Nyhetsartikkel

Meld fra om du fanger eller ser fremmed fisk

Publisert 30.06.2020

Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er et økende problem her i landet.

Foto: OT Sandlund, NINA. Gjedde er en art som stadig blir satt ut i norske vassdrag. Dette er forbudt og til stor skade for de stedegne artene og for naturmangfoldet generelt.
Foto: OT Sandlund, NINA. Gjedde er en art som stadig blir satt ut i norske vassdrag. Dette er forbudt og til stor skade for de stedegne artene og for naturmangfoldet generelt.

Miljødirektoratet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å kartlegge spredningene av fremmede og uønskede fiskearter. Dette gjelder både  arter med en naturlig innvandring til Norge, men som har blitt satt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, og fiskearter som har blitt innført fra utlandet. Den første gruppen omfatter spesielt gjedde, ørekyt, mort, sørv og abbor. Fra utlandet er det innført 11 fiskearter; karpe, suter, gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle, rødgjellet solabbor, canadarøye, regnbueørret, pukkellaks og bekkerøye.

Meld fra om fremmed fisk i sommer 

Dersom du kjenner til nylig spredning av noen av disse artene, eller mistanke om dette, ønsker vi at det blir rapportert til NINA. Opplysninger om art, sted etc. kan sendes til  trygve.hesthagen@nina.no, mobil  995 93 389. Om du har bilde av fiske, så legg gjerne ved det.

Her kan du lese mer om fremmede ferskvannsfisk - og også laste ned plakaten med tegninger av artene som er innført til norske vassdrag fra utlandet. De kan alle virke skadelig på naturlige fiskebestanderog annet liv i ferskvann, og det er ulovlig å spre dem.

""

 

   Motta nyhetsbrev fra nina