Nyhetsartikkel

Hvordan kan erfaringer fra Hjerkinn hjelpe kjempepandaen?

Publisert 15.09.2017

Naturrestaurering av norske fjellvidder og leveområdene til pandaen har overraskende mye til felles. Nå har en kinesisk delegasjon vært på Hjerkinn for å lære.

Foto: Dagmar Hagen.
Foto: Dagmar Hagen.

Forrige uke var en delegasjon kinesere på Hjerkinn for å lære av erfaringene fra naturrestaureringen av tidligere Hjerkinn skytefelt. Leveområdene til kjempepandaen i Ya’an i Kina har vært sterkt rammet av jordskjelv, og i arbeidet med å opprette nasjonalparken «Giant Panda National Park» kommer faktisk erfaringene fra den norske fjellvidda til nytte. 

Foto: Forsvarsbygg.

Fra moskus til panda og fjellvidde til regnskog

Det er på mange måter et langt sprang fra moskusen på Dovrefjell til kjempepandaen i Kina. Likevel er overraskende mye likt når de to vidt forskjellige leveområdene skal restaureres.

– Selv om artene og økologien er svært forskjellig er de ytre rammebetingelsene er på mange måter like, forklarer NINA-forsker Dagmar Hagen, som er Forsvarsbygg sin samarbeidspartner og miljøekspert på Hjerkinn.

Behovet for å planlegge godt, viktigheten av å bruke både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap, behov for tydelige mål og å evaluere resultatene er noe av det hun trekker fram som felles for alle restaureringsprosjekt.

– Dette er uavhengig av område og art, og det er derfor at vi på Hjerkinn kan være interessante for folk fra andre siden av jorda, sier Hagen.

For to uker siden var Hagen i Brasil på befaring i et kjempestort restaureringsprosjekt i tropisk regnskog.

– Når man hører om det som har vært utfordringene i regnskogen, så er det nesten som en blåkopi av det vi ser i restaureringsprosjekter i Norge. Det er overraskende likt, forteller hun.

– Dette handler om forhold som prioriteringer mellom ulike interesser, konflikter om arealbruk, eiendomsforhold og økonomi.

Norgeshistoriens største naturrestaurering

I den kinesiske delegasjonen på Hjerkinn deltok både forskere og forvaltere.

– De var veldig interessert i høre om vårt prosjekt på Hjerkinn hvor vi gjennomfører norgeshistoriens største naturrestaurering, som er unik i hele Europa på grunn av sin størrelse og kompleksitet, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Dagmar Hagen forteller om restaureringsarbeidet til de besøkende. Foto: Forsvarsbygg.

Restaureringsprosjektet er nå inne i en veldig spennende fase, der de blant annet jobber med å fjerne veier. 

–  Dette er et viktig prosjekt for restaurering i Norge, som bringer ny kunnskap om storskala restaurering også utenfor Hjerkinn. Vi pleier å si at Hjerkinn-prosjektet er større enn seg sjøl, sier Hagen.  

Besøket på Hjerkinn var en del av et omfattende program hvor representantene fra kinesiske myndigheter og ekspertene får oppleve eksempler på forvaltning av nasjonalparker, miljøtiltak og vannforvaltning i Norge. Miljødirektoratet er vertskap for besøket.

Les mer om NINAs arbeid innen restaureringsøkologi.

Les mer om restaureringsarbeidet på Hjerkinn.

Kontaktperson i NINA: Dagmar Hagen 

   Motta nyhetsbrev fra nina