NINA Fakta

2017

Evju, M.2017. Overvåking av dragehode - en pilotstudie. NINA fakta nr 4-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2017. Spredning av ørekyt. Ødelegger aurevatn. NINA fakta nr 3-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2017. Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander. NINA fakta nr 2-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2017. Canadarøye -fremmed fisk med potensial for stor skade. NINA fakta nr 1-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2016

Evju, M.& Eide, N.2016. Undersøker samspillet mellom blåbær og humler i fjelelt. NINA fakta nr 1-2016. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2015

Hagen, D., Skrindo, A.& Olsen, S.2015. Forsterking av vegetasjonsdekke i Rødsmoen - skyte- og øvingsfelt – 7 år etter. NINA fakta nr 1-2015. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2014

Hagen, D.& Evju, M.2014. 25000 vier plantet i Hjerkinn skytefelt. NINA fakta nr 2-2014. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D.& Evju, M.2014. Overvåking av vegetasjonsutvikling på tilbakeførte arealer i Hjerkinn PRO. NINA fakta nr 1-2014. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2013

Hagen, D., Fangel, K., Flyen, A., Eide, N.& Vistad, O.2013. Sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard. Klassifisering av sårbarhet - vegetasjon, dyreliv og kulturminner. NINA fakta nr 1-2013. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no