URBAN EEA – naturregnskap for byer

Hva er Oslos bynatur verdt? URBAN-EEA kartlegger og verdsetter naturgoder i Osloregionen, og utvikler naturregnskap for norske byer.

I prosjektet URBAN-EEA studerer vi naturgoder fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Prosjektet vil bidra til å styrke forskning knyttet til utprøving og videreutvikling av FNs foreslåtte økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA) for urbane økosystemer. Målet er å utvikle naturregnskap for hovedstadsområdet med erfaringer som kan nyttiggjøres av andre norske byer

Publikasjoner

Online Symposium 2020

 1. David N. Barton, NINA  Ecosystem accounting for cities (173 MB)
 2. Grazia Zulian, EU Joint Research Centre Urban ecosystem assessment in the EU (17 MB)
 3. Christian Steel, SABIMA Hvorfor trenger vi arealregnskap for klima og naturmangfold? (13 MB)
 4. Zander Venter, NINA Stavanger urban nature mapping (174 MB)
 5. Erik Stange, NINA Trondheim IMAGINE Project (37 MB)
 6. Isabel Seifert, NIVA Oslo New WaterWays project (240 MB)
 7. David N. Barton, NINA Oslofjord Region - value of ecosystem services (188 MB)
 8. Karl Otto Ellefsen, AHO Urbanity, sustainability and long-term green borders (64 MB)
 9. Halvor Weider Ellefsen, AHO The Blue-green factor method: possible futures (327 MB)
 10. Per Arild Garnåsjordet, SSB Urban Green. Integrating ecosystem extent and condition as a basis for ecosystem accounts. Examples from the Oslo region (24 MB)
 11. Megan Nowell, NINA Can actual land cover changes be detected from space? (206 MB)
 12. Olav Skarpaas, NINA&NHM Modelling urban plant diversity -  the green in between(49 MB)
 13. Frank Hanssen, NINA Tree spotting - mapping the urban tree canopy (33 MB)
 14. David N. Barton, NINA Communicating ecosystem condition using an Urban Nature Atlas (48 MB)
 15. Zander Venter, NINA What is the health impact of urban heat island mitigation in Oslo? (128 MB)
 16. David N. Barton, NINA Communicating uncertainty about stormwater run-off mitigation (173 MB)
 17. Zofie Cimburova, NINA Public tree visibility index - seeing the city for the trees (307 MB)
 18. David N. Barton, NINA What is the natural capital value of urban trees in Oslo?(247 MB)

""

Nyheter fra URBAN EEA

apr14 Trær i byen gjør hetebølger mer levelige
Created by Anne Olga Syverhuset on 14.04.2020 09.24.00

Steder med bytrær var inntil 10 grader kjøligere enn steder med asfalt under Oslos hetebølge sommer...
Read More..

jan27 URBAN EEA Symposium 2020
Created by Roald Vang on 27.01.2020 08.24.00

Fremtidens Areal- og Naturregnskap for Byer  The future of land use and natural capital accoun...
Read More..

jun19 Overraskende mange trær i Oslo
Created by Anne Olga Syverhuset on 19.06.2019 12.24.00

Oslo by har dobbelt så stort areal av trekroner som tak, viser nye beregninger.
Read More..
Motta nyheter om prosjektet