URBAN EEA – økosystemregnskap for byer

Hva er Oslos bynatur verdt? URBAN-EEA kartlegger og verdsetter økosystemtjenester i Osloregionen, og utvikler økosystemregnskap for norske byer.

I prosjektet URBAN-EEA studerer vi økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Prosjektet vil bidra til å styrke forskning knyttet til utprøving og videreutvikling av FNs foreslåtte økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA) for urbane økosystem. Målet er å utvikle et økosystemregnskap for hovedstadsområdet med erfaringer som kan nyttiggjøres av andre norske byer

""

Nyheter fra URBAN EEA

jun19 Overraskende mange trær i Oslo
Created by Anne Olga Syverhuset on 19.06.2019 12.24.00

Oslo by har dobbelt så stort areal av trekroner som tak, viser nye beregninger.
Read More..

sep14 Verdien av grøntområder i byen
Created by Inger Haugen on 14.09.2018 13.10.00

Oslo er byen mellom fjorden og marka. I tillegg utgjør Oslo et by-økosystem med mye og variert natu...
Read More..

sep10 Experimental Ecosystem Accounting in Greater Oslo - Annual symposium
Created by Inger Haugen on 10.09.2018 14.41.00

Grønt byregnskap for Oslo regionen - Symposium, 17. september 2018
Read More..
Motta nyheter om prosjektet