Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

På lang sikt ønsker forskerne å undersøke om inntak av mikroplast påvirker hekkesuksessen og overlevelsen av sjøfugl. Foto: RosalieR / Pixabay
22.11.2019

Vil overvåke plast i gulp og skit fra sjøfugler

Store mengder plast flyter rundt i havet. Det meste i form av mikroplast, som ofte havner i magen til sjøfugler. Nå vil sjøfuglforskere overvåke plas...
Les mer...
Siste rest av en av Ferdesmyras store palser Foto: Annika Hofgaard/NINA
22.11.2019

Norges palsmyrer tiner bort

De artsrike palsmyrene er en av naturtypene NINA overvåker for å følge med på hva som skjer når klimaet endres. Nå er mange av dem i ferd med å forsv...
Les mer...