Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Klokkeblomster er favorittmaten til lundhumla. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA
19.05.2018

10 år med humler og sommerfugler

Har du sett en humle i dag? I så fall er det en dronning du har sett, på jakt etter en egnet plass for å etablere bol. I sommer skal det for tiende å...
Les mer...
Ulv fotografert med viltkamera i Østmarka i februar i fjor. Foto: Viltkamera.nina.no
11.05.2018

Ulvene i Østmarka splitter friluftsfolket

Folk fra Oslo som bedriver aktivt friluftsliv i Østmarka er mest positive til ulvene i området, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for naturfo...
Les mer...
Granlæger er viktige for truede arter av vedsopp. Foto: Chad Ehlers/Alamy Stock Photo
07.05.2018

Truet vedsopp trenger mye gammel skog

Truede arter av sopp som lever på død ved er ofte brukt til å identifisere områder av skog som er viktige å bevare. Men hva trenger disse artene egen...
Les mer...
Guidede turer ble gjennomført i bjørnens nærområde (arrangert bilde). Bildet viser typisk terreng for bjørnens foretrukne habitat i Sverige. Foto: Maria Johansson, Lunds Universitet.
01.05.2018

Takler frykt for bjørn med økologisk og psykologisk kunnskap

Bjørneforskere sitter på mye kunnskap om bjørnens økologi og adferd. I et samarbeidsprosjekt mellom NINA og flere universiteter i Sverige har forsker...
Les mer...
NINA har fjernet radiosendere fra fem villrein i Nordfjella sone 2. Foto: Aurland Fjellstyre
25.04.2018

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvi...
Les mer...
En tispevalp fra Slettåsreviret fotografert av viltkamera i Våler kommune. Tispa vandret senere inn i Sverige. Foto: viltkamera.nina.no.
09.03.2018

Fulgte Slettåsulvene minutt for minutt

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har testet ut nye teknologier og metoder for å kunne studere mer detaljert hva Slettåsulvene gjør og hvor n...
Les mer...