Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Nyhetsarkiv - sjøfugl

2.	Ærfugl er en stor dykkand som i Norge fins langs hele kysten, og det blir færre av dem. Nå har forskere funnet ut at varmere hav er en årsak til tilbakegangen. Foto: Arne Follestad, NINA
18.09.2018

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.
Les mer...
Selv om flere måkearter er utrydningstruet, er det ikke nødvendig å mate måker som bor i byer og tettsteder. De klarer seg selv. Foto: Svein-Håkon Lorentsen
11.07.2018

Råd for mating av måker

Matmangel er en av årsakene til at flere måkearter har gått sterkt tilbake de siste tiårene, men bymåker trenger ikke å mates for å klare seg. De er ...
Les mer...
De hvite hannene i en ærfuglflokk på havet kan lett ses fra lufta. Foto: Geir Systad/NINA
02.07.2018

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger

Ny NINA-rapport gir anbefalinger for hvordan sjøfugldata best skal brukes i konsekvens- og miljørisikoberegninger.
Les mer...
Voksen lunde i vinterdrakt. Foto: Tycho Anker-Nilssen/NINA.
02.05.2018

Episoder med massedød kan ha store effekter på sjøfuglbestandene

De fleste sjøfugler lever lenge, utsetter hekkingen til de er flere år gamle og sprer reproduksjonen over mange år. Denne type livshistorie gjør sjøf...
Les mer...
Toppskarv på reir. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.
12.04.2018

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på kli...
Les mer...
13.03.2018

Seminar om SEATRACK-programmet

Åpent mini-seminar om resultatene av SEATRACK-programmet på NINA-huset mandag 19. mars 12.30 til 15.30
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl

Bestillngsskjema_MaurINorge