News

NINA news

Hvordan påvirker trafikklyssystemet for havbruk arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks?

Published on: 17. June 2024
Author: Camilla Næss

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning inviterer til digitalt informasjonsmøte om ny rapport.

Hvordan påvirker trafikklyssystemet for havbruk arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks?

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning inviterer til informasjonsmøte torsdag 20. juni kl.12.00, hvor resultatene fra rapporten «Rapport om hvordan Trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i Kvalitetsnorm for villaks» presenteres.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens trafikklyssystem medfører brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestandene – også kalt kvalitetsnorm for villaks. Rapporten foreslår ulike tiltak som kan bidra til å bedre samsvaret mellom disse to forvaltningssystemene. 

Her finner du mer informasjon om rapporten og påmelding.

Print
Search for articles

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: