laciniatum). Blyttia 52 (3): 129-133.

Alm, T., Alsos, I.G., Bråthen, K.A., Nordtug, B., Often, A., Sommersel, G.-A. 1994. Bidrag til floraen i Finnmark. Nyfunn i 1994, med særlig vekt på kulturspredte arter. Polarflokken 18 (2): 189-226.

1993

Often, A. 1993. Dalfiol (Viola selkirkii Pursh. ex Goldie) i Nord-Norge. Polarflokken 17 (1): 139-154.

Engelskjøn, T. & Often, A. 1993. Tromsø Botanic Gardens. S. 79-80, in: B. Mørkved & A. C. Nilssen (ed.): Plant Life. Way North, University of Tromsø, Tromsø museum.

1992

Often, A. 1992. Innsamling av frø til Botanisk hage. Polarflokken 16 (1): 207-210.

Alm, T. & Often, A. 1992. Serpentinflora og -vegetasjon ved Lavika, Gratangen. Polarflokken 16 (2): 257-274.

Alm, T., Jensen, C., Høeg, H.I., Often, A. & Selvik, S.F. 1992. Vårmarihånd (Orchis mascula) i Vesterålen. Polarflokken 16 (2): 215-224.

Alm, T., Jensen, C. & Often, A. 1992. Bleikmyrklegg (Pedicularis lapponica) på Andøya - første funn i Lofoten-Vesterålen. Polarflokken 16 (2): 253-256.

Often, A. 1992. Noen Heracleum-inntrykk fra Georgia og Russland sommeren 1992. Polarflokken 16 (2): 281-288.

Alm, T. & Often, A. 1992. Bidrag til fjellfloraen på Andøya. Polarflokken 16 (2): 289-292.

Rydgren, K. & Often, A. 1992. Establishment and growth characteristics of inshore populations of Ligusticum scoticum (Apiaceae). Nordic Journal of Botany 13: 83-93.

1991

Often, A. 1991. Botanisk beskrivelse av Strandsjøen i Åsnes kommune, og en vurdering av konsekvensene av vannstandsreguleringer på vannplantefloraen. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 51/1991: 1-8.

Often, A. 1991. Botaniske strøobservasjoner på østsida av Femunden, Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 56/1991: 1-62.

Often, A. 1991. Botanisk undersøkelse av elvekløftene Sagåa og Berdøla i Sel kommune, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøveravdelingen, rapport nr. 4/91: 1-8.

Stabbetorp, O.E., Often, A., Wesenberg, J. & Wischmann, F. (red.) 1991. Lokalflora Oslo og Akershus, del III. Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen.

Bendiksen, E., Fangan, B.M., Hvoslef, S., Often, A., Pedersen, O. & Wesenberg, J. 1991. Verneplan IV. Botaniske befaringer av 40 vassdrag på Østlandet og Sørlandet. NINA Utreding 24: 1-123.

1990

Håpnes, A. & Often, A. 1990. Jordstjerner (Geastrum sp.) på øyer i Snåsavatnet. Blyttia 48 (2): 155-156.

Often, A., Torkelsen, A.-E. 1990. Rynket klokkemorkel (Ptychoverpa bohemica) nå også en østerdøl. Blyttia 48 (2): 171-173.

Rydgren, K. & Often, A. 1990. Botanisk undersøkelse av Kongsrudtjern-området i Skedsmo og Fet kommuner, Akershus. Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo, 30 s. (eget opptrykk).

Wesenberg, J., Often, A. & Stabbetorp, O.-E. 1990. Oslos riviera, Ekebergskråninga. Botanisk rapport utgitt av Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, 71 s.

Stabbetorp, O.E., Often, A., Wesenberg, J. & Wischmann, F. (red.) 1990. Lokalflora Oslo og Akershus, del I & II. Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen.

1989

Rydgren, K. & Often, A. 1989. Ligusticum scoticum L. (Strandkjeks) på strand- og fjell-lokaliteter i Leka kommune, Nord-Trøndelag. Kongelige Norske Videnkapsselskap, Museet, Rapport, Botanisk serie 1989-2: 88-100.

Often, A. 1989. Variasjon innen Stellaria longifolia Muhl. og Stellaria longipes Goldie s.l. i Norge og på Svarlbard. Cand. scient.-oppgave i systematisk botanikk, Universitetet i Oslo.

Often, A. & Flatby, S. 1989. Botaniske undersøkelser av Tjønnområdet, Tynset kommune. Rapport til Tynset kommune, v/Miljøvernlederen, 26 s (eget opptrykk).

1988

Rydgren, K. & Often, A. 1988. En botanisk vurdering av ravineområdet nord for Farseggen i Skedsmo kommune - henholdsvis alternativ syd og alternativ nord. Vedlegg nr. 2 i: T. Hellen: Skedsmo kommunes avfallsdeponi-alternativer Farseggen og Bøler. Rapport til Skedsmo kommune, teknisk etat.