Research topic

Scandlynx

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Show full profile of John Odden

Jenny Mattisson

Spatial and behavioural ecology, predator-prey interactions, human-wildlife conflicts


Show full profile of Jenny Mattisson