Fornybar energi og samfunnsaksept

NINAs forskning på friluftsliv og naturbasert turisme omfatter både folks nærmiljø og attraktive miljøer i fjellet og langs kysten.

Snøhetta er et populært turmål. Foto Børre Dervo/NINA
Snøhetta på Dovre er et populært turmål. Foto © Børre Kind Dervo/NINA.

I Norge er friluftsliv en viktig fritidsaktivitet for store deler av befolkningen, og naturen er hovedattraksjonen for norsk turisme, en næring i rask vekst. NINA har jobbet med problemstillinger knyttet til dette i mer enn 30 år og er Norges ledende forskningsmiljø på friluftsliv. 

Friluftsliv og naturbasert reiseliv er fysiske aktiviteter som har effekter på naturmiljøet, på mennesket og på samfunnet. Vi er opptatt av ulike sider ved disse formene for naturbruk; bred verdiskaping, drivkrefter og endringsprosesser, konflikter, arealbruk, planlegging og effektiv bruk av virkemidler for å sikre bærekraftig bruk.

Friluftsliv og naturopplevelse er sosiokulturelle fenomen og har forskjellig mening for ulike grupper mennesker. Dette er en inngang til å forstå menneskers forhold til naturen, men også med potensial for å påvirke natur og dyreliv negativt.

Vår tjenester omfatter forskning, utredninger, overvåkning og rådgivning, og omfatter både samfunnsfaglig og naturfaglig kompetanse.

Kontakt

xx

Prosjekter