Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Sykling på sti er en populær aktivitet. Foto: Marianne Evju , NINA
06.11.2020

Sykling sliter på vått terreng

Mye sykling fører til mer slitasje på stier, spesielt i fuktig terreng. Bredden på stiene øker fordi folk styrer unna de fuktige og gjørmete partiene...
Les mer...
Foto: Celina Øier Copyright Stilton Lit. Agency
16.09.2020

Gratulerer Anne Sverdrup-Thygeson!

Forskningsrådets formidlingspris for 2020 tildeles insektenes dronning. 
Les mer...
Dagmar Hagen (NINA) og Pål Skovli Henriksen (Forsvarbygg) oppsummerer 15 år med samarbeid, utfordringer og suksesser i NINA-podkasten Naturligvis!
14.09.2020

Naturrestaurering i skuddet på Hjerkinn

Femten tusen soldater har ryddet fjellet for granater og flybomber. Samtidig har forskerne brukt utallige timer på å restaurere naturen i det gamle ...
Les mer...
Tradisjonelt fiske i fjellet. Foto: Gunnar Gundersen
16.07.2020

Lokalbefolkningen har eierskap til Hardangervidda

Folk med lokal tilhørighet til Hardangervidda reagerer i større grad på forsøpling, slitasje og trengsel enn tilreisende. Mange av de lokale mener de...
Les mer...
NINA mener at ambisjonsnivået for transportbransjen bør økes betydelig når det gjelder hensyn til natur og sektorens bidrag til å redusere tap av arealer. Foto: Anne C. Mehlhoop, NINA
09.07.2020

NINAs høringsinnspill til Nasjonal transportplan

NINA har kommet med innspill til hvordan Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 kan ta bedre hensyn til naturen og bidra til å redusere tap av areale...
Les mer...
16.08.2019

Møt NINA på Aqua Nor 2019

NINA deltar for fjerde gang på Aqua Nor. Det nye i år er at NINA er en av 14 institusjoner på stor felles stand – Forskningstoget.       
Les mer...