Nyhetsartikkel

Her møter du NINA på Arendalsuka

Publisert 09.08.2019

Arendalsuka setter mange viktige temaer på dagsorden. Du treffer NINA både som medarrangør og som deltaker i spennende arrangementer i neste uke.

Foto: Arendalsuka 2018/M_Hauglid
Foto: Arendalsuka 2018/M_Hauglid

Kampen om arealene: Hva betyr tap av natur for mennesker, samfunn og næringer? Dette er det viktige temaet vi inviterer til dialog om sammen med Naturvernforbundet, WWF, Sabima, DNT, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund torsdag 15. august kl 13 til 15.

Naturpanelet har slått alarm om naturen i verden. Hva betyr tap av natur for planlegging i kommunene og for næringene? Nedbygging i strandsonen, utbygging av industri, boliger og hytter, veibygging, vindkraft og oppdrett: Ulike typer utbygginger og inngrep forbruker stadig mer areal. Hva slags konsekvenser har nedbygging av natur for folk – og for naturen selv? Er lovverket, virkemidlene og prosessene gode nok for å sikre naturen i Norge?

Vi inviterer til innlegg, debatt og dialog mellom mennesker som har mye kunnskap om saken fra organisasjoner, forskning, arealforvaltning og formidling.

Debattleder er Juliet Landrø fra NINA. Disse er med:

Silje Ask Lundberg, Leder, Naturvernforbundet

Kristin Magnussen, Partner, Menon Economics

Trine Hay Setsaas, Spesialrådgiver, NINA

Audun Ruud, Seniorforsker, NINA

Christian Steel, Generalsekretær, Sabima

Per Hanasand, Styreleder, DNT

Bård Vegard Solhjell, Generalsekretær, WWF

Rolf Erik Poppe, Arealplanlegger, Nord-Aurdal kommune

Knut Bjørn Stokke, Førsteamanuensis, NMBU

Torgeir Wittersø Sckanke, Frilansjournalist, fotograf, forfatter

Stein Lier-Hansen, Adm. dir., Norsk Industri

Debattleder er Juliet Landrø fra NINA.

""

Se mer på om dette arrangementet på FB https://www.facebook.com/events/2438205012891689/

Helt fersk rapport fra FN’s klimapanel

Torsdag 8. august ble en ny spesialrapport fra klimapanelet om klimaendringer og landarealer lansert. Rapporten fokuserer på landarealenes rolle i klimaarbeidet med temaer som utslipp, opptak, karbonlagre og klimatiltak i landbaserte økosystemer. Rapporten omhandler også forørkning, forringelse av landområder og matsikkerhet.

Den viktige og svært aktuelle rapporten er tema for to arrangementer tirsdag 13. august. Adm. direktør i NINA, Norunn S. Myklebust er med som innleder på begge møtene.

Les mer om NTNU Bærekraft og Miljødirektoratet sitt arrangement: IPCC Landrapport - Hva sier forskningen?

Les mer om Cicero Senter for Klimaforskning og Miljødirektoratet sitt arrangement: FN klimapanels nye landrapport, hva nå?

Bærekraftsstafett og populære nasjonalparker

Forskningssjef Ingeborg Palm Helland er også medlem av Akademiet for yngre forskere, og tirsdag kveld er hun en av de unge forskerne på stafettlaget om bærekraftsmålene.

Les mer om Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, sitt arrangement: Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtiden

NINA-forsker Nina Elisabet Eide er en av bidragsyterne når Raet Nasjonalpark inviterer til debatt om hva som er formålet med å verne norsk natur, om vi har vernet tilstrekkelig og om vernet som finnes ivaretar den naturen den omfatter.  Det er 46 nasjonalparker i Norge, 7 av dem er på Svalbard. Disse brukes i internasjonal og nasjonal markedsføring, og mange steder er det stor vekst i antall besøkende.

Økt tilstrømming av folk og tillatte aktiviteter må avveies mot hensynet til å ivareta verneverdiene. Hvordan skal dette gjøres i praksis? Dette er noe flere av NINAs forskere har bidratt med kunnskap om, blant annet gjennom utarbeidelse av metoder for sårbarhetsvurderinger. 

Les mer om Raet Nasjonalpark sitt arrangement: Nasjonalparker - turistdestinasjoner, rekreasjonsområder eller verneverdig natur?

Lytt til radio!

NINA avslutter med å delta i direktesendt Abels tårn. NRK P2 sitt populærvitenskapelige program Abels tårn sender direkte fra Pollen i Arendal fredag 16.august fra kl 9 til 10. Inga Bruteig, som er forskningsdirektør i NINA og to andre forskere  navigerer gjennom jungelen av alternative fakta i jakten på sannheten om hvordan verden fungerer. 

Les mer om:  Abels tårn - live fra Arendalsuka

Du finner all informasjon om hva som skjer på Arendalsuka på www.arendalsuka.no

Kontakt i NINA:

Norunn S. Myklebust

Kristin Thorsrud Teien

Ingeborg Palm Helland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina