Research topic

Library

Siri Aashaug Sæther

 • Bibliometri
 • Bibliotekets brukerutvalg: sekretær
 • Bibliotekfaglige oppgaver
 • BRAGE: NINAs institusjonelle arkiv
 • CRIStin: superbruker, registrering av NINAs rapporter og vitenskapelige bidrag
 • Open Access
 • Opphavsrett
 • Publisering av rapporter i NINAs serier

Show full profile of Siri Aashaug Sæther

Frode Thomassen Singsaas

 • Databases
 • Admin for electronic resources
 • BRAGE - NINAs open repository
 • ORIA - search engine for library resources
 • ALMA - library system and catalogue
 • Publishing NINA Reports and other NINA series
 • EndNote - support and admin for NINA database
 • Library pages on NINA-net and internet

Show full profile of Frode Thomassen Singsaas