Research topic

Behavioural biology

Tone Kristin Reiertsen

Seabirds
Show full profile of Tone Kristin Reiertsen

Sveinn Are Hanssen


Show full profile of Sveinn Are Hanssen

Svein-Håkon Lorentsen

 • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
 • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
 • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
 • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
 • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
 • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
 • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Show full profile of Svein-Håkon Lorentsen

Elisabet Forsgren

 • Animal behaviour, reproduction and evolution
 • Risk assessment of alien species (fish)
 • Effects of climate change and ocean acidification
 • Experimental design
 • Aquarium experiments and field investigations in coastal marine areas
 • Project leadership
 • Student supervision and teaching
 • Quality management

Show full profile of Elisabet Forsgren