NINA Faktabøker

2018

Ødegaard, F., Staverløkk, A.& Gjershaug, J.2018. Maur i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker. NINA Faktabøker nr . Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2015

Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J., Bengtson, R.& Mjelde, A.2015. Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker. NINA Faktabøker nr . Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no