Har du sett fjellrev?

Har du sett fjellrev?

Registrer dine fjellrevobservasjoner. Dette er viktig informasjon i arbeidet med å bevare fjellreven. 


Meld fra om dine fjellrevobservasjoner. Har fjellreven øremerker? Foto © Arild Landa/NINA.

Meld fra om fjellrevobservasjoner

Vi mottar årlig flere tilfeldige meldinger fra publikum om observasjoner av fjellrev og funn av nye fjellrevhi. Disse meldingene loggføres fortløpende, og kan være viktige for å finne eventuelle ukjente forekomster av fjellrev.

Hold avstand

Skulle du få et glimt av fjellreven så nyt opplevelsen. Men vis hensyn, og hold avstand fra hilokaliteter. Du bør heller ikke følge etter fjellreven om du skulle komme på sporet av den. Blir fjellreven forstyrret ved hiet kan den sky området.   

Kontakt

 

Du kan også melde fra til Statens naturoppsyn:

(Klikk for kontaktinfo i ulike landsdeler)

Finnmark – Magne Aasheim, magne.asheim@miljodir.no, 922 64 407

Troms – Thomas Johansen, thomas.johansen@miljodir.no,  994 37 644

Nordland – Geir Heggmo, geir.heggmo@miljodir.no, 480 32 350

Trøndelag nord – Tore Solstad, tore.solstad@miljodir.no, 994 37 770

Sør-Norge nord – Tord Bretten, tord.bretten@miljodir.no, 959 11 774

Sør-Norge midt – Petter Brathen, petter.brathen@miljodir.no, 924 07 771

Sør-Norge sør – Knut Nylend, knut.nylend@miljodir.no,  995 29 387