Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Nyhetsarkiv - sjøfugl

Laksand er en av artene som påvirkes av klimaet. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA
20.11.2018

Klimaendringer påvirker vannfuglers vintervaner

Været påvirker hvor vannfugl velger å oppholde seg om vinteren, viser ny studie. Det kan føre til at norske våtmarksområder blir viktigere for flere ...
Les mer...
Når det er lite mat må de voksne krykkjene prioritere å overleve selv istedenfor å få unger. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA
10.10.2018

Ekstremvær påvirker krykkjene

Mer ekstremvær og endret tilgang på mat kan true den rødlistede sjøfuglen krykkje. Det viser ny forskning på krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda ...
Les mer...
Havsvalen er aktiv om natten, og vi mangler kunnskap om den lille sjøfuglens liv. Foto: John Haugen
09.10.2018

Vil avsløre havsvalens trekkruter

Hvor trekker havsvalene som hekker ved norskekysten? For første gang skal havsvaler utstyres med dataloggere. To ganger i døgnet registreres posisjon...
Les mer...
2.	Ærfugl er en stor dykkand som i Norge fins langs hele kysten, og det blir færre av dem. Nå har forskere funnet ut at varmere hav er en årsak til tilbakegangen. Foto: Arne Follestad, NINA
18.09.2018

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.
Les mer...
Selv om flere måkearter er utrydningstruet, er det ikke nødvendig å mate måker som bor i byer og tettsteder. De klarer seg selv. Foto: Svein-Håkon Lorentsen
11.07.2018

Råd for mating av måker

Matmangel er en av årsakene til at flere måkearter har gått sterkt tilbake de siste tiårene, men bymåker trenger ikke å mates for å klare seg. De er ...
Les mer...
De hvite hannene i en ærfuglflokk på havet kan lett ses fra lufta. Foto: Geir Systad/NINA
02.07.2018

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger

Ny NINA-rapport gir anbefalinger for hvordan sjøfugldata best skal brukes i konsekvens- og miljørisikoberegninger.
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema