Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

2000

Bakkestuen, V., Stabbetorp, O., Eilertsen, O., Often, A. & Brattbakk, I. 2000. Terrestrisk naturovervåkning. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørekskog i Øvre Dividal og Gutulia nasjonalparker - reanalyser 1998. NINA Oppdragsmelding 612: 1-58.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000a. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: stjernemarikåpe Alchemilla acutiloba - en oversett art? Polarflokken 24 (1): 91-97.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000c. Korsknapp (Glechoma hederacea) i Nord-Norge - med noen kommentarer til funn i nabolandene. Polarflokken 24 (1): 49-58.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, 2000a. M. Engknoppurt (Centaurea jacea) i Sør-Varanger (Finnmark) og Petsjenga (Russland), med en oversikt over øvrige nordnorske funn. Polarflokken 24(1): 29-36.

Alm, T., Piirainen, M. & Often, A. 2000. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: Vadderrot Phyteuma spicatum og svartvadderot P. nigrum. Blyttia 58 (1): 46-54.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000. Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: stor gjeldkarve Pimpinella major. Blyttia 58 (2): 120-124.

Often, A. 2000. Vanlig hunderot Ballota nigra ssp. nigra finnes fortsatt på Akershus festning. Blyttia 58 (3/4): 163-164.

Often, A. 2000. Lundalm med korkribber Ulmus minor cf. var. suberosa på Kjørbo i Bærum. Blyttia 58 (3/4): 164-165.

Stabbetorp, O. & Often, A. 2000. Fremmede karplanter introdusert i Norden som følge av tømmerimport. Side 33-35 i Økland, B. (red) Aktuelt fra skogforforskniungen 4/00: 33-35.

Often, A. 2000. Lodnefølblom (Leontodon hispidus) og ormrot (Bistorta major) krigsspredt til Sør-Varanger (Finnmark), samt litt om tysk høyimport til Kirkenes-området under siste krig. Polarflokken 24 (2): 189-192.

Alm, T., Often, A. & Piirainen, M. 2000c. Myrstjerneblom (Stellaria palustris) i Sør-Varanger - også en krigspredt art? Polarflokken 24 (2): 131-138.

1999

Often, A. 1999. Campanula cervicaria: Seed arresting mechanism and seed pools in winter stander and soil. Flora 194: 103-112.

Often, A. & Mjelde, M. 1999. Nyoppdaget masseforekomst av høstvasshår (Callitriche hermaphroditica) i Rendalen. Blyttia 57 (1): 30-35.

Often, A., Stabbetorp, O.E., Bratli, H., & Engan, G. (red. Kari Lobben Strand & Bård Ø. Bredesen. 1999. Botaniske registreringer langs kysten av Buskerud. “Oslofjord-verneplanen". Fylkesmannen i Buskerud. Rapport 4-1999: 1-64.

1998

Often, A. 1998. Radgras (Beckmannia syzigachne), stavklokke (Campanula cervicaria) og gulltvetann (Lamiastrum galeobdolon) i og ved hoppbakkene på Rena. Blyttia 56 (1): 23-24.

Often, A. 1998. Aktivert frøbank og innslepte arter langs en nybygd traktorveg i et sørberg. Blyttia 56 (1): 42-43.

Often, A., Berg, T. & Bjørndalen, J.E. 1998. Karplantefloraen på Langesundtangen, Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen. Fagrapport 01/98: 1-18, pluss 10 kart.

Often, A., Haugan, R., Røren, V. & Pedersen, O. 1998. Karplantefloraen i Hedmark: sjekkliste, plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr 6/1998: 1-261.

Often, A. 1998. Mariklokke (Campanula medium) i vegkant på Ås. Firbladet 11 (2): 4.

Often, A. & Røseng, O. 1998. Plantelivet på Fornebuhalvøya med vekt på Oksenøya. S. 20-28, 36-41 i: Bøhler, T. (red.). Fornebu's unike natur - dokumentasjon (med presentasjon av KEF's miljøalternativ) . KEF (Komite for Etterbruk av Fornebu), Bærum.

Kielland-Lund, J. & Often, A. 1998. Giftkjeks (Conium maculatum) på Hedemarken. Blyttia 56 (2): 92-93.

Often, A. & Staaland, H. 1998. Ferskvannsplanter: Rike på natrium (Na), og viktige for saltbalansen hos store beitedyr. Blyttia 56 (2): 120-125.

Often, A. 1998. Smalt dunkjevle (Typha angustifolia) som neofytt i Hedmark. Blyttia 56 (2): 94-95.

Alm, T. & Often, A. 1998. En masseforekomst av korsandmat (Lemna trisulca) i Deatnu/Tana, Finnmark. Blyttia 56 (2): 102-107.

Often, A. & Vange, V. 1998. Kransmynte (Clinopodium vulgare L.) i Nordland. Polarflokken 22: 45-50.

Bratli, H. & Often, A. 1998. Botaniske registreringer på Tronfjell, Alvdal kommune. NIJOS dokument 7/97: 1-7.

Often, A. 1998. Funn av vårveronika (Veronica verna) i Ås kommune, samt litt om artens økologi, morfologi og plantegeografi. Firbladet 11 (3): 2-3.

Alm, T. & Often, A. 1998. Hva er biologisk mangfold? Ottar 4-1998: 3-12.

Alm, T. & Often, A. 1998. Altaihaukeskjegg og polarflokk - eller artsvern på godt og vondt. Ottar 4-1998: 45-48.

Often, A. 1998. "Bevaringsbiologi": Et moderne syntesfag som kjemper for det biologiske mangfold. Ottar 4-1998: 13-14.

Grøstad, T. & Often, A. 1998. Begergullurt Amsinckia retrorsa Suksd.: "subtropisk" åkerugras etablert i Brunlanes, Larvik. Blyttia 56 (3): 151-153.

Piirainen, M., Alm, T. & Often, A. 1998. Storsyre Rumex thyrsiflorus - ny for Finnmark, med noen kommentarer til "kolastorsyre, ssp. haematinus. Blyttia 56 (3): 166-173.

Often, A. & Haugan, R. 1998. Toppstarr Carex paniculata på Vesterøy (Hvaler) og Storfosna (Ørland). Blyttia 56: 174-176.

Alm, T., Alsos, I.G., Often, A. & Piirainen, M. 1998. Botaniska intryk från Kolahalvön. Svensk Botanisk Tidskrift 92: 121-137.

Haugan, R. & Often, A. 1998. Status for truete arter i Hedmark. Karplanter. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen. Rapport nr 17/1998: 1-110.

Often, A. 1998. Bruk av rundbelg Anthyllis vulneraria s.l. i kunsteng og blomstereng i Norge, samt litt om andre utgåtte engvekster. Blyttia 56 (4): 208-219.

Bratli, H. & Often, A. 1998. Botaniske registreringer på Tronfjell, Alvdal kommune. NIJOS dokument 7/98: 1-7.

Stabbetorp, O.E., Auestad, I. Berg, T., Bratli, H. & Often, A. 1998. Botaniske undersøkelser i Telemark - “Verneplan for Oslofjorden". Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen. Rapport 4-1998: 1-89.

1997

Often, A. 1997. Et bittelite diversitetstap. Firbladet 10 (1): 17-18.

Often, A. 1997. "Der siges at stamme fra Lörenskoven" - en merkelig innsamling av klokkesøte. Blyttia 55 (2): 87-89.

Often, A. 1997. Dverggras (Coleanthus subtilis) - "meteoritten" som landet ved Kjellerholen. S. 29-30 i "Natur i Skedsmo. 25 år med Naturvernforbundet i Skedsmo". Naturvernforbundet i Skedsmo, Lillestrøm.

Often, A. 1997. Har sørberg- og tørrbakkefloraen i Kongsvinger-trakten innvandret fra Värmland langs mylonittsonen? Blyttia 55 (2): 61-69.

Often, A. 1997. Botanisk undersøkelse av 8 kulturlandskap i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 9/97: 1-17.

Often, A. 1997. Botanisk undersøkelse av sørberg i Østerdalene, Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 10/1997: 1-68 + vedlegg.

Often, A. Lye, K.A. 1997. Senecio cordatus Koch på Alteidet. Polarflokken 21 (1): 35-38.

Often, A. & Vange, V. 1997. "Jonas" (Fallopia japonica) i Storfjorden, Brønnøy kommune. Polarflokken 21 (1): 68.

Often, A. & Berg, T. 1997. Hvitsmyle og andre plantefunn langs Telemarkkysten, somrene 1993-94, og 1996. Listera 1-1997: 10-23.

Often, A. & Vange, V. 1997. Engstarr (Carex hostiana) i Grane og Hattfjelldal kommuner. Polarflokken 21 (2): 134-136.

Often, A. & Berg, T. 1997. "Trekkplante-elementet" ved Semsvann, Asker. Firbladet 10 (2): 5-8.

Often, A. 1997. Skrotemark i Oslo med nye korgplanter: Senecio inaequidens DC. og Solidago rugosa Mill. Blyttia 55 (3): 141-144.

Piirainen, M., Often, A. & Alm, T. 1997. Sammakonleinikki ja muita jätelietekuoppien kasveja Petsamossa 1995-1996. Lutukka 13: 51-54.

Alm, T. & Often, A. 1997. Species Conservation and Local People in E. Finnmark, Norway. Plant Talk 11: 30-31.

Alm, T., Alsos, I.G., Kostina, V.A. Often, A. & Piirainen, M. 1997. Cultural landscapes of some former Finnish farm sites in the Paaz/Pasvik/Paatsjoki area of Pechenga, Russia. Tromura, naturvitenskap 82: 1-48.

Often, A. & Alm, T. 1997. Russehøymol - Rumex confertus Willd. - i Norge og tilgrensende strøk av Russland. Blyttia 55 (4): 189-199.

Alm, T. & Often, A. 1997. Botaniske fabeldyr - eller finnes de i Finnmark? Blyttia 55 (3): 147-176.

Often, A. 1997. Isop (Hyssopus officinalis) på Store Herbern, Oslo. Firbladet 10 (4): 3-5.

Often, A. & Rydgren, K. 1997. Skogbingel (Mercurialis perennis) i Nordland. Polarflokken 21(3): 203-215.

Alm, T. & Often, A. 1997. Floraen på Store Ekkerøya i Vadsø, Finnmark. Polarflokken 21 (3): 261-268.

Alm, T. & Often, A. 1997. Funn av planter med avvikende blomsterfarge i Nord-Norge. Polarflokken 21 (3): 269-271.

1996

Alm, T., Engelskjøn, T., Often, A. & Sætra, H. 1996. Ekskursjonsrefferat. I. Ekskursjon til Vest-Kreta 16-23.05. Polarflokken 20 (2): 189-201.

Alm, T. & Often, A. 1996. Nordland. Bleik. Ottar 1-1996: 42.

Alm, T. & Often, A. 1996. Hvite ('albino') blomster i Nord-Norge - og noen fargevarianter. Polarflokken 20 (1): 89-92.

Alm, T. & Often, A. 1996. Ny funn av planter med avvikende blomsterfarge i Nord-Norge. Polarflokken 20 (2): 177-181.

Eriksen, M.-B. & Often, A. 1996. Troms. Finnesletta en stor beitebakke i Gratangen. Ottar 1-1996: 51.

Often, A. 1996. En blandet forekomst av glatt og hårete fjellskrinneblom (Arabis alpina var. alpina L. og var. glabrata A. Blytt). Polarflokken 20 (1): 72-74.

Often, A. 1996. Hvit form av vanlig lerkespore (Corydalis intermedia) funnet ved Ramfjordnes i Tromsø. Polarflokken 20 (1): 93-94.

Often, A. (1996): Vinterbotanisering i Bærums øyrike. Firbladet 9 (1): 11-12.

Often, A. 1996. Karplantefloraen langs et nedlangt jernbanespor på Loenga godsstasjon, Oslo. Firbladet 9 (3): 11-12.

Often, A. 1996. Kjempehøymol - Rumex hydrolaphatum Hudson - funnet i Kristiansand. Blyttia 54 (1): 12.

Often, A. 1996. Nordland. Landskap langs leia: Engeløya. Ottar 1-1996: 36-37.

Often, A. & Alm, T. 1996. Kryssliste for Nord-Norge. Polarflokken 20 (2): 165-168.

Often, A. & Berg, T. 1996. Arter sådd og plantet på Ola Narr sommeren 1989. Firbladet 9 (4): 9-10.

Often, A. & Ericsson, S. 1996. Tromsöloka, Heracleum 'laciniatum', naturaliserad i Sverige. Svensk Botanisk Tidsskrift 90: 17-19.

Often, A. & Vange, V. 1996. Nordland. Bleikvassli: gruvesamfunn og fjellbygd. Ottar 1-1996: 31-32.

Vange, V. & Often, A. 1996. Nordland. Dyrøya i Lurøy - den siste husmann under Husby gods. Ottar 1-1996: 33-35.

Often, A. & Sæbø, S. 1996. Botanikaren Ivar Aasen. Mål og Makt 26: 3-13.

1995

Often, A. 1995. Litt fenologi fra Semsvann landskapsvernområde, Asker. Firbladet 8 (1): 8-9.

Often, A. & Wesenberg, J. 1995. Det gåtefulle funnet av brudelys (Butomus umbellatus) i Aurskog. Firbladet 8 (1): 10-11.

Often, A. 1995. "Er det tromsøpalmen de mener?". Blyttia 53 (4): 197-198.

Often, A. 1995. Et knippe hageflyktninger fra Oslo/Akershus. Firbladet 8 (2): 9-11.

Often, A. 1995. På rosacé-slang i Botanisk hage. Firbladet 8 (4): 10-11.

Often, A. 1995. Et knippe adventivfunn i Oslo/Akershus. Firbladet 8 (4): 7-9.

Often, A. 1995. "Siste sjanse" for Nord-Norges største almeforekomst? Polarflokken 19 (1): 78.

Often, A. & Vange, V. 1995. Funn av maigull (Chrysosplenium alternifolium) i Nord-Norge. Polarflokken 19 (1): 11-17.

Often, A. & Wischmann, F. 1995. Trillingstarr (Carex tenuiflora Whalenb.) i Sør-Norge. Blyttia 53 (4): 191-196.

Alm, T., Often, A., Sommersel, G.-A. & Vange, V. 1995. To sørberg på Tjeldøya i Nordland. Polarflokken 19 (1): 69-80.

Alm, T., Bråthen, K.A. & Often, A. 1995. Skjørkrans (Chara delicatula) i Passvik - ny for Finnmark. Polarflokken 19 (1): 108.

Alm, T., Alsos, I.A., Iversen, M. & Often, A. 1995. Kosakkveronika (Veronica gentianoides) og noen andre kulturspredte arter i Finnmark. Polarflokken 19 (2): 141-150.

Alm, T., Alsos, I.G. & Often, A. 1995. Rike skoglier på Altenes i Alta, Finnmark. Polarflokken 19(2): 119-130.

Alm, T., Alsos, I.G., Bråthen, K.A & Often, A. 1995. Ta vare på polarflokken. Polarflokken 19 (2): 177-180.

Alm, T. & Often, A. 1995. Bær... og "bær". Ottar 3-1995: 37-44.

Often, A. og T. Berg 1995. Beskrivelse av karplantefloraen på Ola Narr, Oslo kommune. Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, rapport nr. 1: 1-7.

1994

Often, A. 1994. Mattestarr (Carex pediformis) i Hedmark. Firbladet 7 (1): 8-11.

Often, A. 1994. Rødsmelle (Silene armeria) på Telemarkstunet. Firbladet 7 (2): 4-5.

Often, A. 1994. Storfrytle (Luzula sylvatica) på Ekeberg ved Oslo. Firbladet 7 (2): 5-7.

Often, A. 1994. Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) funnet i Tromsø. Polarflokken 18 (1): 49-53.

Often, A. 1994. Historie og økologi som forklaring av mangfold - et eksempel fra et artsrikt, borealt sørberg i Tromsø. Polarflokken 18(1): 75-94.

Often, A. 1994. Kalksvartburkne (Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens) og andre godbiter i SØ-skrenten av Kista, Russeluft, Alta. Polarflokken 18 (2): 233-240.

Langangen, A., Often, A., Vange, V. 1994. Hårkrans (Chara canescens Lois.), en ny kransalge for Nordland. Polarflokken 18 (2): 227-232.

Eilertsen, O. & Often, A. 1994. Terrestrisk naturovervåkning. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia nasjonalpark. NINA Oppdragsmelding 285: 1-69.

Often, A. & Graff, G. 1994. Skillekarakterer for kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og tromsøpalme (H. laciniatum). Blyttia 52 (3): 129-133.

Alm, T., Alsos, I.G., Bråthen, K.A., Nordtug, B., Often, A., Sommersel, G.-A. 1994. Bidrag til floraen i Finnmark. Nyfunn i 1994, med særlig vekt på kulturspredte arter. Polarflokken 18 (2): 189-226.

1993

Often, A. 1993. Dalfiol (Viola selkirkii Pursh. ex Goldie) i Nord-Norge. Polarflokken 17 (1): 139-154.

Engelskjøn, T. & Often, A. 1993. Tromsø Botanic Gardens. S. 79-80, in: B. Mørkved & A. C. Nilssen (ed.): Plant Life. Way North, University of Tromsø, Tromsø museum.

1992

Often, A. 1992. Innsamling av frø til Botanisk hage. Polarflokken 16 (1): 207-210.

Alm, T. & Often, A. 1992. Serpentinflora og -vegetasjon ved Lavika, Gratangen. Polarflokken 16 (2): 257-274.

Alm, T., Jensen, C., Høeg, H.I., Often, A. & Selvik, S.F. 1992. Vårmarihånd (Orchis mascula) i Vesterålen. Polarflokken 16 (2): 215-224.

Alm, T., Jensen, C. & Often, A. 1992. Bleikmyrklegg (Pedicularis lapponica) på Andøya - første funn i Lofoten-Vesterålen. Polarflokken 16 (2): 253-256.

Often, A. 1992. Noen Heracleum-inntrykk fra Georgia og Russland sommeren 1992. Polarflokken 16 (2): 281-288.

Alm, T. & Often, A. 1992. Bidrag til fjellfloraen på Andøya. Polarflokken 16 (2): 289-292.

Rydgren, K. & Often, A. 1992. Establishment and growth characteristics of inshore populations of Ligusticum scoticum (Apiaceae). Nordic Journal of Botany 13: 83-93.

1991

Often, A. 1991. Botanisk beskrivelse av Strandsjøen i Åsnes kommune, og en vurdering av konsekvensene av vannstandsreguleringer på vannplantefloraen. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 51/1991: 1-8.

Often, A. 1991. Botaniske strøobservasjoner på østsida av Femunden, Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 56/1991: 1-62.

Often, A. 1991. Botanisk undersøkelse av elvekløftene Sagåa og Berdøla i Sel kommune, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøveravdelingen, rapport nr. 4/91: 1-8.

Stabbetorp, O.E., Often, A., Wesenberg, J. & Wischmann, F. (red.) 1991. Lokalflora Oslo og Akershus, del III. Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen.

Bendiksen, E., Fangan, B.M., Hvoslef, S., Often, A., Pedersen, O. & Wesenberg, J. 1991. Verneplan IV. Botaniske befaringer av 40 vassdrag på Østlandet og Sørlandet. NINA Utreding 24: 1-123.

1990

Håpnes, A. & Often, A. 1990. Jordstjerner (Geastrum sp.) på øyer i Snåsavatnet. Blyttia 48 (2): 155-156.

Often, A., Torkelsen, A.-E. 1990. Rynket klokkemorkel (Ptychoverpa bohemica) nå også en østerdøl. Blyttia 48 (2): 171-173.

Rydgren, K. & Often, A. 1990. Botanisk undersøkelse av Kongsrudtjern-området i Skedsmo og Fet kommuner, Akershus. Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo, 30 s. (eget opptrykk).

Wesenberg, J., Often, A. & Stabbetorp, O.-E. 1990. Oslos riviera, Ekebergskråninga. Botanisk rapport utgitt av Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, 71 s.

Stabbetorp, O.E., Often, A., Wesenberg, J. & Wischmann, F. (red.) 1990. Lokalflora Oslo og Akershus, del I & II. Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen.

1989

Rydgren, K. & Often, A. 1989. Ligusticum scoticum L. (Strandkjeks) på strand- og fjell-lokaliteter i Leka kommune, Nord-Trøndelag. Kongelige Norske Videnkapsselskap, Museet, Rapport, Botanisk serie 1989-2: 88-100.

Often, A. 1989. Variasjon innen Stellaria longifolia Muhl. og Stellaria longipes Goldie s.l. i Norge og på Svarlbard. Cand. scient.-oppgave i systematisk botanikk, Universitetet i Oslo.

Often, A. & Flatby, S. 1989. Botaniske undersøkelser av Tjønnområdet, Tynset kommune. Rapport til Tynset kommune, v/Miljøvernlederen, 26 s (eget opptrykk).

1988

Rydgren, K. & Often, A. 1988. En botanisk vurdering av ravineområdet nord for Farseggen i Skedsmo kommune - henholdsvis alternativ syd og alternativ nord. Vedlegg nr. 2 i: T. Hellen: Skedsmo kommunes avfallsdeponi-alternativer Farseggen og Bøler. Rapport til Skedsmo kommune, teknisk etat.