Research topic

Marine food-chains

Tycho Anker-Nilssen

 • Population biologists with expertise in seabird ecology, including
 • Time-series studies of demography, feeding ecology, trophic interactions and other climate-related responses of seabirds since 1981.
 • National mapping and monitoring of seabird distribution and population trends.
 • Studies of seabird movements (using satellite transmitters and loggers), morphometry and population origin.
 • Environmental impact assessments and vulnerability modelling, e.g. related to seabirds and offshore oil exploration.
 • Well experienced with respect to electronic data processing and statistical analyses.
 • Scientific supervisor for a number of MSc students and some experience as a university lecturer and examiner.
 • Long experience in administration and science managing at the project, programme and department levels, and administrative head of NINA's field station in Røst.

Show full profile of Tycho Anker-Nilssen

Svein-Håkon Lorentsen

 • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
 • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
 • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
 • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
 • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
 • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
 • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Show full profile of Svein-Håkon Lorentsen