Prosjekter

Prosjekter i NINA

Det aller meste av NINAs forskning er organisert i ulike prosjekter. Større og mindre, kortvarige og langvarige, nasjonale og internasjonale. 

I 2013 talte vi 670 små og store prosjekter. Her finner du noen av dem.  Har du spørsmål rundt et spesielt tema som du ikke finner her kan du søke i vår ekspertliste

Bestillngsskjema_MaurINorge