Research topic

Bio telemetry

Morten Heim


Show full profile of Morten Heim

Jenny Mattisson

Spatial and behavioural ecology, predator-prey interactions, human-wildlife conflicts


Show full profile of Jenny Mattisson

Craig Ryan Jackson


Show full profile of Craig Ryan Jackson

Roy Andersen

 • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
 • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
 • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
 • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
 • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
 • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
 • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
 • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
 • Selvstendig arbeid

Show full profile of Roy Andersen

Vebjørn Veiberg

 • Population ecology of cervids (especially red deer and Svalbard reindeer), particularly in relation to management topics.
 • Ungulate population monitoring.
 • Investigation of ungulate life-history strategies in relation to tooth wear.
 • Ecological consequences of climate change
 • Wildlife responses to human disturbance

Show full profile of Vebjørn Veiberg

Geir Rune Rauset


Show full profile of Geir Rune Rauset

Signe Christensen-Dalsgaard

 • Studier av bevegelse og dykkadferd i hekkesesong
 • Arealbruk og konflikter
 • Kartlegging bifangst av sjøfugl
 • Kartlegging og overvåking av sjøfugl

Show full profile of Signe Christensen-Dalsgaard

Svein-Håkon Lorentsen

 • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
 • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
 • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
 • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
 • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
 • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
 • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Show full profile of Svein-Håkon Lorentsen

Børge Moe

Seabird ecology, arctic biology, ecotoxicology and ecophysiology. Moe is working with questions related to tracking of migration and distributions, energetics, stress, pollutants, life history and climate. Study species: kittiwake, common eider, arctic skua, long-tailed skua, glaucous gull, little auk, lesser black-backed gull, common guillemot, atlantic puffin, European shag, northern fulmar, herring gull, common gull, snow petrel, waders and some terrestrial bird species. Moe cooperates with many scientists from other national and international research institutes.


Show full profile of Børge Moe

Jon Museth

Inland fish species, complex fish fauna, environmental impact assessmenst, hydropower development in rivers, mitigation and restoration measures in regulated rivers, ecological connectivity, ecological and social effects of floods and flood defences, alien species,


Show full profile of Jon Museth

Christer Moe Rolandsen


Show full profile of Christer Moe Rolandsen

Olav Strand


Show full profile of Olav Strand

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Show full profile of John Odden

Finn Økland

Co-ordinator (1992-2002) of aquatic biotelemetry projects at NINA. Extensive experience from international projects in 21 different countries. Planning, designing, leading and carrying out fish research projects in freshwater and marine ecosystems. Developed surgical techniques for internal attachment of pit tags, radio tags and acoustic tags and successfully tagged 50 different species in more than 145 different projects. Participated in development of advanced surgical procedures to monitor physiological activity based on electromyograms (EMG) from swimming muscle, and used the same technique to monitor heart rate in Atlantic salmon in Canada. Together with the industry, improved the design of radio transmitters for external attachment, developed and tested out a small acoustic smolt tag and a small acoustic depth tag. Broad experience with different telemetry methods: Radio telemetry, acoustic telemetry, physiological telemetry (EMG), coded transmitters, activity transmitters, conventional transmitters, manual tracking, one-antenna and multiple antenna data logging systems, different tagging methods.
Show full profile of Finn Økland

Eva Bonsak Thorstad


Show full profile of Eva Bonsak Thorstad