Research topic

Open science

Erlend Birkeland Nilsen

• Population dynamics • Demography • Life history theory • Trophic interactions • Predation • Harvesting • Ungulates • Carnivores • Small game • Small rodents • Statistical modeling • Biodiversity informatics


Show full profile of Erlend Birkeland Nilsen

Siri Aashaug Sæther

  • Bibliometri
  • Bibliotekets brukerutvalg: sekretær
  • Bibliotekfaglige oppgaver
  • BRAGE: NINAs institusjonelle arkiv
  • CRIStin: superbruker, registrering av NINAs rapporter og vitenskapelige bidrag
  • Open Access
  • Opphavsrett
  • Publisering av rapporter i NINAs serier

Show full profile of Siri Aashaug Sæther