Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Aunåa, Hitra: Svært gammel demning (tidlig 1900-tall) i laks- og sjøørretvassdraget Aunåa på Hitra. Trolig var demningen oppsatt for skaffe vannreservoar for Hitras første vannkraftverk, som for lengst er nedlagt. Foto Morten Andre Bergan/NINA
28.08.2018

Etterlyser informasjon om utrangerte demninger

Små bekker og elver er viktig gyte- og oppvekstområder for fisk. NINA trenger hjelp av lokalkjente for å kartlegge demninger som ikke lenger er i bru...
Les mer...
NINAs samfunnsforskere jobber blant annet med hvordan vi kan ta vare på sårbar natur gjennom endret eller mer aktiv forvaltning. Her diskuteres tilrettelegging for fotturistene på Gjendesheim. Foto: Øystein Aas/NINA
21.08.2018

Verdifulle innspill til samfunnsforskningen i NINA

Rett før sommeren la Forskningsrådet fram en internasjonal fagevaluering av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning. NINA fikk både gode ...
Les mer...
Foto: Sofie K. Selvaag / NINA.
17.08.2018

Få lokale besøkende på Hardangervidda

Hardangervidda har overraskende få lokale besøkende, og en uventet høy andel utlendinger og førstegangsbesøkende.
Les mer...
05.07.2018

Miljøfordeler ved å la deler av gamle offshoreinstallasjoner bli i havet

Mer enn 7500 gamle offshore olje- og gassplattformer skal fjernes fra 53 land de neste tiårene, det kan få konsekvenser for artsmangfoldet på sjøbunn...
Les mer...
Utplassert svarkasse med spørreskjema. Foto: Sofie Selvaag
04.07.2018

Ny kunnskap om hvordan folk bruker norske nasjonalparker

Det er stor variasjon i hvordan folk bruker nasjonalparkene, men de fleste er enige om at helikoptertransport og idrettsarrangement ikke bør bli l...
Les mer...
De hvite hannene i en ærfuglflokk på havet kan lett ses fra lufta. Foto: Geir Systad/NINA
02.07.2018

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger

Ny NINA-rapport gir anbefalinger for hvordan sjøfugldata best skal brukes i konsekvens- og miljørisikoberegninger.
Les mer...
Bestillngsskjema_MaurINorge