Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Vedtaket om uttak av villreinstammen i Nordfjella er et av de mest drastiske tiltakene i norsk hjorteviltforvaltning noen gang. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
24.01.2020

Sju av ti støttet myndighetenes avgjørelse om å felle villreinstammen i Nordfjella grunnet skrantesjuke

Befolkningen er i stor grad enig i tiltakene som er gjennomført for å bekjempe smittsom skrantesjuke hos villrein i Nordfjella, viser en ny undersøke...
Les mer...
Foto: Viltkamera.nina.no
23.01.2020

Villsvin i Norge – hva nå?

Det observeres stadig flere villsvin i Norge, og det reiser spørsmål hos mange. Hvor mange er de? Er de en trussel mot tamme griser, andre dyr i skog...
Les mer...