Havbruk og villaks

Havbruk og villaks 

NINA leverer kunnskap og miljøløsninger for havbruksnæringa. 

 Foto © Bengt Finstad/NINA Foto © Bengt Finstad/NINA

Havbruk er en av Norges største eksportnæringer. Regjeringen ønsker at den skal vokse innenfor miljømessig bærekraftige rammer. To viktige miljøutfordringer er å redusere påvirkningen fra rømt oppdrettslaks på villaks, og påvirkningen av lakselus på ville bestander av laksefisk. 

NINAs virksomhet er hovedsakelig rettet mot forskning på natur og samfunn. Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. 

Havbruk som satsingsområde Havbruk og laksefisk er også en del av NINAs strategiske satsinger i perioden 2013-2017. De strategiske satsingene skal bidra til å utvikle kompetanse om klima og biologisk mangfold. Les mer om NINas strategiske satsinger