Research topic

Antarctic

Jan Ove Bustnes

Practical experience covers studies in population studies of waterfowl and seabirds. Involvement in seabird research programmes (monitoring colonies and studies on seabirds at sea), and impact assessment in connection with seabird and oil drilling. I also have some experience in entomological research (ecology and systematics). Ecotoxicology been a central working field in the recent years.


Show full profile of Jan Ove Bustnes

Jesamine Bartlett


Show full profile of Jesamine Bartlett

Svein-Håkon Lorentsen

 • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
 • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
 • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
 • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
 • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
 • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
 • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Show full profile of Svein-Håkon Lorentsen

Torkild Tveraa

My main research focus is on population dynamics, demography and life history strategies. In this framework, I focus on the links between food limitation, climatic variation and predation.


Show full profile of Torkild Tveraa

Per Fauchald

 • Inter-disciplinary syntheses of socio-ecological systems
 • Quantitative analyses of complex and large datasets
 • Spatial statistical analyses
 • Ecosystem modeling
 • Theoretical and spatial ecology

Show full profile of Per Fauchald