Employee info

Tore Barstad Bakken

Position:    Driftsingeniør bygg

 Telephone: +47 950 70 982
 E-mail: tore.bakken@nina.no
 Department:Adm

Publications:

Curriculum Vitae:
CV for Tore Barstad Bakken