Krepsdyr

Krepsdyr i ferskvann

NINA har utarbeidet fakta-ark for krepsdyr i ferskvann i Norge. Arkene gir en kort beskrivelse av artenes biologi og geografiske utbredelse, basert på prøver fra nesten 3000 lokaliteter.

Cladocera:

Sididae:

Holopedidae:

 Daphnidae:

 Moinidae:

Bosminidae:

 Macrotricidae:

Chydoridae: