Publikasjoner

Publikasjoner

Vi publiserer vår forskning gjennom egne rapportserier, og i vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale magasiner.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no