Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Det nye modelleringsverktøyet kan bidra til gode avgjørelser om hvor utbygging skal skje eller hvor det er gunstig å bevare eller restaurere naturområder. Foto: Manuela Panzacchi.
11.09.2019

Modellerer grønn infrastruktur for å støtte bærekraftig arealplanlegging

Nytt modelleringsverktøy gjør det lettere å se hvilke deler av landskapet som er viktigst for å bevare artene som lever der. 
Les mer...
Forskerne anbefaler å skyte mer elg i Hjorteviltregion 4 i tidligere Sør-Trøndelag. Foto: Erling J. Solberg, NINA
09.09.2019

Anbefaler å skyte mer elg

Tettheten av elg i Hjorteviltregion 4 i tidligere Sør-Trøndelag er historisk høy, og det går ut over kondisjonen i bestanden. Forskere anbefaler å sk...
Les mer...