Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Ærfugler i Straumen i Inderøy. Foto: Arne Follestad, NINA.  Foto vannscooter: Flickr user db2r
25.06.2019

Når og hvor forstyrrer vannscootere sjøfuglene mest

Trondheim havn har bedt NINA om en status for sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden, og om hvordan forstyrrelser fra vannscootere påvirker fugle...
Les mer...
03.05.2019

Elver har stor betydning for mange – ikke bare fisk og fiske

Vann i regulerte elver er bra for folkehelse, trivsel og natur, og en ny studie foreslår flere ting   forvaltere og kraftverkseiere kan gjøre når d...
Les mer...
Verneområdene våre skal gi gode opplevelser og ny kunnskap, samtidig som de skal ta vare på urørt natur for ettertiden. Det fordrer at vi ferdes hensynsfullt. Foto: Vegard Gundersen/NINA.
29.04.2019

Hvordan bør vi ferdes i naturen? Slik kartlegger vi sårbarhet

Naturen er i seg selv ikke sårbar, men den kan bli det hvis den utsettes for ytre påvirkning som ikke tar hensyn. Ei ny håndbok beskriver hvordan vi ...
Les mer...
Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.
14.03.2019

NINA ønsker kontakt med fiskere med kunnskap om utviklingen i fisket etter harr i Oppland

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over t...
Les mer...
Småviltjakt sto for en omsetning på drøye 600 millioner kroner i jaktåret 2017-2018 og storviltjakt for nærmere 1,5 milliarder kroner. Foto: Bjørn P. Kaltenborn, NINA.
17.01.2019

Stor verdiskapning fra jakt og fiske

Norsk institutt for naturforskning har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 ...
Les mer...
22.10.2018

Syntesesenter for klima-, natur- og miljøforskning må på plass!

Se oppropet fra direktørene i NINA, NIVA, NILU, NIKU og CICERO
Les mer...