Research topic

Dissemination

Bjørg Bruset

Kommunikasjon, media, ledelse, strategi, beredskapshåndtering, adminstrasjon


Show full profile of Bjørg Bruset

Jan Arne Stokmo


Show full profile of Jan Arne Stokmo

Bente Rønning


Show full profile of Bente Rønning