Rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks vandrer opp i elvene for å gyte, og kan ha negative genetiske og økologiske konsekvenser for villaksen. 

Oppdrettslaks på rømmen. Foto © Øyvind Solem/NINA
Oppdrettslaks på rømmen. Foto © Øyvind Solem/NINA

NINA har jobbet med å kartlegge andelen rømt oppdrettslaks i skjellprøver i sjøfiske, sportsfiske og i prøver som er samlet inn om høsten like før gyting. Disse resultatene brukes til modellering for å kartlegge effekten av innblanding av oppdrettslaks i villaksbestander. 

Videre utfører NINA genetiske analyser for å se om innblanding av rømt oppdrettslaks har ført til endringer i laksebestandenes arvemessige sammensetning.

Aktuelle problemstillinger:

  • Kartlegging av omfanget av rømt oppdrettslaks i ulike laksebestander
  • Overvåking av andel rømt oppdrettslaks i sjøen
  • Laboratoriestudier av konkurranse mellom avkom av oppdrettslaks og villaks
  • Undersøkelser av mulig gyting mellom oppdrettslaks og villaks
  • Teste ut ulike metoder for fjerne rømt oppdrettslaks fra elver

Kontakt

  • Peder Fiske
  • Ola Diserud