Research topic

Beetles

Anders Endrestøl


Show full profile of Anders Endrestøl

Oddvar Hanssen

Entomologi (Coleoptera, Chironomidae): identifikasjon/taxonomi, laboratorie- og felt-arbeid/metodikk, faunainventeringer, bevaringsbiologi (rød-data-problematikk), fremmede arter.


Show full profile of Oddvar Hanssen