URBAN EEA – økosystemregnskap for byer

Hva er Oslos bynatur verdt? URBAN-EEA kartlegger og verdsetter økosystemtjenester i Osloregionen, og utvikler økosystemregnskap for norske byer.

I prosjektet URBAN-EEA studerer vi økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Prosjektet vil bidra til å styrke forskning knyttet til utprøving og videreutvikling av FNs foreslåtte økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA) for urbane økosystem. Målet er å utvikle et økosystemregnskap for hovedstadsområdet med erfaringer som kan nyttiggjøres av andre norske byer

""

Nyheter fra URBAN EEA

jan27 URBAN EEA Symposium 2020
Created by Roald Vang on 27.01.2020 08.24.00

Fremtidens Areal- og Naturregnskap for Byer  The future of land use and natural capital accoun...
Read More..

jun19 Overraskende mange trær i Oslo
Created by Anne Olga Syverhuset on 19.06.2019 12.24.00

Oslo by har dobbelt så stort areal av trekroner som tak, viser nye beregninger.
Read More..

sep14 Verdien av grøntområder i byen
Created by Inger Haugen on 14.09.2018 13.10.00

Oslo er byen mellom fjorden og marka. I tillegg utgjør Oslo et by-økosystem med mye og variert natu...
Read More..
Motta nyheter om prosjektet