NINA Bergen

NINA Bergen har et spesielt fokus på kyst- og landskapsøkologi på Vestlandet, men forsker på plante- og dyreliv i hele landet.

""

Noen av de ansatte ved NINA Bergen. Fra venstre: Per Arild Aarrestad, Rakel Blaalid, Joachim Paul Töpper, Geir Systad og Arild Landa. Foto: NINA.​


Et viktig grunnlag for vår forskning er å forstå hvordan økologiske prosesser varierer i tid og rom. Vi ser på koblinger mellom organismer og økosystemer, og hvordan disse påvirkes av de mange miljøendringene vi ser i dag. 

Våre bidrag til nasjonal og internasjonal forskning er også utgangspunktet for oppdrag og rådgivning til statlige, regionale og lokale myndigheter og for næringslivet. 

Vår prosjektportefølje omfatter en rekke arter og organismer, som oter, fjellrev, sjøfugl, insekter, sopp- og plantegrupper.

Who we are

Per Gerhard Ihlen

Research Director Bergen

Telephone: +47 982 44 109
E-mail: per.ihlen@nina.no
View details
 

Rakel Blaalid

Researcher

Telephone: +47 454 57 585
E-mail: rakel.blaalid@nina.no
View details
 

Arild Breistøl

Senior Technician

Telephone: +47 930 31 521
E-mail: arild.breistol@nina.no
View details
 

Joseph Chipperfield

Researcher

Telephone: +47 900 46 829
E-mail: joseph.chipperfield@nina.no
View details
 

Mari Jokerud

Researcher

Telephone: +47 970 83 099
E-mail: mari.jokerud@nina.no
View details
 

Arild Magne Landa

Senior Research Scientist

Telephone: +47 930 87 930
E-mail: arild.landa@nina.no
View details
 

Sindre Molværsmyr

Senior Technician

Telephone: +47 942 55 715
E-mail: sindre.molvarsmyr@nina.no
View details
 

Anna Nilsson

Researcher

Telephone: +47 413 67 140
E-mail: anna.nilsson@nina.no
View details
 

Geir Helge Systad

Researcher

Telephone: +47 924 40 029
E-mail: geir.systad@nina.no
View details
 

Joachim Paul Töpper

Researcher

Telephone: +47 402 84 633
E-mail: joachim.topper@nina.no
View details
 

Øystein Varpe

Scientific Advisor


E-mail: oystein.varpe@nina.no
View details
 

Linn Vassvik

Senior Technician

Telephone: +47 482 68 342
E-mail: linn.vassvik@nina.no
View details
 

Per Arild Aarrestad

Scientific Advisor

Telephone: +47 934 66 748

View details
 

NINA Bergen


Thormøhlensgate 55
5006 Bergen

 firmapost@nina.no
  73 80 14 00

Forskningssjef: 
Per Gerhard Ihlen
 982 44 109