Insekter

Insekter

Nyhetsarkiv - insekter

Disse malaisefellene brukes til å fange insekter i prosjektet. Her testes feller av ulik fabrikat og farge. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
02.04.2020

Forskere knekker koder for å overvåke insekter

Miljø-DNA er den mest kostnadseffektive måten å identifisere insekter på. Det viser et pilotprosjekt som skal bane vei for en løpende overvåking av i...
Les mer...
– Vi bør ta høyde for at kollisjoner med vindmøllenes rotorblader kan påvirke insekter negativt, sier NINA-forsker Jens Åström. Foto: Roel May, NINA
29.11.2019

Forskere vil undersøke hvordan vindkraft påvirker insekter

Vindkraftverk påvirker trolig ikke det totale antallet insekter i Norge i særlig grad. Likevel anbefaler forskere å vurdere effekten på særlig sårbar...
Les mer...
Stor elvebreddedderkopp er en mester i å kamuflere seg i sand og grus. Du må se godt etter for å oppdage den. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
11.10.2019

Truet edderkopp vil ha det ryddig

Den sterkt truede arten stor elvebreddedderkopp blomstrer i områder hvor hagelupin og rynkerose er fjernet på Langøra Nord i Stjørdal. I høst ble det...
Les mer...
NINA-forsker Stein Ivar Johnsen gikk grundig til verks da han oppdaget skjeggkre i huset sitt. Foto: Stein Ivar Johnsen
25.07.2019

Jo, det er mulig å bli kvitt skjeggkre i eneboliger

Forekomsten av skjeggkre har økt dramatisk i Norge de siste årene. Da NINA-forsker Stein Ivar Johnsen fant skadedyret i sitt eget hus på Lillehammer ...
Les mer...
Murerbiene er blant de flittige brukerne av biehus. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
18.06.2019

Gir biologisk bistand til biehus

Villbiene i Norge har fått et saftig bidrag i kampen for tilværelsen. Juiceprodusenten Sunniva har delt ut 50 000 biehus de siste to årene, med natur...
Les mer...
Planter med jordklump kommer til Norge i slike kasser. På lasset følger blindpassasjerer som truer naturmangfoldet. Foto: Anders Often, NINA
11.06.2019

Millioner av blindpassasjerer til Norge med hageplanter

NINA-forskere har avdekket over en million blindpassasjerer som følger med import av hageplanter. For å intensivere jakten på fremmede arter, anbefal...
Les mer...
Frode Holmstrøm i Rovdata forklarer hvordan vi undersøker døde rovdyr i NINAs grovlabb. Gaupen på bordet ble felt i Lierne i Trøndelag 4. mars i år. Foto: Jan Arne Stokmo
27.03.2019

– Rovviltovervåking i verdensklasse

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, besøkte tirsdag 26. mars NINA-huset i Trondheim og fikk høre om NINAs moderne overvåking og...
Les mer...
Et knippe av insektene Norsk institutt for naturforskning anbefaler å overvåke. Illustrasjon: Arnstein Staverløkk, NINA
22.02.2019

Anbefaler nasjonal overvåking av insekter

Situasjonen for insektene endrer seg dramatisk, og konsekvensene kan bli katastrofale. Mer kunnskap og flere målrettede tiltak er nødvendig, mener fo...
Les mer...
Stor elvebreddedderkopp kamuflerer seg godt i sanden på elvebredden. Foto: Oddvar Hanssen, NINA
27.11.2018

Ryddet plass for truet edderkopp

Forsvarsbygg gikk til krig mot fremmede planter som invaderte Langøra i Stjørdal. Målet var å beskytte den sterkt truede arten stor elvebreddedderkop...
Les mer...