Research topic

Mammals

Jørgen Rosvold


Show full profile of Jørgen Rosvold

Inger Maren Rivrud


Show full profile of Inger Maren Rivrud

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Show full profile of John Odden