Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Siste nytt om forskning på sjøfugl i NINA

En teist har gått i garnet. Mellom 4 000 og 8 000 sjøfugl ender sine dager på denne måten under det kystnære garnfisket i Norge. Foto: Kirstin Fangel, NINA
29.04.2019

Vil skremme sjøfugl fra å drukne

Mellom 4 000 og 8 000 sjøfugl drukner trolig årlig i forbindelse med det kystnære garnfisket i Norge, viser ny studie. Forskerne foreslår skremming s...
Les mer...
Reetablering av oterbestanden kan være en rimelig og effektiv måte å restaurere fuglelivet i skjærgården på. Foto: Arild Landa, NINA
25.03.2019

Oteren kan ta rotta på minken

Oteren er tilbake på sørvestlandet. Det kan være gode nyheter for sjøfugl som trues av mink.
Les mer...
Laksand er en av artene som påvirkes av klimaet. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA
20.11.2018

Klimaendringer påvirker vannfuglers vintervaner

Været påvirker hvor vannfugl velger å oppholde seg om vinteren, viser ny studie. Det kan føre til at norske våtmarksområder blir viktigere for flere ...
Les mer...
Når det er lite mat må de voksne krykkjene prioritere å overleve selv istedenfor å få unger. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA
10.10.2018

Ekstremvær påvirker krykkjene

Mer ekstremvær og endret tilgang på mat kan true den rødlistede sjøfuglen krykkje. Det viser ny forskning på krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda ...
Les mer...
Havsvalen er aktiv om natten, og vi mangler kunnskap om den lille sjøfuglens liv. Foto: John Haugen
09.10.2018

Vil avsløre havsvalens trekkruter

Hvor trekker havsvalene som hekker ved norskekysten? For første gang skal havsvaler utstyres med dataloggere. To ganger i døgnet registreres posisjon...
Les mer...
2.	Ærfugl er en stor dykkand som i Norge fins langs hele kysten, og det blir færre av dem. Nå har forskere funnet ut at varmere hav er en årsak til tilbakegangen. Foto: Arne Follestad, NINA
18.09.2018

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl