Vigda - Trøndelag

Vigda er et vassdrag hvor bestandene av laks og sjøørret er godt undersøkt.

Kartutsnitt fra Lakseregisteret (klikk på kartet for å komme til Lakseregisteret).

Vigda er et lite vassdrag som munner ut i Buvika i Skaun kommune. Laks og sjøørret kan gå opp til Rakbjørgfossen ca. 9,3 km fra sjøen. Vigda er regulert, og det er en PIT- målestasjon ved utløpet av Ånøya. Bestandene av laks og sjøørret i vassdraget er godt undersøkt.

  • Gytebestandsmål: 309 kg hunnfisk (satt av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning)
  • Gjennomsnittlig antall laks estimert for perioden 2008-2012: 440 individer
  • Gjennomsnittsvekt i perioden 2008-2012: 1,5 kg.

For perioden 2015-2017 har antall laks tilbake til elva variert mellom ca 500 i 2016 til over 1000 i både 2015 og 2017 (estimert basert på gytefisktellinger).