Research topic

Shell samples

Gunnel Marie Østborg


Show full profile of Gunnel Marie Østborg

Peder Fiske

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis, Salmon biology


Show full profile of Peder Fiske

Tonje Aronsen

Rømt oppdrettslaks, villaks, adferd, bevaringsbiologi og evolusjonsbiologi


Show full profile of Tonje Aronsen